MKO kūrybinė programa

Turite klausimų ar norite prisijungti prie projekto?

Kreipkitės

    Meno kūrėjų organizacijų kūrybinė programa – tai tęstinis Lietuvos dailininkų sąjungos projektas, iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir LR Kultūros ministerijos. Šiame projekte sistemingai įgyvendinamas tęstinis kūrybinės veiklos strateginis planas. Projekto meninė programa sudaroma remiantis kultūros raida, pokyčiais, aktualumu visuomenei. Kompleksinę programą sudaro įvairios personalinės, jungtinės, kuratorinės meno parodos, kultūriniai renginiai, menininkų pristatymai, kūrybiniai vakarai, diskusijos, tarptautinis bendradarbiavimas, edukacinės programos, sklaida užsienyje ir pan.

    Projekto metu skirtingose galerijose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir kituose miestuose įgyvendinamos projekto veiklos. Projekte aktualizuojama jaunųjų meno kūrėjų sėkminga integracija į meno rinką, sudaromos sąlygos įvairių dailės sričių raidai, didinamas kultūros matomumas ir prieinamumas plačiai auditorijai, aktyviai vykdoma organizacijos narių kūrybos sklaida.

    Parodos rengiamos bendradarbiaujant profesionaliems kuratoriams, menotyrininkams, kultūros ekspertams. Ekspozicijos formuojamos atsižvelgiant į įvairovę ir novatoriškumą, į naujųjų medijų plėtrą bei tradicinių dailės šakų atminties įprasminimą. Tokiu būdu kuriamas solidus ir įvairialypis Lietuvos kultūros veidas. 

    Projektu siekiama diegti palankų mikroklimatą dailininkų kūrybinei raiškai, katalizuoti jų aktyvumą, vykdoma intensyvi ir nenutrūkstanti profesionalaus meno sklaida ir reprezentacija įvairiomis formomis Lietuvoje ir užsienyje.