Paskutinę parodos dieną, gruodžio 17 d., sekmadienį, 14 val. kviečiame į atvirą ekskursiją su kuratore Šelda Puķīte galerijoje „Arka“ (Aušros Vartų g. 7, Vilnius), Baltijos šalių menininkų grupinėje parodoje „Emociniai vietovaizdžiai“! Ekskursijos metu išsamiau papasakosime apie parodos teminio lauko politinius ir poetinius atspalvius, pristatomus menininkus ir jų kūrinius, pasidalinsime šio projekto kūrimo procesu.
 
Paroda „Emociniai vietovaizdžiai“ yra mėginimas nubraižyti įsivaizduojamą šiandieninio pasaulio atlasą, tiriant dabar mūsų regimą ir jaučiamą kraštovaizdį. Tai lyg drobė, ant kurios pakviesti Baltijos šalių menininkai artikuliuoja savo emociškai ir asmeniškai patiriamus vietovaizdžius — vietovaizdžius, kurie, perfrazuojant Björk dainą „Jóga“, „pastūmėjo juos pačius į nepaprastąją padėtį“.

Apie kuratorę:

Šelda Puķīte (LV / EE) yra kuratorė, leidėja ir tyrėja, gyvenanti Estijoje. Ji studijavo meno istoriją Latvijos dailės akademijoje, kur įgijo bakalauro ir magistro laipsnius. Š. Puķīte dirbo prie kelių tarptautinių parodų projektų ir meno mugių stendų, kuravo edukacines programas, kūrė meno festivalių katalogus, toliau dalyvauja tarptautinėse konferencijose ir simpoziumuose, rašo recenzijas ir esė Baltijos šalių spaudai. Ji bendradarbiavo su tokiomis institucijomis kaip Latvijos nacionalinis meno muziejus, Latvijos šiuolaikinio meno centras, Rygos fotografijos bienalė, Tartu meno namai ir Tartu meno muziejus. Nuo 2020 m. Puķīte dirba ,,Kogo“ galerijoje (Tartu) tarptautinių projektų vadove ir parodų kuratore. 2021 m. kartu su kitais Latvijos meno kuratoriais ir kritikais įkūrė kultūros instituciją „Wunder Kombinat“, kuri 2022 m. pradėjo leisti kasmetinį meno leidinį ,,WunderKombināts. Latvijos meno metraštis”, taip pat rengti įvairius meno projektus.

 
_____
On 17th December, Sunday at 2 pm curator Šelda Puķīte will make a tour through the Baltic artist group exhibition „Emotional Landscapes“ at gallery „Arka“ (Aušros Vartų st. 7, Vilnius). During the tour, she will tell more in-depth about the political and poetical undertones of the exhibition topic, about the presented artists and their works as well as reveal more about the built-up process of this project.
 
This extensive exhibition is an attempt to draw an imaginative atlas of the world today examining the landscape we both see and feel right now. It is a canvas on which artists invited from across the Baltics will reveal their own emotionally and personally felt landscapes – landscapes that, to paraphrase Björk’s song Jóga, have pushed them up to their own state of emergency.

About the curator:

Šelda Puķīte is a Latvian curator, publisher and researcher living in Estonia. She studied art history at the Art Academy of Latvia, receiving both bachelor’s and master’s degrees. Puķīte has worked on several international exhibition projects and art fair stands, curated educational programs, created catalogues for art festivals and continues to participate in international conferences and symposiums as well as writing reviews and essays for the Baltic press. She has collaborated with institutions such as the Latvian National Museum of Art, the Latvian Centre for Contemporary Art, Riga Photography Biennial, Tartu Art House and Tartu Art Museum. Since 2020, Puķīte has been working at Kogo Gallery (Tartu) as their international project manager and exhibition curator. In 2021, together with other Latvian art curators and critics, she founded the cultural institution Wunder Kombinat, which in 2022 began issuing the yearly art publication WunderKombināts. Latvian Art Yearbook as well as producing other art projects. 

Parodos dalyviai / participating artists:
Eike Eplik (EE), Alexei Gordin (EE), Kristi Kongi (EE), Maija Kurševa (LV), Anna Mari Liivrand (EE), Aurelija Maknytė (LT), Laura Põld (EE) and Lou Sheppard (CA), Monika Radžiūnaitė (LT), Krišs Salmanis (LV), Rūta Spelskytė (LT), Līga Spunde (LV), Diāna Tamane (LV/EE), Neringa Vasiliauskaitė (LT/DE) and Kristina Õllek (EE).
 
Ekskursijos trukmė – 1 val. Dalyvavimas laisvas / Tour duration – 1 h. Entrance is free.
 
Ekskursija vyks anglų kalba, esant poreikiui – su vertimu į lietuvių kalbą.
Tour language – English.
_____
Parodos rengėjas / organiser: galerija „Arka“ (Vilnius)
 
Partneriai / partners: Kogo Gallery (Tartu) and Wunder Kombinat (Riga)
 
Projekto rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos dailininkų sąjunga, Estijos kultūros ministerijos užsienio fondas, Estijos kultūros fondas, Valstybinis kultūrinio kapitalo fondas Latvijoje.
 
The exhibition is funded by the Lithuanian Council for Culture, the Lithuanian Artists’ Association, the Ministry of Culture of Estonia from the fund Estonian Culture Abroad, the Cultural Endowment of Estonia and the State Culture Capital Foundation of Latvia.

Kuratorė / curator Šelda Puķīte

Fotografavo / photographed by Evelin Lumi

Atidarymo akimirka / moment from opening

Fotografavo / photographed by Tomas Terekas

Emociniai vietovaizdžiai / Emotional Landscapes

Ekspozicijos fragmentas / exposition fragment

Fotografavo / Photographed by Laurynas Skeisgiela