Galerijai Arkai 30: istorinės parodos

PLAKATAI 2011-2015

2011-ieji

„Vilnius – vartai į Aukštaitiją 2011“

2011 03 01 – 15

Valerijan Dombrovskij, Živile Jasutytė, Giedr Riškutė, Dalia Čistovaitė, Ilze Preisa (LV), Vilija Kneižytė, Mikalojus Povilas Vilutis, Ieva Naglina (LV), Vytautas Tumėnas, Saulė Urbanavičiūtė, Inga Betuža-Bertuža, Kęstutis Bačikonis, Martynas Gaubas, Antanas Žukauskas, Agnese Rudzite (LV), Martin Georgiev (Bulgarija), Rimvydas Budrys

„Ieškom pakrantės“

2011 03 01 – 19

Ouka Leele (Ispanija) „Transgresinė utopija“

2011 03 31 – 04 22

Linas Katinas „Lietuviški ženklai“

2011 04 01 – 23

Algirdas Šiekštelė
Tapyba

2011 04 01

Tapyba, grafika, skulptūra iš Ržešovo ir Karpatų regiono (Lenkija)

2011 04 29 – 05 21

Grupė MARGINAL (Suomija): Mari Aspola, Kirsi Kuusisto, Katariina Silvola „Miestų grandinė – svečių knyga“
Grafika

2011 04 29 – 05 21

Eduardas Urbanavičius „Iš tamsos į šviesą“
Tapyba, akvarelė

2011 05 03 – 21

JAV lietuvių dailininkų darbų paroda „Lietuvai-su meile“

2011 05 31 – 06 18

Aloyzas Stasiulevičius, Antanas Beinaravičius, Svajūnas Armonas, Aleksandras Vozbinas, Solomonas Teitelbaumas, Mindaugas Skudutis, Algimantas Kliauga, Arvydas Kašauskas, Arvydas Pakalka, Juozas Pranckevičius, VIktoras Šocikas „Vilniaus peizažas“

2011 05 31 – 06 18

Rūta Teresė Luckienė „Tekstilė“
Tekstilė

2011 06 26 – 07 17

Elena Voverienė ir Rytų tapybos studija „Bmbuko sodai“
„Kelias“

2011 06 30 – 07 15

Valentinas Ajauskas, Svajūnas Armonas, Žygimantas Augustinas, Fiodor Barachian, Valė Barkauskaitė-Vaitkuvienė, Ričardas Bartkevičius, Lina Beržanskytė-Trembo, Rimas Zigmas Bičiūnas, Algimantas Biguzas, Robert Bliuj, Algirdas Bosas, Ina Budrytė, Galina Bugajeva, Ieva Bunokaitė, Janina Celiešienė, Lena Chvičija, Linas Cicėnas & Mindaugas Uba, Petras Cicėnas, Gintaras Česiūnas, Jolita Česonytė, Dalia Čistovaitė, Kristina Daniūnaitė, Konstancija Dzimidavičienė, Rima Gaižauskaitė, Emilija Gaspariūnatė Taločkienė, Vidmantas Gerulaitis, Jovita Glemžaitė-Matuzienė, Danutė Gražienė, Bronius Gražys, Lionė Grigaliūnaitė, Jonas Grunda, Daiva Gudelytė, Romualdas Inčirauskas, Zita Inčirauskienė, Danutė Jazgevičiūtė, Anicetas Jonutis, Osvaldas Juška, Tomas Kirvaitis, Agnė Kišonaitė, Jūratė Kluonė, Miglė Kosinskaitė, Laimutė Kozlovienė, Vida Krikštolaitytė, Daumantas Kučas, Romualdas Andrūnas Kunca, Kristina Kurilionok, Sigitas Laurinavičius, Daiva Ložytė, Vilija Mačiulytė, Indrė Martinkienė, Dalia Genovaitė Mažeikytė, Relita Mielė, Jūratė Mykolaitytė, Meda Norbutaitė, Vygintas Orlovas, Kristina Paulauskaitė, Vygantas Paulauskas, Saulė Pečiulytė, Ričardas Peleckas, Irina Peleckienė, Daumantas Tomas Plipavičius, Grytė Pintukaitė Valečkienė, Bartas Polonskis, Česlovas Polonskis, Justina Puidokaitė, Valdas Pukevičius, Giedra Purlytė, Romualdas Radzevičius, Darius Rakauskas, Marius Ramonaitis, Jūratė Rekevičiūtė, Virginija Ridikaitė-Laužadienė, Ždrė Ridulytė, Jaroslavas Rokickis, Birutė Sarapienė, Valdemaras Semaška, Dominyka Sidabraitė, Marijona Sinkevičienė, Algis Skačkauskas, Ieva Skauronė, Genovaitė Skrabulienė, Simonas Skrabulis, Raimundas Sližys, Bronė Sprindienė, Virginijus Stančikas, Sigita Stankevičiūtė, Aloyzas Stasiulevičius, Marius Strolia, Antanas Rimantas Šakalys, Audrė Šarauskienė Dabkutė, Marijonas Šlektavičius, Vija Tarabildienė, Jolanta Teišerskytė Stoškienė, Dovilė Tomkutė, Arūnė Tornau, Dainius Trumpis, Ingrida Umbrasaitė, Saulė Urbanavičiūtė, Nijolė Valadkevičiūtė, Rytis Valantinas, Danutė Valentaitė, Danutė Vaskelaitė, Nijolė Vilutienė, Virginijus Viningas, Aldona Višinskienė Barščiauskaitė, Oleg Volosač, Marta Vosyliūtė, Aleksandras Vozbinas, Nona Zavadskienė, Ričardas Zdanavičius, Astrida Žilinskaitė, Rasa Žmuidienė

„XXI a. autoportretas“

2011 08 23 – 09 13

Henritos ir Vaclovo Kontrauskų tapybos ir grafikos kolekcija
Rinktinių darbų paroda

2011 08 24 – 09 13

Algirdas Taurinksas
Jubiliejinė paroda

2011 09 20 – 10 11

VII tarptautinė tekstilės miniatiūrų bienalė „Išnykti/ išlikti“

2011 09 21 – 10 08

Benjaminas Jenčius „Slenksčiai“
Akvarelė

2011 10 18 – 11 05

Tapybos paroda, skirta Kristjono Donelaičio 300 m. sukakčiai paminėti „Jau saulė vėl atkopdama budina svietą“

2011 10 18 – 11 05

Daumantas Tomas Pilipavičius „Žmogiškasis faktorius“
Tapyba

2011 11 15 – 12 03

Genovaitė Skrabulienė „Prisilietimas“
Tapyba

2011 11 15 – 12 03

Julius Aglinskas, Arkadijus Gotesmanas, Žydrija Janušaitė, Antanas Jasenka, Džiugas Katinas, Antanas Kučinskas, Linas Liandzbergis, Žybuoklė Martinaitytė, Andrius Miežis, Vygintas Orlovas, Ieva Paltanavičiūtė, Julius Pileckas, Marius Salynas, Metaphone, Kęstutis Vaiginis, Justinas Vaitiekūnas, Artūras Valiauga, Kęstutis Vasiliūnas, Vytautas Vasiliūnas, Virginijus Viningas

„Remix 2011“

2011 12 13 – 2012 01 14

2012-ieji

Apžvalginė Vilniaus tapytojų paroda „Menininkas ir miestas“
Tapyba

2012 01 25 – 02 18

Valentinas Ajauskas, Arvydas Ališanka, Arturas Aliukas, Irena Ambrazienė, Žygimantas Augustinas, Vytautas Babelis, Jonė Babelytė, Arvydas Bagdonas, Irena Bajorūnaitė, taida Balčiūnaitė, Fiodor Barachtian, Valė Barkauskaitė – Vaitkuvienė, Skaistė Bendorienė, Ilga Bereznickas, Lina Beržanskytė Trembo, Inga Betuža – Bertuža, Edmundas Birgėla, Rima Blažytė, Jūratė Bogdanavičiūtė, Rasa Brazauskaitė, Sigita Bronickienė, Ina Budrytė, Augustinas Virgilijus Burba, Rūta Būtėnaitė, Pijus Cicėnas, Jonas Čepas, Viktorija Daniliauskaitė, Kristina Daniūnaitė, Marius Mindaugas Danys, Regina Donbrauskaitė Plotnikova, Vidas Drėgva, Valerija Dulskienė, Andrius Erminas, Rima Gaižauskaitė, Emilija Gaspariūnaitė Taločkienė, Vidmantas Gerulaitis, Laima Grikšaitė Kėrienė, Giedrė Gučaitė, Pranas Gudaitis, Daliutė Ivanauskaitė, Jurga Sally Jackevičiūtė, Živilė Jasutytė, Raimonda Jatkevičiūtė Kasparavičienė, Danutė Jazgevičiūtė, Gintaras Jocius, Tomas Jokūbonis, Dalia Juodakytė, Vida Juškaitė, Arvydas Kašauskas, Martyna Kašinskaitė, Algimantas Kensminas, Vilija Kisieniūtė, Dovydas Klimavičius, Audronė Klimienė, Albertas Krajinskas, Saulius Kruopis, Vaida Kunigėlytė Sidaravičienė, Kristina Kurilionok, Saulius Labanauskas, Natalie Levkovska, Filomena Linčiūtė Vaitiekūnienė, Eglė Lipeikaitė, Sergijus Luzinas, Marija Marcelionytė Paliukė, Stasė Mardosienė, Dalia Genovitė Mažeikytė, R. Mėnulio Katinas, Vladimiras Nesterenka, Rasa Noreikaitė Miliūnienė, Justina Pakalnytė, Gintaras Pankevičius, Anna Pavlova, Erikas Perlikovskis, Agnė Pėvaitė Stankevičienė, Gediminas Piekūras, Daumantas Tomas Pilipavičius, Grytė Pintukaitė Valečkienė, Česlovas Polonskis, Alma Puskunigienė, Romualdas Radzevičius, Kęstutis Petras Ramonas, Giedrė Riškutė, Saulė Riškutė Šnipienė, Jaroslavas Rokickis, Jolanta Rudokienė, Siga Senulytė, Jolanta Sereikaitė, Ieva Skauronė, Adasa Skliutauskaitė, Genovaitė Skrabulienė, Simonas Skrabulis, Vytautas Stalmačenka, Birutė Stančikaitė, Aloyzas Stasiulevičius, Marius Strolia, Jolanta Šalkauskaitė, Gerardas Šlektavičius, Viktoras Šocikas, Kristijonas Tarabilda, Rimtas Tarabilda, Vija Tarabildienė, Jolanta Teišerskytė Stoškienė, Dovilė Tomkutė, Saulė Urbanavičiūtė, Ąžuolas Leonas Vaitukaitis, Rytis Valantinas, Asta Vasiliauskaitė, Audronė Vaškevičiūtė, Gabija Vidrinskaitė, Nijolė Vilutienė, Marta Vosyliūtė, Elena Nona Zavadskienė, Ričardas Zdanavičius, Rimgaudas Žebenka, Vytautas Žirgulis, Rasa Žmuidienė.

„Piešinys 2012“
Piešiniai

2012 02 28 – 03 24

Lietuvos regionai istorinėje Kaziuko mugėje, Žemaitijos regiono menininkų paroda „Vilnius – Vartai į Žemaitiją 2012“

2012 03 01 – 15

Antonis Papadoloulos, Nicos Terzis, Panagiotis Ploumis, Rolana Čečkauskaitė-Gkagka, Serantis Gagas, Theodore Laios, Vasilis Karkatselis „Kryžkelė“

2012 04 03 – 04 28

Iš mano kišenės – XII paroda „Sapnas“

2012 04 03 – 28

Algirdas Dovydėnas, Bronius Bružas, Dalia Truskaitė, Edita Utarienė, Eglė Valiūtė, Ieva Paltanavičiūtė, Rasa Grybaitė, Simonas Gutauskas, Artūras Rimkevičius, Aija Klintsone, Barbala Gulbe, Dainis Gudovkis, Inguna Audere, Inita Emane, Ilze Dudina, Marta Gibiete, Vineta Groza, Kare Saare, Kateriin Rikken, Kai Kiudsoo-Varv, Herbert Orgusaar, Kati Kerstna, Tiina Sarapu, Rait Praats, Sofi Aršas, Anu Penttinen, Paivi Kekalainen, Vesa Varrela, Kristin Rapp, Lotta Soder, Sirkka Lehtonen, Brigitta Ahlin
2D iš plokštumos – tarptautinė stiklo meno paroda 2012

2012 04 03 – 28

Kristina Norvilaitė, Edita Suchodkytė, Martynas Gaubas „Pro rakto skylutę“

2012 05 08 – 05 27

Menas be sienų. „Focus Europa“

2012 05 08 -28

Saadia Bahat „Po 69 metų“
Skulptūra

2012 05 09 – 05 29

Tekstilės meno bienalė 2012 „Aš mano man“

2012 06 05 – 06 27

Mina Mirosavljevic, Bronius Gražys, Antanas Obscarskas, Oleg Maliavkin, Kunigunda Dineikaite, Aloyzas Stasiulevičius, Anneli Nilsson, Janis Spalvinš, Anne Louise Hoy Blicher Winther, Ričardas Zdanavičius, Algimantas Stanislovas Kliauga, Andrus Joonas, Guna Millersone, Babita Das, Tinku Das, Giedre Gučiatė
„Peizažas tapyboje: nuo Antano Žmuidzinavičiaus iki XXI a. dailininkų“

2012 07 04 – 24

Baltarusių – lietuvių menininkų paroda „Šaknys“

2012 07 04 – 24

Vilniaus keramikos meno bienalė

2012 08 21 – 09 15

Slovakijos skulptūros ir juvelyrikos paroda „Burbulas“
Skulptūra, juveyrika

2012 09 25 – 10 13

Gražina Vitartaitė „Sustojęs laikas“
Tapyba

2012 09 26 – 10 13

Emboscada de sombras (Ispanija) „Šešėlių spąstai“

2012 10 18 – 11 10

Jaroslavas Rokickis. Jubiliejinė tapybos paroda
Tapyba

2012 10 20 – 11 10

Viačeslavas Jevdokimovas (Karmalita), Algimantas Jonas Kuras, Raimondas Regimantas Martinėnas
„Panašumas ne panašume“

2012 10 23 – 11 10

Knygos meno paroda

2012 11 20 – 12 11

Laima Drazdauskaitė, Danutė Gražienė, Monika Furmanavičiūtė, Rimas Zigmas Bičiūnas, Jonas Daniliauskas, Bronius Gražys, Paulius Juška, Mindaugas Skudutis „Lietuvos dailininkų tapybos paroda“
Tapyba

2012 12 14 – 2013 01 12

Vytautas Žirgulis „Nebūtos istorijos“
Tapyba

2012 12 18 – 2013 01 12

2013-ieji

Feliksas Jakubauskas „Švytėjimai“
Tekstilė

2013 01 18 – 02 09

Irina Dangvetskene-Roskoshnaya „Sielos spalvų virpesiai“
 
2013 01 19 – 02 09

Viačeslavas Sokoleckis „Žingsnis po žingsnio“

2013 01 22 – 02 09

Bronislavas Baliulevičius, Ona Pučkoriūtė-Baliulevičienė „Tik akimirka“
Keramika

2013 02 19 – 03 09

Ričardas Bartkevičius, Monika Furmanavičiūtė, Gronius Gražys, Tomas Ivanauskas, Giedrius Jonaitis, Jolanta Kyzikaitė, Giedrė Legotaitė, Linas Liandzbergis, Sigitas Lukauskas, Vilmantas Marcinkevičius, Klaudijus Pūdymas, Giedrė Riškutė, Arūnas Rutkus, Vytautas Tomaševičius, Arūnė Tornau, Arturas Valiauga, Arvydas Žalpys

„Stopkadras“

2013 02 20 – 03 09

Dovilė Tomkutė „Dienoraštis“

2013 10 02 – 19

Jose Guadalupe Posada (Mexica) „Mirtis turi leidimą“
Iliustracijos

2013 10 03 – 10 24

Rimantas Tarabilda „Kryžkelių atmintis“
Tapyba, piešiniai

2013 04 16 – 05 04

Valentinas Ajauskas, Romanas Averincevas, Romualdas Balinskas, Ričardas Bartkevičius, Lina Beržanskytė Trembo, Ina Budrytė, Lena Chvičija, Linas Cicėnas, Kunigunda Dineikaitė, Silvija Drebickaitė, Algirdas Gaižauskas, Emilija Gaspačiūnaitė Taločkienė, Linas Gelumbauskas, Eglė Gineitytė, Valdas Antanas Gurskis, Gustas Jagminas, Raimondas Jatkevičiūtė Kasparavičienė, Tomas Jokūbonis, Rytas Jurgelis, Taurasjurkūnas, Vidmantas Jusionis, Dalia Kasčiūnaitė, Arvydas Kašauskas, Deima Katinaitė, Vytautas Kaunas, Vytautas Kibildis, Vilija Kisieliūtė, Jūratė Kluonė, Aleksandras Kostkus (Kostkevičius), Vida Krikštolaitytė, Saulius Kruopis, Sigutė Maslauskaitė, Mantas Maziliauskas, Monika Maziliauskienė, Dalia Genovaitė Mažeikyttė, Jūratė Mitalienė, Meda Norbūtaitė, Marijus Piekuras, Lilija Puipienė, Giedra Purlytė, Romualdas Radzevičius, Kęstutis Ramonas, Giedrė Riškutė, Jaroslavas Rokickis, Ieva Skauronė, Genovaitė Skrabulienė, Simonas Skrabulis, Aloyzas Stasiulevičius, Marius Strolia, Vytautas Šatas, Arūnė Tornau, Vitolis Trušys, Saulė Urbanavičiūtė, Loreta Zdanavičienė, Ričardas Zdanavičius, Vytautas Žirgulis.
Metinė apžvalginė Vilniaus tapytojų paroda, skirta S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio 80-osioms metinėms paminėti „Skrydis“
 
2013 04 16 – 05 04
Tarptautio ekslibrisų konkurso paroda „Su knyga – aš, tu, mes: Riešės gimnazijai – 20“

2013 05 11 – 06 01

Tapybos paroda, skirta Donelaičio 300 m.sukakčiai pažymėti „Donelaitis 2013. Būrų dainius“

2013 05 14 – 06 01

Antanas Martinaitis „Tapybos paviršiai“
Tapyba

2013 06 11 – 06 29

Nida Art

2013 06 11 -29

Gražina Didelytė, Giedrius Jonaitis, Danutė Jonkaitytė, Vytautas Jurkūnas, Elvyra Kairiukštytė, Janina Lili Paškauskaitė, Algimantas Švėgžda, Egmontas Bžeskas, Tadas Gridrėnas
Lietuvių grafika 1980 – 2013 KŪNAS: „Veidai“; „Jėgos“

2013 06 12 – 29

VIII Tarptautinė mini tekstilės bienalė „Mintys-tai…“
Tekstilė

2013 07 09

Egidija Brinkytė „IŠ MANO KIŠENĖS – 13. Cvieks“

2013 07 09 – 27

Michail Ščigol, Nicodim Sorin, Monika Furmanavičiūtė, Andrei Piatkevich, Lionė Grigaliūnaitė, Peteris Sidars, Catherins Baker, Ausma Bankauskaitė, Olof Ahlstrom, Katsiaryna Sumarava, Rait Rosin, Emilija Taločkienė-Gasperiūnaitė, Lukaš Bradacek, Antra Icdra, Martinas Jankus „Mėlynasis vanduo“
Tapyba

2013 09 03 – 09 21

Valentinas Ajauskas, Gražvyda Andrijauskaitė, Valentinas Antanavčius, Birutė Nomeda Aukštuolytė Stankūnienė, Fiodor Barachtian, Mantas Bardauskas, Ričardas Bartkevičius, Lina Beržanskytė Trembo, Algimantas Biguzas, Artūras Braziūnas, Mindaugas Breiva, Irena Breivienė, Rebeka Bruder, Juozas Budzinauskas, Aistė Bugailiškytė, Skaidrė Butnoriūtė, Aistė Gabrielė Černiūtė, Jolita Česonytė, Marius Mindaugas Danys, Saulius Dastikas, Ričardas Filistovičius, Eglė Gaižauskaitė, Algirdas Gaižauskas, Žilvinas Gaižauskas, Ričardas Garbačiauskas, Vidmantas Gerulaitis, Domas Ignatavičius, Gustas Jagminas, Salomėja Jastrumskytė, Danutė Jazgevičiūtė, Osvaldas Juška, Paulius Juška, Kristina Karnickaitė, Arvydas Kašauskas, Deima Katinaitė, Zita Kazėnienė, Agnė Kondrataitė, Ruslanas Korostenskij, Miglė Kosinskaitė, Laimutė Kozlovienė, Kristina Kurilionok, Saulius Kruopis, Valdas Kurklietis, Vaidotas Kvašys, Vilmantas Ladyga, Vladas Lisaitis, Dalian Lopez (Švedija), Tadas Lukoševičius, Tomas Mickonis, Ina Mindiuz ( Ispanija), Nomeda Norbutaitė, Vladas Oržekauskas, Viktoras Paukštelis, Urtė Petkūnaitė-Ciparė, Daumantas Tomas Pilipavičius, Grytė Pintukaitė Valečkienė, Bartas Polonskis, Giedra Purlytė, Leo Ray (Izraelis), Eglė Razumaitė, Giedrė Riškutė, Jaroslavas Rokickis, Tatjana Simanaitienė, Ieva Skauronė, Martynas Solovejus, Marius Strolia, Urtė Milda Širvinskaitė, Gerardas Šlektavičius, Viktoras Šocikas, Arvydas Štrimaitis, Jolantas Teišerskytė Stoškienė, Dovilė Tomkutė, Arūnė Tornau, Dainius Trumpis, Ingrida Viktorija Umbrasaitė, Arūnas Uogintas, Saulė Urbanavičiūtė, Alvydas Urbietis, Rytis Valantinas, Vygantas Vėjas, Mikalojus Povilas Vilutis, Pavelas Volginas, Aleksandras Vozbinas, Ričardas Zdanavičius, Rimgaudas Žebenka, Vytautas Žirgulis, Vaidotas Žukas, Gediminas Žuklys.

„XXI a. Anatomija“

2013 09 03 – 21

Arvydas Ališanka (LT), Galina Arppe (Fin), Nadja Arppe (Fin), Ieva Babilaitė-Ibelgaubtienė (LT), Laura Behar (izraelis), Rytas Jonas Belevičius (LT), Eglė Ganda Bogdanienė (LT), Eszter Bornemisza (Vengrija), Mindaugas Breiva (LT), Sigita Bronickienė (LT), Vladimir Brunton (Čekija), Susanna Cianfarini (VOK), Katherin Dardel (Šveicarija), Laura Dimitrova (Bulgarija), Lidija Dubauskienė (LT), Adile Efendi (Azerbaidžanas / LT), Andrius Erminas (LT), Jan Fairbairn-Edwards (Pranc.), Lolita Grabauskienė (LT), Kristi Grotmol (Norveg), Giedrė Gučaitė (LT), Eleonora Hadjinikolova (bulgarija), Adam Helga (Vok.), Irene Hoppenberg (Vok), Anna Hurwitz (Italija), Jane Allan Ingram (USA), Jurgita Jasinsakaitė (LT), Rasa Justaitė Gecevičienė (LT), Lene Abildgaard Knudsen (Danija), Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė (LT), Jurga Kurtinaitienė (LT), Natallia Lapidus (GB), Violeta Laužonytė (LT), Mae Lee Lee (Pietų Korėja), Hee Sook Lee-niinioja (Suomija), Renee Magnanti (USA), Liisa Malkamo (Suom), Jo McDonald (Škotija), Ruth Moro (Šveicarija), Kęstutis Musteikis (LT), Atsumi Murata (Jap), Mykolas Gediminas Pačkauskas (LT), Ona Petkevičiūtė (LT), Charmian Pollok (Škotija), Jytte Rasmussen (Danija), Meda and Veda Rives (USA), Marie Schirrmacher-Meitz (Vok.), Marek Sendyk (Lenk.), Riny Smith (Olandija), Nijolė Šaltenytė (LT), Agnė Šemberaitė (LT), Gražina Aleksandra Škikūnaitė (LT), Ieva Šlekytė Gasiūnienė (LT), Ismet Tartas (Turkija), Daniela Todorova (Bulgarija), Helene Tschacher (Vok.), Laura Tunik (LT), Saulė Urbanavičiūtė (LT), Loreta Valužienė (LT), Kazys Venclovas (LT), Erin Woodbrey (USA), Birutė Zokaitytė (LT), Arvydas Žalpys (LT).

Tarptautinė rankų darbo popieriaus meno paroda: Popierius – tradicija ir eksperimentas

2013 10 02 – 22

Rimas Zigmas Bičiūnas, Jonas Daniliauskas, Eglė Gineitytė, Bronius Gražys, Patricija Jurkšaitytė, Paulius Juška, Dalia Kasčiūnaitė, Eglė Kuckaitė, Vytenis Lingys „Provanso spalvos“
Tapyba

2013 12 12 – 2014 01 11

2014-ieji

JonasAničas, Algimantas Černiauskas, Aurimas Eidukaitis, Indrė Ercmonaitė, Andrius Gailiūnas, Lina Itagaki, Joana Kairienė, Kristina Kurilionok, Petras Lincevičius, Simonas Nekrošius, Mykolas Sauka, Andrėja Šaltenytė „Baltas lapas: devyniasdešimtųjų vaikai“

2014 01 21- 02 11

Algimantas Patamsis „Paprasta / Sudėtinga“
Keramika

2014 02 13 – 03 08

Algimantas Kezys „Fotografija“
Fotografija

2014 02 18 – 03 11

Ioannis Karalias „Dreamworks“
Tapyba

2014 02 18 – 03 11

Christian Narkiewitcz -Laine „Imperatoriaus laivynas dega / The Emperor’s Fleet is Burning“
Instaliacija, video, fotografija

2014 02 18 – 03 11

Harald Burger, Andreas Claviez, Chris Engels, Konstantinas Gaitanži, Audrius Gražys, Evaldas Jansas, Zidrija Janušaitė, Andrus Joonas, Eglė Karpavičiūtė, Lutz Benno Kracke, Linas Liandzbergis, Aurelija Maknytė, Rustam Mirzoev, Angelika Neumann, Julius Pileckas, Katažynas Sokolovska, Arturas Valiauga, Vytautas Vasiliūnas, Andris Vitolinš, Konrad Zander, Arvydas Žalpys

„Platus Kampas. Laiko Limitas“

2014 03 18 – 04 05

Dalia Mažeikytė „Laiko slinktys“
Retro grafika post

2014 04 15 – 05 03

Romualdas Balinskas, Arvydas Baltrūnas, Ričardas Bartkevičius, Lina Beržanskytė Trembo, Algimantas Biguzas, Ina Budrytė, Kunigunda Dineikaitė, SIlvija Drebickaitė, Linas Gelumbauskas, Vidmantas Gerulaitis, Gustas Jagminas, Martinas Jankus, Gintaras Palemonas Janonis, Raimonda Jatkevičiūtė Kasparavičienė, Tauras Jurkūnas, Arvydas Kašauskas, Dalia Kasčiūnaitė, Deima Katinaitė, Vytautas Kaunas, Jonas Kazlauskas, Vytautas Kibildis, Algimantas Stanislovas Kliauga, Saulius Kruopis, Adomas Makarevičius, Raimondas Martinėnas, Jūratė Mitalienė, Meda Norbutaitė, Rimantas Olšauskas, Juozas Algirdas Pilipavičius, Grytė Pintukaitė, Česlovas Polonskis, Vilija Puipienė, Giedra Purlytė, Romualdas Radzevičius, Giedrė Riškutė, Saulius Rudzikas, Ieva Skauronė, Genovaitė Skrabulienė, Simonas Skrabulis, Mindaugas Skudutis, Viačeslavas Sokoleckis, Marius Strolia, Rasa Jonė Šataitė Rudėnienė, Jolanta Teišerskytė Stoškienė, Arūnė Tornau, Vitolis Trušys, Raimondas Urbakavičius, Saulė Urbanavičiūtė, Valė Vaitkuvienė, Gražina Vitartaitė, Aleksandras Vozbinas, Loreta Zdanavičienė, Ričardas Zdanavičius, Gediminas Zokaitis, Vytautas Žirgulis, Lina Žvirblytė. Vilniaus tapytojų metinė apžvalginė paroda

„Laisvės spalvos“
Tapyba

2014 04 15 – 05 03

Oldrich Kulhanek „Drawings and prints“
Piešiniai

2014 05 13 – 05 30

Maria Bang Esperssen, Maria Koschenkova, Karin Morch, Ivo Lill, Maret Sarapu, Kai Kiudsoo-Varv, Kairi Orgusaar, Kati Kerstna, Rait Praats, Tina Sarapu, Liisa Ikavalko, Outi Turpeinen, Paivi Kekalainen, Pirjo Kivimaki-Krouvila, Riikka Latva-Somppi, Vesa Varrela, Sigrun Einarsdottir, Olla Einars, Aija Klintsone, Anda Munkevica, Barbala Gulbe, Dainis Gudovskis, Inguna Audere, Inita Emane, Marta Gibiete, Ramona Paksena, Algirdas Dovydėnas, Dalia Truskaitė, Edita Utarienė, Eimutis Markūnas, Ieva Paltanavičiūtė, Julija Pociūtė, Lina Nenartonytė, Neringa Vasiliauskaitė, Rasa Grybaitė, Sigita Grabliauskaitė, Ingrid Nord, Lotta Soder

2D Tarptautinė stiklo meno paroda

2014 05 13 – 30

„Šiuolaikinė Japonijos pluošto meno miniatiūra“
Tekstilė

2014 06 10 – 06 26

„Tekstilė X“ (tekstilės meno bienalė)
Tekstilė

2014 06 10 – 06 28

Ričardas Garbačiauskas „Anapus sociumo“

2014 07 08 – 07 26

Alfonsas Čepauskas „Istorinės interpretacijos“
Grafika, skulptūra

2014 07 08 -07 26

Ovidijus Talijūnas „Aikhu sense“
Kaligrafija

2014 07 08 – 07 26

Vytenis Lingys „Šviesa šviesoje“
Tapyba

2014 08 12 – 08 23

Pranas Gailius „Ešerio noras“

2014 08 12 – 08 23

Est: Vano Allsalu, Jaan Elken, Inga Heamagi, Johnson & Johnson (Indrek Koster ja Taavi Talve), Lauri Koppel, August Kunnapu, Raul Meel, Marge Monko, Tanja Muravskaja, Mall Nukke, Elis Saarevali, Siim-Tanel Annus; LV: Patricija Brekte, Ansis Butnors, Sigita Daugule, Rihards Delvers, Igors Dobičins, Neonilla Medvedeva, Laura Ozola, Janis Purcens, Agnese Rudzite, Karlis Silinš, Juris Utans, Eva Vevere; LT: Violeta Adomaitytė, Ričardas Bartkevičius, Lina Beržanskytė Trembo, Algimantas Biguzas, Mindaugas Breiva, Irena Breivienė, Rolana Čačkauskaitė-Gkagka, Jolanta Česonytė, Konstancija Dzimidavičienė, Monika Furmanavičiūtė, Ričardas Garbačiauskas, Lionė Grigaliūnaitė, Daliutė Ivanauskaitė, Gintaras Palemonas Janonis, Aistė Jurgilaitė Benmeziane, Tauras Jurkūnas, Osvaldas Juška, Dalia Kasčiūnaitė, Deima Katinaitė, Jolanta Kyzikaitė, Miglė Kosinskaitė, Gintaras Kraujelis, Saulius Kruopis, Vilmantas Marcinkevičius, Andrius Miežis, Juozapas Miliūnas, Jūratė Mitalienė, Ieva Skauronė, Simonas Skrabulis, Dalia Marija Šaualauskaitė, Dovilė Tomkutė, Arūnė Tornau, Dainius Trumpis, Saulė Urbanavičiūtė. Aleksandras Vozbinas, Loreta Zdanavičienė.

Lietuvos, Latvijos, Estijos Dailininkų sąjungų paroda, skirta Baltijos kelio 25 metų sukakčiai „Kelias / Cels / Kett“

2014 09 02 – 09 27

Vilniaus keramikos meno bienalė III keramika

2014 10 07 – 10 29

Inge Gard (Tuliki Avango), Saskia Javre, Kristi Kongi, Margit Lohmus, Holger Loodus, Maarja Nurk, Mai Soot, Marta Strackas, Olivia Verev, Patricija Brekte, Raitis Hrolovičs, Anita Karpinska, Agnese Rudzite -Kirilova, Anatolijs Kirilovs, Neonilla Šarkovska, Zane Tuča, Sanda Undzena, Oskars Žuks, Kęstytis Dovydaitis, Indrė Ercmonaitė, Joana Kairienė, Denisas Kolmyckis, Kristina Kurilionok, Simonas Nekrošius, Domas Noreika, Mantas Petravičius, Kastė Šeškevičiūtė, Simona Žilėnaitė

„Baltas lapas. Trys versijos“

2014 12 27 – 01 24

2015-ieji

Raimonda Jatkevičiūtė Kasparavičienė „Pasikartojimai“
Skulptūra, tapyba

2015 02 03 – 21

Grupė AQUA12 „Skaidrumo paliesta“
Akvarelė

2015 02 03 – 21

Rimas Zigmas Bičiūnas, Jonas Daniliauskas, Dalia Kasčiūnaitė, Vytenis Lingys, Paulius Juška „Šviesos spalva“
Tapyba

2015 02 03 – 02 21

Julija Žurajeva (Jabor) „Emocijų atspalviai“
Tapyba

2015 03 07 – 03 21

Juozapas Miliūnas „Tylos garsai“
Pastelė

2015 03 03 – 21

„5-oji Lietuvos rašto meno paroda“

2015 03 03 – 03 21

Aistė Gabrielė Černiūtė, Jūratė Kazakevičiūtė, Aleksandras Vozbinas „Moteris žanrų žaisme“

2015 03 03 – 03 21

„Vilniaus Polonezas Lietuvai: tapybos ir dokumentikos paroda, skirta M.K.Oginskio 250-osioms metinėms“
Tapyba, dokumentika

2015 03 31 – 04 18

Lina Beržanskytė Trembo „Pasilik…“
Tapyba

2015 03 31 – 04 18

Metinė Vilniaus tapytojų paroda „Ar(t)chyvas“
Tapyba

2015 04 28 – 05 16

Edita Rakauskaitė, Isidore Krapo, Lilija Puipienė „Under the water bridge“
Tapyba

2015 05 22 – 06 16

„Piešinys 2015“
Piešiniai

2015 05 26 – 06 13

IX Tarptautinė mini tekstilės bienalė „Iš dėžės / Out of the box“
Tekstilė

2015 06 19 – 07 11

Alehandra Gutierrez Moya Wonderwoman – Art Bra

2015 06 19 – 07 11

Liucija Kryževičienė-Hutcheon „Miestas. Metų laikai“

2015 06 19 – 07 11

Algimantas Biguzas „POP“
Pastelės, objektai, piešiniai

2015 07 21 – 08 08

Adomas Matuliauskas „Vilniausmiesto ženklai“
Grafika

2015 07 21 – 08 08

Almyra Weigel, Sarmen Cantabella, Eli Acheson Elmassry, Ina Mindiuz, Saulė Urbanavičiūtė „Atmintie pėdsakais / Traces of the remembrance“

2015 07 21 – 08 08

„Sveiki gyvi, Maestro Pranciškau Smuglevičiau“
Paroda skirta Vilniaus dailės mokyklos patriarcho Pranciškaus Smuglevičiaus 270-osioms gimimo metinėms paminėti

2015 07 21 – 08 0

Rengėjos: Ieva Babilaitė, Nijolė Šaltenytė „Knygos meno paroda“

2015 09 15 – 10 03

Salvador Dali, Pablo Picasso
Skulptūra, keramika, grafika

2015 10 07 – 31

Kostas Dereškevičius, Algimantas Kuras, Arvydas Šaltenis, Algimantas Švėgžda „Pirmoji“ dedikacija pirmajai ‘Ketveriukės’ parodai 1973 02 13 Dailės forndo salone“

2015 11 05 – 11 28

Arturas Aliukas, Valentinas Antanavičius, Romualdas Balinskas, Ričardas Bartkevičius, Dovilė Bilkštienė, Jūratė Bogdanavičiūtė, Artūras Braziūnas, Mindaugas Breiva, Ina Budrytė, Eugenijus Antanas Cukermanas, Saulius Dastikas, Virginija Degenienė, Kunigunda Dineikaitė, Jovilė El-Mansour, Martynas Gaubas, Bronius Gražys, Marija Griniuk, Pranas Grušys, Arvydas Gurevičius, Aleksandra Jacovskytė, Gustas Jagminas, Gintaras Palemonas Janonis, Salomėja Jastrumskytė, Živilė Jasutytė, Danutė Jazgevičiūtė, Marius Jonutis, Tomas Jurkėnas, Osvaldas Juška, Arvydas Kašauskas, Karina Kazlauskaitė, Vytautas Kibildis, Edita kndrat, Miglė Kosinskaitė, Violeta Laužonytė, Simona Lukoševičiūtė, Nomeda Marčėnaitė, Andrius Miežis, Jūratė Mykolaitytė, Ugnė Nagrockaitė, Meda Norbutaitė, Kristina Norvilaitė, Evelina Paukštytė, Rymantas Penkauskas, Grytė Pintukaitė, Remigijus Praspaliauskas, Jūratė Rekevičiūtė, Mindaugas Skudutis, Ramunė Sladkevičiūtė-Dainienė, Loreta Stankutė, Gintarė Stašaitytė, Marius Strolia, Dalia Marija Šaulauskaitė, Rūta Šipalytė, Lukas Šiupšinskas, Vytautas Tomoševičius, Dovilė Tomkutė, Arūnė Tornau, Gintarė Uogintaitė, Daina Vanagaitė-Belžakienė, Viktorija Visockytė, Aleksandras Vozbinas, Loreta Zdanavičienė, Ričardas Zdanavičius, Gintaras Zubrys, Ugnė Žilytė, Rasa Žmuidienė, Lina Žvirblytė

„Nariurmortas“
Šiuolaikinis kontekstas tradicijoje

2015 12 08 – 2016 01 09

Julija Borisova, Dina Karsman, Vladimir Nasedkin, Igor Oleinikov, Natalija Reznik, Denis Davydov „Lietuviškas noktiurnas“

2015 12 08 – 2016 01 09