VI-oji Vilniaus keramikos meno bienalė "Naujas / Fresh"

Parodos organizatoriai:galerija "Arka"
Parodos kuratorė:Solveiga Gutautė
Paroda:2020 m. rugsėjo 3-25 d.
Daugiau informacijos:keramikosbienale@gmail.com

Žvelgiant retrospektyviai „Naujas / Fresh“ kolekciją pagrįstai galime vadinti jubiliejine – juk nuo 2010 m. surengtos 1-osios Vilniaus keramikos meno bienalės, kurią entuziastingai inicijavo ir kuravo, o vėliau tą veiklą iki pat šių metų tęsė keramikas Gvidas Raudonius, praėjo dešimtmetis. Tad kas gi šiandien aktualu lietuvių keramikams, kaip atsinaujina ankstesnėse bienalėse pristatytos meninės tendencijos?

Mano manymu, dėsninga, jog neišvengiamos pandemijos, savaiminės izoliacijos poveikyje sustiprėja mūsų dėmesys ištuštėjusiai artimiausiai aplinkai ir egzistencinėms savasties paieškoms. Tad neatsitiktinai vaizduojamų temų požiūriu šiųmetėje bienalėje dominuoja peizažo interpretacijų įvairovė (beje, improvizuoti peizažo tema keramikus kvietė ir 2014 m. surengta 3-oji Vilniaus keramikos meno bienalė). Šįkart tiek gamtos, tiek urbanistinių motyvų kūriniuose autoriai dažniausiai pasitelkia netikėtas asmeninių prisiminimų ar arčiausiai savęs pastebėtų reiškinių asociacijas, kuria savitą simbolių kalbą, kur ryški Rytų- Vakarų kultūrų įtaka ir regimi savotiškos meditacijos bruožai.

Kita vertus, šiandieninės vertybių krizės ir dvasinio pasimetimo akivaizdoje vėl grįžtama prie žmogaus figūros vaizdavimo ar antropomorfinių kompozicijų, kuriose veikia paslaptingos mitinės būtybės, neretai sukuriami įspūdingi, kartais keisti personažai. Matyti autorių siekis patiems režisuoti situaciją, net susitapatinti su tam tikro veiksmo atlikėju. Čia vyrauja pasąmonės vaizdiniai, neįprastos formų transformacijos ir modifikacijos.

Pažymėtina, kad „Naujas / Fresh“ kolekcijoje taip pat labai aktualūs cikliškos gyvenimo kaitos ir daugiareikšmės komunikacijos užsiminimai. Todėl ne vieno keramiko darbuose yra atliepiamos ir žmogaus susikurto pasaulio, ir technikos ar indo idėjos (tiesa, „Indovizija“ buvo 2018 m. organizuotos 5-osios Vilniaus keramikos meno bienalės tema). Manau, šiuo atveju itin reikšmingi (iš)likimo klausimai, netikėtos de ir re konstrukcija paremtos struktūrinės keramikos kompozicijos.

Kol kas dar nedaug keramikų kuria grynajame šiuolaikinio meno lauke, judant nuo estetinio formos žvilgsnio link konceptualaus veiksmo. Manyčiau, pamažu ši tendencija vis stiprėja, ypač pastebint, kad ją ima nuosekliai plėtoti dar pirmosiose bienalėse „studentų“ ekspozicijose pradėję dalyvauti jaunieji menininkai.

Kaip įprasta, keramikos technikų ir meninės stilistikos požiūriu šioje bienalėje dominuoja absoliuti įvairovė, taip pat ryški keramikų profesinė meistrystė. Labai svarbi autorinė lipdytų, žiestų, išlietų formų keramika, naudojamas skirtingose temperatūrose degtas įvairių rūšių molis, porcelianas, jungiamos kitos medžiagos, įterpiami ready-made, šviesos ar video elementai, pasitelkiamas net performatyvusis lipdymas. Keramikos kūrinių stilistika – daugiašakė, aprėpianti realias ir abstrakčias, siurrealias, ekspresyvias ir minimalistines menines tendencijas. Tai rodo keramikos meno universalumą, įgalinantį vaizduoti, atkurti, imituoti nesuskaičiuojamas formas ir paviršius.

Turėdama omeny susiformavusias keramikos bienalių tradicijas ir jų tąsą, šįkart keramikų darbuose išskirčiau autentiškus atvirus pasakojimus, kuriuose vis akivaizdžiau juntami metamodernybės svyravimai, esant vienu metu tarp lokalumo ir globalumo, tarp nuoširdumo ir ironijos, tarp visumos ir fragmentiškumo…

Rita Mikučionytė
Menotyrininkė

bienalės laureatai

I – Rūta Šipalytė

II – Audrius Janušonis

III – Eglė Einikytė – Narkevičienė

Diplomai už aukštą profesinę meistrystę

 • Eugenijus Čibinskas
 • Dalia Laučkaitė – Jakimavičienė
 • Agnė Šemberaitė

Diplomas už originaliai atspindėta bienalės temą

 • Neringa Akcijonaitytė

Diplomas už žaismingą temos interpretaciją

 • Jurgita Jasinskaitė

Žiuri

 • menotyrininkė prof. dr. (hp) Aleksandra Aleksandravičiūtė
 • Daugpilio Rothko keramikos muziejaus, tarptautinių parodų kuratorius Valentins Petjko (LV)
 • Vroclavo meno akademijos keramikos dėstytojas Rytis Konstantinavičius (PL)
 • Vilniaus dailės akademijos docentas Remigijus Sederevičius
 • 5-osios, praėjusios bienalės, prof. Liudviko Strolio premijos laureatė keramikė Milena Pirštelienė

Parodos dalyviai

 • Gvidas Raudonius
 • Ieva Paukštytė Schinello
 • Vida Juškaitė
 • Regina Kaselytė Lisauskienė
 • Rokas Dovydėnas
 • Indrė Aleksiejūnienė
 • Vilija Kinderavičiūtė
 • Jolanta Kvašytė
 • Rasa Justaitė-Gecevičienė
 • Mingailė Mikelėnaitė
 • Virginija Juršienė
 • Jovita Laurušaitė
 • Giedrius Mazūras
 • Irmina Dūdėnienė
 • Juozas Adomonis
 • Kristina Paulauskaitė – Ramonaitienė
 • Eglė Einikytė-Narkevičienė
 • Agnė Kondrataitė
 • Konstancija Dzimidavičienė
 • Ona Petkevičiūtė
 • Laimutė Martinkienė – Matijošaitytė
 • Agnė Šemberaitė
 • Dalia Laučkaitė – Jakimavičienė
 • Audrius Janušonis
 • Rima Leipuvienė
 • Solveiga Gutautė
 • Raimonda Jatkevičiūtė Kasparavičienė
 • Jurgita Jasinskaitė
 • Algimantas Patamsis
 • Egidijus Radvenskas
 • Valdas Kurklietis
 • Saulius Jankauskas
 • Eugenijus Čibinskas
 • Laima Bazienė
 • Rūta Šipalytė
 • Beatričė Kelerienė
 • Rūta Indriūnaitė
 • Monika Gedrimaitė
 • Neringa Akcijonaitytė
 • Giedra Petkevičiūtė
 • Valdas Pukevičius
 • Laura Milevičiūtė- Černiauskienė

2020 metų Vilniaus keramikos meno bienalę „Naujas / Fresh“ lydėjo tarptautinė konferencija tema – šiuolaikinės keramikos tendencijos.

Renginys vyko rugsėjo 3 d. Vilniaus dailės akademijos Gotikinėje salėje (Maironio g. 6, Vilnius).

Konferenciją galite peržiūrėti čia:

Menotyrininkės Ritos Mikučionytės paskaita „8+: keramikos parodos ir refleksijos“ apie dabartinę lietuvių keramika šiuolaikinio meno tendencijų kontekste.

Daugpilio Marko Rothko muziejaus parodų kuratoriaus Valentīns Petjko paskaita vyko anglų kalba su vertimu į lietuvių kalbą „Latvių šiuolaikinė keramika: XXI a. / Latvian Contemporary Ceramics: 21st century“.

Vroclavo E. Geppert dailės ir dizaino akademijos docentas Rytis Konstantinavičius pristatė paskaitą „Keramika Lenkijoje šiandien“.

VDA Kauno fakulteto docentas Remigijus Sederevičius pristatė paskaitą temą „3D keramikos spausdinimo patirtys ir iššūkiai“.