12 GRAMŲ Į ŠIAURĘ / 12 GRAMS NORTHWARD

Scenografė / Scenographer:BARBORA ŠULNIŪTĖ
  • Scenarijaus autorius ir režisierius / Script writer, Director Aleksandr ŠPILEVOJ
  • Kostiumų dailininkė / Costume designer: Rūta LENDRAITYTĖ UTALLA
  • Choreografė / Choreographer: Greta GRINEVIČIŪTĖ
  • Muzika / Music: BLACK WATER
  • Šviesų dailininkas / Artist of lights: Vilius VILUTIS
  • Atlieka / Performers: Indrė PATKAUSKAITĖ, Paulius MARKEVIČIUS, Gintarė LATVĖNAITĖ, Tomas RINKŪNAS

Trukmė / Duration: 1 val.50 min.
Premjera / Premiere: 2019 m. gegužės 30 d. / 30th May 2019
Valstybinis Vilniaus Mažasis teatras / Vilnius State Small Theatre

Scenos kūrinys įkvėptas biblijinių istorijų apie žmonių meilės, saugumo ir tarpusavio ryšio paieškas, pasakojimas vystomas jaunų žmonių gimtadienio šventės miške fone. Jame keliamas klausimas, kaip išsaugoti meilę sau, žmonėms ir pasauliui akistatoje su mirties neišvengiamybe. Spektaklyje, remiantis archajiniais mitais ir ritmais, kurie vienija buvimui drauge, kalbama apie gyvenimo prasmę, atliekama gimimo, gyvenimo ir mirties analizė.

The performance is inspired by stories from the Bible about people’s search for love, security and interrelationship; it is performed in the background of a youth festival in the woods. It raises the question of how to maintain self-love, love for people and the world in the face of the inevitability of death. Based on archaic myths and rhythms that unite to be together, the play talks about the meaning of life, analyses birth, life and death.

Spektaklis „12 gramų į šiaurę“, Vilniaus mažasis teatras, 2022 m.

Barbora Šulniūtė pasakoja apie svarbiausius akcentus, kuriant spektaklio „12 gramų į šiaurę“ scenografiją.

„Spektaklio „12 gramų į šiaurę“ scenovaizdis kilo mąstant apie žmogaus atsitraukimo erdvę, kuri randasi gamtoje ar jos paribiuose, kaip tranzitinę, dažnai pereinąmąją vietą, turinčią tam tikrą įkrovą ir grynumą. Taip pat mąstant apie šiaurę, kaip ramybę, horizontą, lygumą, kompaso rodyklę nukreiptą į viršų ir suprantant, jog erdvėje reikia eiti kardinaliai priešingu keliu, per kontrastą kurti ramybę ir tylą, kurios taip siekia spektaklio personažai. Spektaklio veiksmo vieta – miško namelis, kuris nuolat kisdamas atspindi veikėjų vidines būsenas. Besivystant veiksmui į jį po truputį įsilieja gamta, augalai, šaltis, sniegas“.

Barbora Šulniūtė

Jaunosios kartos teatro dailininkė, šiuo metu aktyviai kurianti scenografijos ir kostiumo dizaino srityse bei studijuojanti skulptūros magistrą Vilniaus dailės akademijoje. 2015 m. baigė scenografijos bakalauro pakopos studijas, nuo tada dalyvauja profesionalaus teatro projektuose Lietuvoje ir užsienyje. 2015-tais metais savo kūrinius pristatė Prahos kvadrienalės studentų ekspozicijoje „Erdvinės metamorfozės. Nauji horizontai nuo teksto link scenos“.

Apdovanojimai

  • 2020 m. nominuota „Auksiniam scenos kryžiui“ už scenografiją spektakliui „12 gramų į šiaurę“ (Vilniaus mažasis teatras, 2019, rež.Aleksandr Špilevoj)
  • 2020 m. apdovanota Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalyje geriausios scenografijos kategorijoje už spektaklį „Irano konferencija“ pagal Ivano Vyrypajevo pjesę (Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatas, 2020, rež. Aleksandr Špilevoj)