Naujausios parodos .

Visi žanrai geri, išskyrus nuobodų. – Volteras.

Kęstutis Svirnelis. Objektų ir instaliacijų paroda „Gyvulys“

Gegužės 3 d., trečiadienį, 18 val. LDS galerijoje „Arka“ atidaroma Vokietijoje gyvenančio ir kuriančio lietuvių menininko Kęstučio Svirnelio paroda „Gyvulys“. Parodoje pristatomi nauji ir ankstesni menininko darbai: kinetinės skulptūros, interaktyvūs objektai, įvietintos ir konkrečiai „Arkos“ erdvėms kurtos instaliacijos.

Kviečiame teikti paraiškas parodoms (projektams) 2024-iems metams

Galerija „Arka“ kviečia visų sričių menininkus, parodų kuratorius, projektų vadovus iki 2023 m. birželio 19 d. teikti online paraiškas 2024 m. parodų (projektų) rengimui Lietuvos dailininkų sąjungos ir galerijos kūrybinei programai „Meno kūrėjų organizacijų strateginis finansavimas“ (MKO). Teikiant paraišką reikia užpildyti paraiškos formą google docs sistemoje, pridėti privalomą priedą – 1 PDF failą (ne didesnį […]

Audriaus Gražio paroda „Užšalęs atsitiktinumas arba DNR“

Kurdamas ciklus, autorius dirba procesualiai, tai yra, kiekvieno ciklo pabaigą palikdamas atvirą naujiems etapams ir tęstinumui. Pasak paties menininko, „parodos pavadinimas tiksliausiai nusako cikliškumą mano tapyboje, kuomet skirtingu laiku, priklausomai nuo aplinkybių, nusiteikimo, užfiksuoto vaizdo, garso ar emocijos, o gal ir nuo visų aplinkybių sumos,  gimsta naujas darbų ciklas, o vėliau su naujomis patirtimis vėl […]

Adelės Liepos Kaunaitės paroda „Šviesa tarp debesų“

Dvi iš parodoje eksponuojamų menininkės laboratorijų sutvertos pabrėžiant natūralius gamtos elementus. Viena jų, pavadinta „Medžių rasė art lab.“, tai skulptūros iš apleistose sodybose palikto natūralaus medžio ir pramoninių stačiakampių kaladėlių. Kombinuodama du skirtingus medienos darinius, autorė tarsi jungia praeitį ir dabartį, natūralumą ir gamybą, organiką ir apdirbimą. Kita laboratorija – „Grybų rasė art lab.“ – […]

Apie galeriją .

Galerija „Arka“ – didžiausia Lietuvos dailininkų sąjungos galerija, įkurta 1990 m. Galerija veikia modernaus ir šiuolaikinio meno lauke, atstovauja jaunų kūrėjų, menininkų ir kuratorių interesams, savo kūrybine veikla reflektuoja Lietuvos meno aktualijas. Galerija bendradarbiauja su kitomis organizacijomis, rengia ir dalyvauja įvairiuose kultūros projektuose, vykdo profesionalaus meno sklaidą ir plėtrą. LDS galerija „Arka“ – tai atvira terpė naujoms idėjoms, iniciatyvoms, šiuolaikiniams, netradiciniams profesionalaus meno reiškiniams ir veikloms vykti.

Kūrėjai .

Išlaisvink žmogų, ir jis pradės kurti. – Antoine de Saint-Exupery.

Partneriai .