Naujausios parodos .

Visi žanrai geri, išskyrus nuobodų. – Volteras.

Lietuvos dailininkų sąjunga ir galerija „Arka“ kviečia menininkus teikti paraiškas parodų rengimui 2021 m.

/ / /
Lietuvos dailininkų sąjungos galerija „Arka“ kviečia visų sričių menininkus, parodų kuratorius, projektų vadovus teikti paraiškas 2021 m. parodų (projektų) rengimui. Paraiškos ir jų priedai priimami iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.

MONIKOS GEDRIMAITĖS PARODA „UOLA IR VĖJAS. ERDVĖS OBJEKTUOSE“

/
Monika Gedrimaitė yra jaunosios kartos menininkė, baigusi magistro studijas Vilniaus dailės akademijoje. Dalyvavusi daugiau kaip dvidešimtyje grupinių parodų ar projektų, surengusi personalinių parodų. 2018 m. menininkė V-joje Vilniaus keramikos meno bienalėje „Indo vizija“ apdovanota diplomu už filosofinę indo temos interpretaciją.

ADELĖS LIEPOS KAUNAITĖS PARODA „MEILĖS MAŠINA“

Probleminę situaciją Kaunaitė vizualizuoja ekspresyviuose tapybos darbuose. Pastaruosiuose suteikdama figūratyvius arba abstrahuotus pavidalus nematomoms, bespalvėms ir/ar bekvapėms geopatogeninėms zonoms. Šioms autorė prilygina esant ir meilę. Kertiniuose parodos kūriniuose menininkė persvarsto meilės mechanizmą, pastarąjį įkūnydama mėsmalės pavidale. Tai atskleidžia pagrindinę ekspozicijos mintį, kuria Kaunaitė tiek primena, tiek kitu rakursu žvelgia į stipriai žmonės paveikiantį jausmą, kuris […]

Apie galeriją .

Galerija „Arka“ – didžiausia Lietuvos dailininkų sąjungos galerija, įkurta 1990 m. Galerija veikia modernaus ir šiuolaikinio meno lauke, atstovauja jaunų kūrėjų, menininkų ir kuratorių interesams, savo kūrybine veikla reflektuoja Lietuvos meno aktualijas. Galerija bendradarbiauja su kitomis organizacijomis, rengia ir dalyvauja įvairiuose kultūros projektuose, vykdo profesionalaus meno sklaidą ir plėtrą. LDS galerija „Arka“ – tai atvira terpė naujoms idėjoms, iniciatyvoms, šiuolaikiniams, netradiciniams profesionalaus meno reiškiniams ir veikloms vykti.

Kūrėjai .

Išlaisvink žmogų, ir jis pradės kurti. – Antoine de Saint-Exupery.

Partneriai .