RAUDONOJI KNYGA / THE RED BOOK

Scenografė / Scenographer:JULIJA SKURATOVA
  • Pjesės autorė / Playwrighter: Nijolė INDRIŪNAITĖ
  • Režisierė / Director: Eva PIOTROWSKA (Lenkija)
  • Kompozitorius / Composer: Vidmantas BARTULIS
  • Choreografė / Choreographer: Sigita MIKALAUSKAITĖ
  • Atlieka / Performers: Erika GAIDAUSKAITĖ, Sigita MIKALAUSKAITĖ, Deivis SARAPINAS, Andžela VITAUSKAITĖ

Trukmė / Duration: 50 min.
Premjera: 2022 m. balandžio 20 d. / Premiere: 20 April 2022
Vilniaus teatras „Lėlė“ / Vilnius Puppet theatre LELE

Šį poetinį spektaklį, ieškantį paralelių tarp žmogaus ir gamtos, įkvėpė Lietuvos raudonoji knyga. Spektaklis klausia ar žmogus girdi paukščius? Ar patys paukščiai girdi vienas kitą? Ar girdi žmogus šalia esantį žmogų? Spektaklyje per žmogiškus ir teatrinius konfliktus skleidžiasi itin rimta, žmogaus ir gamtos, nykstančių rūšių, gyvybės tapimo daiktu tema.

This poetic performance, which searches for parallels between humans and nature, was inspired by the Lithuanian Red Book. A representative of every rare species – be it a bird, a fungus or a lichen – is like a human being, with its own character, needs, and distinctive expression. However, whatever the differences between various kinds are, we are all united by the same thing: aspiration to grow, create, be safe, and finally, the need to take care of others and communicate with each other.

Spektaklio „Raudonoji knyga“ atvirukai

Julija Skuratova

Lietuvių teatro dailininkė, kuria scenografijas ir lėlės spektakliams įvairiems šalies ir užsienio teatrams, dalyvauja parodose, yra Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Nuo 2016 m. dirba Varšuvos A. Zelverovičiaus teatro akademijos lėlių teatro filialo Balstogėje lektore (lėlių teatro technologijos katedra). 2016 ir 2014 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje dirbo vaidybos ir režisūros katedros lektore, o 2006 – 2012 m. Vilniaus dailės akademijoje scenografijos specialybės studentams dėstė kompoziciją ir lėlių teatro technologiją. 2008 m. baigė meno aspirantūrą Vilniaus dailės akademijoje. 2004 m. stažavosi Varšuvos Aleksandro Zelwerowicziaus teatro akademijos Balstogės lėlių teatro fakultete. 1994 – 2000 m. Vilniaus dailės akademijoje studijavo scenografiją.

_

Julija Skuratova is a Lithuanian theater artist. In 2004, this artist did her internship at the Faculty of Puppet Theater of Białystok Branch of the Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw. In 2008, she graduated from art postgraduate studies at Vilnius Academy of Arts, in 2006-2012, having transferred her experience to the students of Vilnius Academy of Arts, since 2012 she is still pursuing it at Lithuanian Academy of Music and Theater. The artist has held several personal exhibitions; since 1999, she had been participating in scenography exhibitions in Lithuania, Poland, the Czech Republic, where she left a clear imprint; she has also participated in Prague Quadrennial several times (1999, 2003, 2007, 2015).

Apdovanojimai

  • 2017 m. Kauno miesto teatro apdovanojimas „Fortūna“ už scenografiją ir lėles spektakliui „Pagalvinis“ (Kauno Kamerinis teatras, rež. G.Varnas) pagal McDonagh pjesę ir už lėles spektakliui „Natanas išmintingasis“ (Kauno Valstybinis Dramos Teatras, rež. G.Varnas)
  • 2013 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija „Auksinis scenos kryžius“ visai spektaklio „Meteo“ kūrybinei grupei už geriausią 2012 m. darbą lėlių teatro srityje (Vilniaus teatras „Lėlė“)
  • 2009 m. Lietuvos Respublikos Kultūros Ministerijos teatro apdovanojimas „Auksinis scenos kryžius“ už sukurtas lėles C. Montewerdi madrigalinėm operom „Tankredžio ir Klorindos dvikova“ ir „Nedėkingųjų šokis“ (projekto organizatorius Banchetto Muzicale, dirigentas D.Stabinskas, rež. G. Varnas. Premjera – Vilniaus teatras „Lėlė“)
  • 2008 m. Lenkijos Kultūros Ministerijos apdovanojimas Senosios Europietiškos Literatūros inscenizacijos konkurse už spektakį „Biegun“ („Ašigalis“) pagal V. Nabokovo pjesę. Apdovanota visa kurybinė grupė. Balstogės lėlių teatras BTL
  • 2002 m. Lietuvos Respublikos Kultūros Ministerijos teatro apdovanojimas „Kristoforas“ už scenografiją spektakliui „Juodoji višta“. Vilniaus teatras „Lėlė“. Rež. R. Driežis