PAVĖSIS / SHADE

Autorius / Artist: Eglė Narbutaitė
Laikas / Exhibition time: 2024 01 12 – 02 11
Atidarymas / Opening: sausio 12 d., penktadienį, 18 val. | 12th January, Friday, 6 PM

Keistis ar pri(su)sitaikyti? Savo parodoje klausia menininkė. Eksponuojamuose darbuose ji permąsto nuo vartojimo inercijos perkaitusios visuomenes situaciją. Kviesdama atsikvėpti nuo kaitros, ji pati dar ieško to atokvėpio galimybių. Pavėsis tampa malonios vėsos, o kartais – ir hedonistinių poreikių tenkinimo metafora.

Šios E. Narbutaitės parodos piešiniams, kaip ir visai jos kūrybai, būdingas humoras, per kurį ji, išvengdama didaktinio tono, kalba apie šiandienai svarbius dalykus, atkreipia dėmesį į globalias problemas, nebijodama pasijuokti iš savęs, išlaisvina ir kitus tai daryti.

Eglė Narbutaitė (g. 1988) baigė performanso meno studijas Londono Kingstono universitete. Yra Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Eglės gatvės menas puošia šalies ir užsienio pastatų sienas. Šiuo metu menininkė gyvena ir kuria Vilniuje. „Pavėsis“ – didžiausia iki šiol jos eksponuota personalinė paroda.

Paroda yra Lietuvos dailininkų sąjungos ir galerijos „Arka” kūrybinės programos dalis. Organizacijos strateginę veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Galerija dalyvaus projekte SU-MENĖK, tad vasario mėnesį pakviesime į specialią programą!

‘To change or to accept?’ Asks the artist in this exhibition. In her works she reflects on the situation of a society overheated by the inertia of consumption. Inviting us to take a break from the heat, she is still searching for the possibilities of that respite. The shade, and its feeling of pleasant coolness, also becomes a metaphor for the satisfaction of hedonistic needs.

The drawings in this exhibition, like all of Narbutaitė’s work, are characterised by a humour that avoids a didactic tone, speaks about issues that are important today, draws attention to global problems, and, without being afraid of making fun of herself, frees others to do so too.

Eglė Narbutaitė (b. 1988) graduated in Performance Art from Kingston University, London. She is a member of the Lithuanian Artists’ Union. Eglė’s street art adorns the walls of buildings in Lithuania and abroad. Currently she lives and works in Vilnius. „Shade“ is her largest solo exhibition to date.

The exhibition is part of the creative programme of the Lithuanian Artists’ Association and “Arka” Gallery. The organisation’s strategic activities are funded by the Lithuanian Council for Culture.

The gallery will take part in the SU-MENĖK project, so in February we will invite you to a special programme!