Dailė lėlių teatre 1918-2018

Projekto „Apžvalginė paroda „Dailė lėlių teatre 1918-2018“ veiklos sulaukė didelio visuomenės susidomėjimo ir itin teigiamo vertinimo: parodą aplankė ir renginiuose dalyvavo tiek meno mėgėjai, tiek įvairių teatro ir dailės sričių profesionalai, renginius ir parodą aktyviai lankė įvairaus amžiaus ir socialinių grupių atstovai, vyko specializuotos ekskursijos (studentai, moksleiviai, ikimokyklinio amžiaus vaikai, senjorai, kultūros ir kitų sričių visuomenė), kūrybinės dirbtuvės, apžvalgos, reprezentaciniai ir diskusijų pobūdžio renginiai. Didžiąją dalį parodos eksponatų perėmė ir adaptuotą ekspoziciją 2019 m. sausio – vasario mėn. savo erdvėse pristatys projekto partneris Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus.

Projekto įgyvendinime dalyvavo gausi institucinių ir privačių partnerių grupė. Tai vienintelis tokios apimties, turinio kokybės ir pobūdžio (paroda su stipria edukacine programa) renginys, įprasminęs teatro „Lėlė“ 60-metį ir Atkurtos Lietuvos 100-metį. Jo metu surengta turininga ir kompleksiška scenografijos apžvalga, skirta nusipelniusiems teatro kūrėjams, lėlių teatro istorijai, ištakoms, o taip pat eksperimentams, vėliau turėjusiems pozityvios įtakos šiuolaikiniam teatrui bei jo raidai. Šio projekto parodos ekspozicija pirmą kartą taip išsamiai pristatė ilgą „Lėlės“ teatro gyvavimo laikotarpį.

Projekto metu plačiajai visuomenei buvo atverti teatro užkulisiai, susisteminta ir išskleista spektaklių materialioji medžiaga, parengtas ir pristatytas platus dokumentinių ir kūrybinių vaizdų (eskizai, projektai, brėžiniai ir pan.) archyvas. Eksponuota tiek dokumentinė-istorinė medžiaga, tiek vizualiai ir techniškai nepriekaištingi teatro spektaklių eksponatai, rekvizitai, scenografijų fragmentai. Galerijos erdvė buvo specialiai adaptuota tokiai išskirtinei ir daugialypei ekspozicijai. Projekto metu organizuotos pažintinės ekskursijos, kūrybinės dirbtuvės neabejotinai turės teigiamos įtakos jų dalyviams, paskatins domėtis teatro daile. Projekto dėka pavyko pakeisti nusistovėjusius stereotipus, ko dėka tikimąsi sėkmingos teatro auditorijos plėtros. Neabejotiną naudą pajuto ir žingeidūs galerijos parodų lankytojai, atradę lėlių teatrą kaip neišsemiamą įvairių dailės rūšių klestėjimo terpę.