VI-oji tekstilės meno bienalė „Tekstilė X“

Bienalė vyko:2014 m.

VI-oji Lietuvos tekstilės bienalės „Tekstilė X“ tikslas – atspindėti lietuvių tekstilės mene vyraujančias tendencijas, tekstilės meno tradicijas, dabartinius ieškojimus, kartų kaitos niuansus; išleisti ir pristatyti parodos katalogą, prisidėsiantį prie tekstilės meno populiarinimo ir sklaidos. Kaip bienalės papildinį, praplečiantį visuomenės sampratą apie šiuolaikinės pasaulio tekstilės ieškojimus, pristatyti kilnojamąją Japonijos tekstilės miniatiūrų parodą.

Bienalės koncepcija slepia intrigą – kokia dabartinė Lietuvos tekstilė, jos raidos kryptys, profesinių interesų laukas, puoselėjamos tradicijos, atstovaujamos kartos? Bienalės rengėjai kelia uždavinį pristatyti tekstilę plačiame kultūros lauke, jie orientuojasi ne tik į meniškai brandžios kolekcijos sukomplektavimą, bet visų pirma – į meninį tyrimą, į procesų ir apraiškų stebėseną, galėsiančią padėti atsakyti į klausimą – ar stovime vietoje, ar keičiamės, kokius naujus pavidalus įgauna dabartinių tekstilininkų saviraiškos būdai, kokios idėjos vyrauja? Paroda pristato visuomenei dabartinę lietuvių tekstilę su jos ribomis ir užribiais, skirtingais žvilgsniais į kultūrinį ir istorinį paveldą, masinę kultūrą, tradicijas ir inovacijas, kūrinio techniškąjį aspektą. Nors iš potencialių parodos dalyvių pirmiausia laukiama „tikro“ tekstilės meno, paroda atvira inovatyviems ieškojimams, naujų technologijų ir technikų raiškai.

Projekto naujovė – siekis praplėsti šiuolaikinio tekstilės meno sampratą ir kaip lietuvių parodos papildymą eksponuoti Japonų pluošto meno miniatiūrų parodą, sukomplektuotą japonų organizatorių kaip ilgalaikę kilnojamąją ekspoziciją, keliaujančią po įvairias Europos šalis ir propaguojančią japonišką tekstilės meną. Tokia paroda turėtų sulaukti didesnio susidomėjimo bienale „Tekstilė X“. Miniatiūrų rinkinyje, kurį parengė kuratorė – garsi japonų tekstilininkė, daugelio tarptautinių tekstilės parodų laureatė ir kuratorė Hiroko Watanabe, – Japonijos tekstilės miniatiūrų aukso fondas, 50-ies tarptautinio garso japonų dailininkų darbai, pelnę pripažinimą, reprezentuojantys geriausius šios Tolimųjų Rytų šalies modernios tekstilės bruožus – minimalizmu, kruopščiu atlikimu ir pagarba medžiagai grįstą savitą estetiką.