III-oji respublikinė tekstilės bienalė „Miesto ženklai“

Bienalė vyko:2008 m.

Trečioji respublikinė tekstilės bienalė „Miesto ženklai“ skirta apmąstyti menininko santykį su jį supančia urbanizuota aplinka, išsiaiškinti, kaip veikia žmogų gyvenamoji vieta – jo gimtasis miestas (vietovė, namas, gatvė), kokį poveikį daro kūrėjo asmenybei ir gyvenimo būdui, kokiais ženklais jis norėtų įkūnyti miesto įvaizdį savo kūryboje. Parodos koncepcija orientuota ir į laikotarpio aktualijas – artėjančius Vilniaus kaip Europos kultūros sostinės metus (2009) ir menininkui svarbią asmenybės identiteto problematiką globalizacijos sąlygomis.

Miestams tenka ypatinga vieta civilizacijos istorijoje, jie funkcionuoja kaip visuomenės integracijos forma. Miestas reiškia išėjimą iš gamtos, iš primityvesnio egzistavimo būvio, todėl miesto aplinka palengvina žmogaus gyvenimą, tačiau gali veikti jį ir neigiamai, slopinti asmenybės kūrybiškumą. Parodos tema intriguoja ir tuo, kad lietuvių tekstilėje nėra susiformavusių miesto vaizdavimo tradicijų. XX a. antrosios pusės gobelenuose vyravo gamtos, folkloro, sąlygiškomis priemonėmis perteiktų asmeninių išgyvenimų interpretacijos. Tik kelios autorės (M. Švažienė, Z. Vogėlienė) praeityje nuosekliau gvildeno miesto tematiką.

Dauguma šios bienalės dalyvių – miestiečiai. Greta lietuvių tekstilės tradicijas plėtojančių vyresniosios ir viduriniosios kartos menininkų eksponuojami ir jauniausiųjų tekstilininkų kūriniai, atspindintys šiuolaikinio tekstilės meno įvairovę, formų ir technologijų paieškas.

Lijana Šatavičiūtė