Naujausios parodos .

Visi žanrai geri, išskyrus nuobodų. – Volteras.

Kviečiame visų sričių menininkus, parodų kuratorius, projektų vadovus teikti paraiškas 2022 m. parodų (projektų) rengimui galerijoje „Arka“!

/ / /
Paraiškos ir jų priedai priimami iki 2021 m. rugpjūčio 20 d. siunčiant el. paštu: info@arkagalerija.lt Teikiant paraišką reikia užpildyti paraiškos formą, pridėti parodos / projekto aprašymą (ne daugiau kaip 1 lapas), menininko / kuratoriaus kūrybinės veiklos aprašą bei siūlomos parodos vaizdinę medžiagą (kūrinių nuotraukos, eskizai, vizualizacijos, brėžiniai ir kt.). Paraiškos be siūlomos būsimos parodos / projekto vizualinės […]

AGNĖ KONDRATAITĖ. Jie

/ /
Pastarąsias A. Kondrataitė instaliacijoje „Jie“ abstrahuoja, nuasmenina, palikdama vietos vaizduotiškai žiūrovo interpretacijai. Menininkė susintetina konkretybes iki abstrakčių pačios idėjos pavidalų ir pabrėžia, jog su šiomis grupėmis tampriai susijęs esame kiekvienas, kad galime būti tiek abejingais, tiek empatiškais pasaulyje vykstantiems reiškiniams. Šia instaliacija galerijos erdvėje kuriama atmosferiška patyriminė būsena, nurodanti į kolektyviškumą, solidarumą, į autentišką santykį […]

GINTARAS PALEMONAS JANONIS. Dienos ir naktys

/
Parodoje pristatomi darbai kuria vasarišką vaiskią atmosferą, kas truputį nubloškia į nostalgišką laikinumo ir vis-praeinančios-dabarties jauseną. Prie kūrinių nepateikiami pavadinimai, taip siekiant autonomizuoti žiūrovo, susiduriančio su vaizdu perteikiama nuotaika, percepciją. Kūriniai tampa tarsi nuorodomis į asmeninius patyrimus, atsisakant konkretybių, tačiau kuriant visus galimus jų scenarijus.

Apie galeriją .

Galerija „Arka“ – didžiausia Lietuvos dailininkų sąjungos galerija, įkurta 1990 m. Galerija veikia modernaus ir šiuolaikinio meno lauke, atstovauja jaunų kūrėjų, menininkų ir kuratorių interesams, savo kūrybine veikla reflektuoja Lietuvos meno aktualijas. Galerija bendradarbiauja su kitomis organizacijomis, rengia ir dalyvauja įvairiuose kultūros projektuose, vykdo profesionalaus meno sklaidą ir plėtrą. LDS galerija „Arka“ – tai atvira terpė naujoms idėjoms, iniciatyvoms, šiuolaikiniams, netradiciniams profesionalaus meno reiškiniams ir veikloms vykti.

Kūrėjai .

Išlaisvink žmogų, ir jis pradės kurti. – Antoine de Saint-Exupery.

Partneriai .