Galerijai Arkai 30: istorinės parodos

PLAKATAI 2001-2005

2001-ieji

Kuratorius G.Piekuras. Skulptūros paroda „Portretas“

2001 05 30 – 06 17

Steponas Šarapovas
Skulptūra

2001 06 21 – 07 05

Rasa Staniūnienė
Tapyba

2001 10 05 – 25

Trečioji tarptautinė meninės knygryšybos paroda „Knyga“

2001 11 20 – 12 11

Tarptautinė fotografijų paroda „Moters reprodukcinės teisės – žmogaus teisės“

2001 12 04 – 15

2002-ieji

Arvydas Kašauskas
Kūrybos paroda

2002 02 08 – 03 01

Algis Augustaitis „Iš smūtkelių šalies“
Tapyba

2002 02 19 – 03 06

Stasys Jusionis
Tapyba

2002 05 02 -21

Aurora Reinhard (Suomija) „Boygirl“
Foto-video

2002 06 07 – 06 21

Saulė Kisarauskienė
Tapyba

2002 06 18 – 07 09

A.Barzdukaitė-Vaitkūnienė, A. Baltrūnas, R. Bičiūnas, A. Biguzas, L. Cicėnas, D.Daniliauskas, L. Dovidaitytė, R. Filistovičius, B.Gražys, M. Gurevičienė, A. Gurevičius, P. Janonis, V. Juškutė, A. Kariniauskas, D.Kasčiūnaitė, A. Kašauskas, E.K. Kriaučiūnaitė, V. Marcinkevičius, J. Mikolaitytė, K. Petrulis, J. Plikionytė, A. Rakaskaitė, G. Riškutė, A. Savickas, R. Savickas, A. Skačkauskas, A. Skliutauskaitė, A. Tornau, A. Vaitkūnas, E. Vertelkaitė, A. Vozbinas
„Vasaros paroda“

2002 07 10 – 31

Brita Skybak, Gabriella Goransson

2002 08 02 – 19

Vija Tarabildienė „Baltų ratas“
Akvarelė

2002 08 22 – 09 10

Paauglių ir jauimo kūrybos paroda „Pažink save“

2002 09 06

Petras Rauduvė
Ankstyvosios grafikos paroda

2002 09 12 – 28

„Šiuolaikinis Izraelio industrinis dizainas“

2002 09 14 -26

Rolana Čečkauskaitė-Norkūnienė „Vaizduojamoji keramika – taikomoji tapyba“

2002 10 02 – 27

Giedrė Riškutė
Tapyba

2002 11 05 – 14

Irena Daukšaitė Guobienė „Įvardijimai“

2002 11 15 – 12 03

Elvyra Katalina Kriaučiūnienė „būtasis – esamasis“

2002 12 05 – 12 23

Gintaras Gesevičius
Tapyba

2002 12 12 – 22

Asta Rakauskaitė 2 projektų paroda „Tušti paveikslai“ ir „Devyni“

2002 12 10

Bronius Grušas
Tapybos paroda

2002 12 17 – 2003 01 07

Martinas Jankus „Vasaros kaitra ir baltos pelkių gėlės“
Tapyba

2002 12 28 – 2003 01 18

2003-ieji

Ramunė Jundaitė-Misevičienė „Tarp jūros ir dangaus“
Tapyba

2003 02 06 – 03 01

Vytautas Švarlys
Vitražo paroda

2003 02 14 – 03 01

Marija Teresė Rožanskaitė
Tapyba, piešiniai

2003 03 06 – 27

Kazys Voldemaras Abramavičius
Akvarelė

2003 03 06 – 27

Algis Kariniauskas
Tapybos personalinė paroda

2003 03 06 – 03 27

Valerij Afanasjev
Tapyba

2003 03 21 – 04 04

Erki Hassemets, Andres Koort, Priit Joala „Pause“

2003 04 18 – 05 10

Tarpukario Vilniaus grafika

2003 04 24 – 05 10

Aušra Andziulytė, Jūratė Bagdonavičiūtė, Marius Baliulevičius, Arvydas Baltrūnas, Aušra Barzdukaitė, Ričardas Bartkevičius, Antanas Beinaravičius, Rimas Zigmas Bičiūnas, Ina Budrytė, Juta Čeičytė, Jonas Čeponis, Henrikas Čarapas, Jonas Daniliauskas, Laima Drazdauskaitė, Ričardas Filistovičius, Andrius Giedrimas, Pranas Griušys, Valdas Antanas Gurskis, Linas Julijonas Jankus, Martinas Jankus, Gintaras Palemonas Janonis, Violeta Juodzevčiūtė, Algimantas Jusionis, Stasys Jusionis, Genovaitė Stasė Kariniauskaitė, Algis Kariniauskas, Dalia Kasčiūnaitė, Algimantas Stanislovas Kliauga, Romualdas Kunca, Algimantas Kuras, Adelė Medutytė, Tomas Mickonis, Jūratė Mykolaitytė, Henrikas Natalevičius, Arvydas Pakalka, Algirdas Petrulis, Igoris Piekuras, Romualdas Radzevičius, Giedrė Riškutė, Teresė Marija Rožanskaitė, Saulius Rudzikas, Mindaugas Skudutis, Genovaitė Skrbulienė, Sigitas Staniūnas, Petras Stauskas, Aloyzas Stasiulevičius, Arūnė Tornau, Leonardas Tuleikis, Bronius Uogintas, Arūnas Vaitkūnas, Donatas Valatka, Alfonsas Vilpišauskas, Gražina Vitartaitė, Elena Voverienė, Aleksandras Vozbinas, Ričardas Zdanavičius

„Nežinoma XX a. paskutiniojo dešimtmečio Lietuvos dailė: Peizažas lietuvių tapyboje“

2003 05 13 – 06 01

Liaudies meno paroda

2003 07 03 – 27

Kaunas-Vilnius-Krokuva

2003 09 12 – 30

„Individualistų grupei 10 metų“
Tapyba

2003 10 02 – 22

Rimtas Tarabilda „Takas per langą“
Tempera, guašas, pastelė 1997-2003

2003 10 23 – 11 13

Algimantas Stanislovas Kliauga „Tvari ir trapi visovė. Liudijimai“
Tapyba

2003 10 23 – 11 12

Violeta Rudzinskaitė-Juodzevičienė
Tapyba

2003 10 23 – 11 13

Elena Šaltytė-Lisauskienė „Praeities veidrodžiai“

2003 10 23 – 11 13

„Nedelsk“ meninis projektas-paroda

2003 11 05

Urtė Budinaitė, Rytis Alekna, Žygintas Van Der Papartis, Monika Rakauskaitė, Kotryna Kazickaitė, Gina Rokaitė, Ūla Petronytė, Olga Usik, Romas Dūda, kurat. Justas Vaitiekūnas „13 Auditorija“

2003 11 12 – 12 04

„Mes ir žmonės“

2003 11 13 – 12 03

Ričardas Garbačiauskas,Vytautas Tribandis, Aldona Visockienė, Alvydas Kurtinaitis, Vidmantas Zarėka, Liucija Čiutienė, Dalvis Udrys
7 šiauliečių dailininkų paroda Vilniuje

2003 12 04 – 12 24

LDS Vilniaus akvarelininkų sekcija „Spalvų sąskambiai“
Akvarelė

2003 12 05 – 26

Anda Andriuškevičiūtė, Dovilė Budreikaitė, Jonas Dagys, Laurynas Liberis, Aurelija Maknytė, Monika Požerskytė, Ieva Sireikytė, Ričardas Šileika, Vilma Šileikienė, Rokas Tarabilda, Rūta Vaitkevičiūtė, kuratorės: Skaistė Stukaitė, Dovilė Tumpytė „fotografija.doc“
Fotografija

2003 12 09 – 12 30

2004-ieji

Scenografijos paroda

2004 01 29 – 02 17

Dalia Mažeikytė „Spalvotos mintys“
Tapybos paroda

2004 02 03 -24

Elena Nona Zavadskienė „Rytoj, šiandien, vakar“

2004 02 03 – 24

Juha Leiviska „Architektūra“
Suomijos architektūros muziejauas paroda

2004 02 24 – 03 15

Tomas Černiševas „Akimirkų akimirkos“

2004 02 25 – 03 15

Zinaida Irutė Dargienė „Išsaugoti šaltinį“
Tekstilė

2004 03 19 – 04 06

Vidmantas Gylikis

2004 03 19 – 04 06

Rasa Staniūnienė
Tapybos paroda

2004 03 19 – 04 06

Ramūnas Čeponis
„Tapyba X“

2004 03 19 – 04 04

Dailininkių moterų draugija „Kelionė aplink pasaulį“

2004 04 08 – 22

Kuratoriai: Ewa Miazek, Krzystof Stanislawski „Varšuva – Vilniuje“

2004 04 28 – 05 23

Tekstilės meno bienalė „Savi marškiniai arčiau kūno“

2004 06 01 – 22

Ido Bar-El
Šiuolaikinė Izraelio tapyba

2004 07 02 – 08 15

Projekto autorė: Jolanta Teišerskytė-Stoškienė; dalyviai: Loreta Adomavičiūtė Pladienė; Valentinas Ajauskas, Giedrius Bagdonas, Vytenis Petras Bazaras, Juozapas Antanas Gelguda, Osvaldas Jablonskis, Benjaminas Jenčius, Ramunė Aldona Kmieliauskaitė, Eugenijus Nalevaika, Vilius Ksaveras Slavinskas, Jolanta Teišerskytė Stoškienė, Eduardas Urbanavičius, Saulė Urbanavičiūtė Beinorienė, Vidmantas Zarėka
„4×4“ aqua12 grupės akvarelių paroda

2004 07 01 – 19

Felix Lupino (Vokietija)
Tapyba

2004 07 20 – 08 12

Algimantas Jusionis „Gyvenu, kai tapau…“

2004 08 09 – 09 05

Arvydas Žalpys

2004 09 09 – 28

Genovaitė Stasė Kariniauskaitė „Spalvų giesmė“
Tapyba

2004 09 09 – 28

Alfonsas Čepauskas „Žemiškos interpretacijos“
Grafika, skulptūra

2004 09 09 – 28

Parodos rengėjai: Vilniaus grafikų skyrius, Nijolė Šaltenytė, Nijolė Vilutienė
„Penktoji tarptautinė mažosios grafikos trienalė / Vilnius 2004“

2004 10 01 – 21

Paauglių ir jaunimo kūrybos paroda

2004 10 12

Erdvė. Dailė architektūroje: vitražas, freska, mozaika, skulptūra, tekstilė, keramika, metalas, oda

2004 10 28 – 11 11

„Kalbos laisvė… Esu žmogus“ paroda skirta spaudos lotyniškais raštmenimis sugrąžinimo šimtmečiui

Skulptūra, kaligrafija

2004 11 16 – 12 03

Andrius Balvočius, Rasa Bočkutė, Sigita Burškytė, Vilma Černiauskaitė Augaitienė, Albertas Gurskas, Zita Inčirauskienė, Simona Kaušaitė, Ieva Kavavaliauskaitė, Rimvydas Kepežinskas, Anatolijus Klemensovas, Algis Kliševičius, Eglė Krištopaitytė, Lidija Kuklienė, Bronas Leonavičius, Aušra Lisauskienė, Zita Mazaliauskaitė, Silvija Merkytė, Rūta Mozūraitė, Evelina Paukštytė, Mindaugas Petrulis, Donata Porvaneckaitė, Odeta Staponkutė, Vaida Trilikauskaitė Kulišauskienė, Goda Venslovaitė, Emilija Viskantaitė, Jokūbas Zovė, Živilė Žviliūtė

„Lietuvos šrifto ir kaligrafijos paroda III“

2004 11 16 – 12 07

Organizatorius: Linas Liandzbergis. Dalyviai: Danas Andriulionis, Ričardas Bartkevičius, Robert Bluj, Andriu Gražys, Kęstutis Grigaliūnas, Aistė Kirvelytė, Linas Liandzbergis, Vilmantas Marcinkevičius, Andrius Miežis, Orūnė Morkūnaitė, Dovilė Norkutė, Martinas Jankus, Gintaras Palemonas Janonis, Eglė Ridikaitė, Saulius Rudzikas, Arturas Savickas, Sigitas Staniūnas
„Naujos romantizmo taktikos“

2004 12 07 – 24

Vilniaus kurčiųjų internatinės mokyklos aukltiniai. „Visa tai – 24“ (fotografijos paroda)

2004 12 15 – 2005 01 15

„Mūza(s)“

2004 12 29 – 2005 01 25

2005-ieji

Sigitas Lukauskas „Mano dangus, Jūsų dangus“
Tapyba

2005 02 04 – 25

Jovita Aukštikalnytė, Aušra Barzdukaitė-Vaitkūnienė, Stasys Eidrigevičius, Arūnas Vaitkūnas, Martinas Jankus, Gintaras Palemonas Janonis, Darius Joneika, Raminta Jurėnaitė, Malgorzata Mackowiak, Saulius Rudzikas
„Atspindžiai“
Plenero Raigardas 2004 paroda (tapyba, fotografija)

2005 02 03 – 25

Gražina Arlauskienė-Vingrienė, Irena Ramanauskaitė-Ambrazienė
Tapyba, piešiniai

2005 03 03 – 03 24

Algirdas Antanas Zokaitis
Tapyba

2005 03 03 – 22

Sofija Rickevičiūtė „Versmė“
Tapyba, akvarelė

2005 03 03 – 22

Panevėžiečiai Vilniuje
Tapyba, keramika, skulptūra, tekstilė, meninis stiklas, grafika, video

2005 03 25 – 04 13

Wanda Michalak „Dialogai, dialogai…“

2005 03 31 – 04 21

Wolf-D. Lipka (Vokietija)
Tapyba ant popieriaus, piešiniai

2005 04 08 – 29

Svajūnas Armonas, Ričardas Bartkevičius, Gintaras Palemonas Janonis, Vidmantas Jusionis, Orūnė Morkūnaitė, Raimondas Savickas, Aleksandras Vozbinas (+kurat.)
„Kelionė (erdvė laikas / tapyba fotografija)“

2005 04 20 – 05 10

Renate Christin (Vokietija) „Bendri Europos namai“

2005 05 03 – 05 25

Konstanty Brandel (1880-1970)
Iš Torunės universiteto bibliotekos rinkinių „Grafika“

2005 05 11 – 06 01

Kuratorius: Valdas Bubelevičius „SOS kultūra natūra“
Skulptūra, piešiniai

2005 05 17 – 06 01

Irma Balakauskaitė „Stovintys“

2005 06 02 – 06 23

Loreta Adomavičiūtė Pladienė, Valentinas Ajauskas, Giedrius Bagdonas, Vytenis Bazaras, Emilija Taločkienė, Juozapas Antanas Gelguda, Benjaminas Jenčius, Ramunė Kmieliauskaitė, Eugenijus Nalevaika, Vilius Ksaveras Slavinskas, Jolanta Teišerskytė Stoškienė, Eduardas Urbanavičius, Saulė Urbanavičiūtė, Antanas Visockis, Vidmantas Zarėka, Česlovas Polonskis, Violanta Skudutienė, Jolanta Snežko
„Vandens pasas“ („Aqua 12“ grupės akvarelių paroda)

2005 06 13 – 24

F. Noren, L. D. Manner, H. Gorey, I. Poleshchuk, V. Juodzevičienė, V. Tamoliūnas, A. Jonkutė, N. Kūlokaitė, A. Rekšytė, I. Leščinskaitė, G. Vaičys, A. Baltrūnas, I Mediodia „Ekologinis peizažas“

2005 07 21 – 08 09

Alfonsas Vilpišauskas
Tapyba, piešiniai

2005 07 22 – 08 09

„Ugnies Drakonas“

2005 08 24 – 31

Marija Švažienė
Tekstilė, tapyba

2005 09 08 – 09 30

„Cherchez la Femme“
Tapyba, grafika, objektai

2005 09 15 – 10 06

Taikomoji dailė 2005 (Lina Šaduikytė, Rolana Čečkauskaitė Norkūnienė, Rasa Justaitė Gecevičienė, Darijus Gerlikas ir Rasa Juškevičienė, Vytautas Matulionis, Solveiga ir Alfredas Krivičiai, Valdas Aničas, Genorata Razmienė, Jūrate Urbienė, Algimantas Šlapikas, Eglė Einikytė, Dalia Jakimavičienė, Lita Kuzmienė, Virginija Jasiūnaitė Jušienė, Ona Tamuliūnienė, Juozas Adomonis, Feliksas Jakubauskas, Solveiga Gutautė, Kostas Urbanavičius, Zinaida Vogėlienė, Saulius Jankauskas, Violeta Laužonytė, Jolanta Mašidlauskienė, Rytas Naruševičius, Daina Mieželaitytė, Viktorija Karatajūtė Šarauskienė, AUdrius Janušonis, Alma Daukšaitė Mirzienė, Raimonda Kasparavičienė, Dalia Gentvainytė, Mina Levitan Babianskienė, Agnė Šemberaitė, Ona Kreivytė Naruševičienė, Liucija Šulgaitė, Rasa LEonavičiūtė, Danutė Jazgevičiūtė, Eglė Čejauskaitė, Gražutė Čepaitė Ragauskienė, Nora Blaževičiūtė, Zita Inčirauskienė, Aida Martinaitytė, Aldona Šaltenienė, Sigita Grabliauskaitė, Audronė Selskaitė, Beata Zdranytė, Dormantė Steponavičienė, Jūratė Sterlkauskytė Neimantienė, Elona Gutauskaitė Linkevičienė, Gražina Švažienė, Janina Džergutė, Rūta Šipalytė, Saulė Jurkynienė, Kristina Mazurienė, Jovita Laurušaitė, Sigitas Virpilaitis, Marija Kiauleikytė, Laimutė Matijoraišytė Martinkienė, Eglė Ganda Bogdanienė, Jurgita Erminaitė, Algimantas Patamsis, Žydrė Ridulytė, Raminta Polikšienė, Gvidas Raudonius.
„Spalvų zona“

2005 10 11 – 11 01

Taikomoji dailė 2005 (Lina Šaduikytė, Rolana Čečkauskaitė Norkūnienė, Rasa Justaitė Gecevičienė, Darijus Gerlikas ir Rasa Juškevičienė, Vytautas Matulionis, Solveiga ir Alfredas Krivičiai, Valdas Aničas, Genorata Razmienė, Jūrate Urbienė, Algimantas Šlapikas, Eglė Einikytė, Dalia Jakimavičienė, Lita Kuzmienė, Virginija Jasiūnaitė Jušienė, Ona Tamuliūnienė, Juozas Adomonis, Feliksas Jakubauskas, Solveiga Gutautė, Kostas Urbanavičius, Zinaida Vogėlienė, Saulius Jankauskas, Violeta Laužonytė, Jolanta Mašidlauskienė, Rytas Naruševičius, Daina Mieželaitytė, Viktorija Karatajūtė Šarauskienė, AUdrius Janušonis, Alma Daukšaitė Mirzienė, Raimonda Kasparavičienė, Dalia Gentvainytė, Mina Levitan Babianskienė, Agnė Šemberaitė, Ona Kreivytė Naruševičienė, Liucija Šulgaitė, Rasa LEonavičiūtė, Danutė Jazgevičiūtė, Eglė Čejauskaitė, Gražutė Čepaitė Ragauskienė, Nora Blaževičiūtė, Zita Inčirauskienė, Aida Martinaitytė, Aldona Šaltenienė, Sigita Grabliauskaitė, Audronė Selskaitė, Beata Zdranytė, Dormantė Steponavičienė, Jūratė Sterlkauskytė Neimantienė, Elona Gutauskaitė Linkevičienė, Gražina Švažienė, Janina Džergutė, Rūta Šipalytė, Saulė Jurkynienė, Kristina Mazurienė, Jovita Laurušaitė, Sigitas Virpilaitis, Marija Kiauleikytė, Laimutė Matijoraišytė Martinkienė, Eglė Ganda Bogdanienė, Jurgita Erminaitė, Algimantas Patamsis, Žydrė Ridulytė, Raminta Polikšienė, Gvidas Raudonius.
„Spalvų zona“

2005 10 11 -11 01

Kuratorius Brian Kennedy „40 atspalvių žalios“
Airijos taikomojo meno tarybos paroda, skirta Korkui – 2005 metų Europos kultūros sostinei

2005 10 11 – 11 01

Dalia Marija Šaulauskaitė „Skaita“

2005 11 03 – 11 24

Vladas Bubelevičius „Skulptūra PA-SĄMONĖ“
Skulptūra

2005 11 03 – 11 24

Audronė Adomavičienė
Tekstilė

2005 11 03 – 11 24

Vytautas Tamoliūnas, tapybos paroda „Per miglą…“

2005 11 03 – 24

Vytautas Dubauskas „Šviesa ir šešėliai“
Tapyba

2005 11 22 – 12 13

Skirmantė Vaitkevičiūtė „Apie šešėlius“
Fotografija

2005 11 24 – 12 13

Tarptautinė keramikos paroda iš Kecskemet „Laike žemėje ugnyje“

2005 12 02 – 24

Kuratorė Nijolė Radzevičienė. Dailės kalba
Paauglių ir jaunimo kūrybos paroda

2005 12 13 – 29

Valentinas Ajauskas „Muzikinė dėžutė“
Tapybos paroda

2005 12 14 – 29

 
Apžvalginė tapybos paroda
„Gratulatio Vilnae“ ( Esu Vilnietis)

2005 12 29 – 2006 01 24