VI-oji Vilniaus keramikos meno bienalė "Naujas / Fresh"

Bienalės organizatoriai:galerija "Arka"
Bienalės kuratorė:Solveiga Gutautė
Parodos laikas:2020 m. rugsėjo 3-26 d.
Daugiau informacijos:keramikosbienale@gmail.com

paraiškų teikimas

Paraiškas galite teikti iki 2020 m. rugpjūčio 3 d., užpildžius paraiškos formą:

Vilniaus keramikos meno bienalės nuostatai

Poreikis plačiau reprezentuoti Lietuvos keramikos meną pastūmėjo 2010 metais surengti 1-ąją konkursinę parodą. 2020 -aisiais planuojama surengti jau šeštąją parodą. Renginiu siekiama pažvelgti į keramikos meno situaciją ne tik Lietuvos kultūros, bet ir tarptautiniu mastu išryškinti naujausias keramikos meno tendencijas, stilistinę įvairovę, dailininko santykį su kintančiomis technologijomis, meninės raiškos įtaigumą pasiekiančius autorius. Kūrinius vertins profesionalių dailininkų ir dailėtyrininkų sudaryta komisija.

Bendrosios nuostatos

Vilniaus keramikos meno bienalės (toliau- bienalės) yra renginiai, turintys kaskart skirtingą temą, kuri skelbiama likus metams iki parodos atidarymo.

2020 metų bienalės tema

NAUJAS / FRESH

Vertinimo komisija

Bienalė – atrankos būdu formuojama konkursinė paroda. Bienalės darbų kolekciją formuoja Vilniaus keramikų sekcijos Tarybos sudaryta pateiktų kūrinių vertinimo komisija (toliau žiuri): 2 meno kritikai/menotyrininkai, 2 žinomi keramikos meno kūrėjai, 1 akademinio personalo atstovas.

Bienalės žiuri narius paskelbsime pasibaigus konkursui.

Dalyviai

 • Bienalėje dalyvauti kviečiami tik profesionalūs menininkai (Vilniaus dailės akademijoje, Vilniaus ir Kauno skyriuose keramikos magistratūrą studijuojantys bei bakalauro diplomą turintys, yra profesionalai ir gali dalyvauti, tačiau negali pateikti kursinių darbų ar jų kopijų).
 • Bienalės kūrinių atrankos komisijos nariai negali dalyvauti konkurse.

Paraiškų teikimo tvarka:

 1. Siūlomą meno kūrinį turi sudaryti ne mažiau kaip 80% keramikos.
 2. Teikiamas darbas turi būti sukurtas per paskutinius du metus.
 3. Vienas autorius gali siūlyti ne daugiau kaip 2 keramikos kūrinius/kompozicijas.
 4. Konkursui siūlomi kūriniai, kurie nebuvo eksponuojami kitose konkursinėse parodose, publikuoti kataloguose.
 5. Negali būti pateikti studijų kursiniai darbai ar jų kopijos.

Kitos sąlygos

Dalyvis privalo pateikti:

 • elektroniniu būdu užpildytą paraišką (užpildyti galite paspaudę čia);
 • pateikiamo atrankai keramikos kūrinio skaitmenines nuotraukas ne mažesnes kaip 2Mb dydžio iš įvairių rakursų, nufotografuotas neutraliame fone*;
 • 20 EUR dydžio sumokėto dalyvio mokesčio kvito kopiją, gavus organizatorių pranešimą, kad kūrinys yra atrinktas. Dailės akademijos magistrantūros studentai moka 10 EUR dydžio įmoką.

Atrankos procedūra

Pateiktos paraiškos nagrinėjamos dviem etapais.

1-asis etapas – bienalėje dalyvaujančių kūrinių atranka iš elektroniniu būdu gautos medžiagos:

 • Žiuri atrinkus darbus bienalės parodai, jų rezultatai bus paskelbti likus mėnesiui iki bienalės atidarymo. Dalyviai bus kviečiami pristatyti atrinktus darbus į parodos vietą 5 d. iki bienalės atidarymo. (Laikas bus patikslintas gavus pranešimą, kad kūrinys yra atrinktas).
 • Studentų darbus atrenka Vilniaus ir Kauno keramikos katedrų dėstytojai. Atsakingi asmenys: R. Justaitė – Gecevičienė ir R. Sederevičius.

2-asis etapas – laimėjusių kūrinių atranka:

 • Bienalės konkurso 3 pagrindinių prizų nugalėtojai ir 4 diplomų nugalėtojai bus atrinkti prieš parodos atidarymą, uždarame vertinimo komisijos posėdyje, iš eksponuojamų kūrinių. Laimėtojai bus paskelbti bienalės atidarymo metu.

Bienalės apdovanojimai

Žiuri komisijos skiriami pagrindiniai piniginiai prizai:

 1. Pagrindinė profesoriaus Liudviko Strolio premija – geriausio, įtaigiausio, geriausiai temą atspindinčio kūrinio autoriui. Skiriamas piniginis prizas – 500 €
 2. Antroji bienalės premija. Skiriamas piniginis prizas – 250 €
 3. Trečioji bienalės premija. Skiriamas piniginis prizas – 250 €

Žiuri komisijos teikiami diplomai:

 1. Už viso gyvenimo nuopelnus keramikos menui.
 2. Geriausiai įvertintam jaunųjų keramikų iki 30 metų amžiaus atstovui.
 3. Aukštos profesinės meistrystės kūrinio autoriui.
 4. Už geriausiai atspindėtą bienalės temą.

Bienalę lydinčios parodos:

 • Pagrindinio bienalės prizo ”profesoriaus Liudviko Strolio premijos” nugalėtojo personalinė paroda, pristatant savo kūrybą atskiroje bienalės ekspozicinėje erdvėje.
 • Vilniaus dailės akademijos (VDA) Vilniaus ir Kauno fakultetų keramikos darbų, atitinkančių bienalės temą, paroda. Ji gali būti eksponuojama ir kitoje Vilniaus parodų erdvėje.
  Kita: kiekvieną bienalę lydi joje dalyvavusių dailininkų kūrinių katalogas.
 • Bienalę lydinčios parodos Panevežyje bei Kaune.

Kūrinių pristatymas/atsiėmimas

Atrinktus kūrinius bienalei autoriai pristato savo lėšomis, pasirašydami kūrinių pristatymo / atsiėmimo žiniaraštyje, kurį vėliau, sukomplektavus parodą, tvirtina galerijos vadovas. Jei reikalingas specialus eksponavimas, kartu pateikiamas aiškus jo aprašymas.

Pasibaigus bienalei, autoriai savo kūrinius privalo pasiimti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Kitu atveju kūriniai gali būti paimti galerijos nuosavybėn. Bienalės renginius planuojama baigti 2021 metų sausį.

Keramikos meno bienalės sąskaita bus nurodyta el. paštu, patvirtinus dalyvavimą.

* neutralus fonas.

Geras neutralaus fono pavyzdys: Fatma Gurle kūrinys baltame fone ir Meltahat Altundag kūrinio fragmentas pilkame fone.

Blogas neutralaus fono pavyzdys: Solveigos Gutautės kūrinys fone su tekstūra.

paraiškų teikimas

Paraiškas galite teikti iki 2020 m. rugpjūčio 3 d., užpildžius paraiškos formą:

VI-oji Vilniaus keramikos meno bienalė "Naujas / Fresh"

Bienalės organizatoriai:galerija "Arka"
Bienalės kuratorė:Solveiga Gutautė
Parodos laikas:2020 m. rugsėjo 3-26 d.

paraiškų teikimas

Paraiškas galite teikti iki 2020 m. rugpjūčio 3 d.el. paštu keramikosbienale@gmail.com

Vilniaus keramikos meno bienalės nuostatai

Poreikis plačiau reprezentuoti Lietuvos keramikos meną pastūmėjo 2010 metais surengti 1-ąją konkursinę parodą. 2020 -aisiais planuojama surengti jau šeštąją parodą. Renginiu siekiama pažvelgti į keramikos meno situaciją ne tik Lietuvos kultūros, bet ir platesniame išryškinti naujausias keramikos meno tendencijas, stilistinę įvairovę, dailininko santykį su kintančiomis technologijomis, meninės raiškos įtaigumą pasiekiančius autorius. Kūrinius vertins profesionalių dailininkų ir dailėtyrininkų sudaryta komisija.

Bendrosios nuostatos

Vilniaus keramikos meno bienalės (toliau- bienalės) yra renginiai, turintys kaskart skirtingą temą, kuri skelbiama likus metams iki parodos atidarymo.

2020 metų bienalės tema

NAUJAS / FRESH

Vertinimo komisija

Bienalė – atrankos būdu formuojama konkursinė paroda. Bienalės darbų kolekciją formuoja Vilniaus keramikų sekcijos Tarybos sudaryta pateiktų kūrinių vertinimo komisija, toliau žiuri: 2 meno kritikai/menotyrininkai, 2 žinomi keramikos meno kūrėjai, 1 akademinio personalo atstovas).

Blienalės žiuri narius paskelbsime pasibaigus konkursui.

Dalyviai

 • Bienalėje dalyvauti kviečiami tik profesionalūs menininkai (Vilniaus dailės akademijos Vilniaus ir Kauno keramikos studijuojantys magistrantūroje yra profesionalai (turi bakalauro diplomą), tačiau negali pateikti kursinių darbų ar jų kopijų).
 • Bienalės kūrinių atrankos komisijos nariai negali dalyvauti konkurse.

Paraiškų teikimo tvarka:

 1. Siūlomą meno kūrinį turi sudaryti ne mažiau kaip 80% keramikos.
 2. Teikiamas darbas turi būti sukurtas per paskutinius du metus.
 3. Vienas autorius gali siūlyti ne daugiau kaip 2 keramikos kūrinius/kompozicijas.
 4. Konkursui siūlomi kūriniai, kurie nebuvo eksponuojami kitose konkursinėse parodose, publikuoti kataloguose.
 5. Negali būti pateikti studijų kursiniai darbai ar jų kopijos.

Kitos sąlygos:

 • elektroniniu būdu užpildytą pridedamą paraišką;
 • pateikiamo atrankai keramikos kūrinio skaitmenines nuotraukas ne mažesnes kaip 2Mb dydžio iš įvairių pozicijų, nufotografuotas neutraliame fone*;
 • 20 EUR dydžio sumokėto dalyvio mokesčio kvito kopiją, gavus organizatorių pranešimą, kad kūrinys yra atrinktas. Dailės akademijos magistrantūros studentai moka 10 EUR dydžio įmoką.

Atrankos procedūra:

Pateiktos paraiškos nagrinėjamos dviem etapais.

1-asis etapas – bienalėje dalyvaujančių kūrinių atranka iš elektroniniu būdu gautos medžiagos:

 • Žiuri atrinkus darbus bienalės parodai, jų rezultatai bus paskelbti likus mėnesiui iki bienalės atidarymo. Dalyviai bus kviečiami pristatyti atrinktus darbus į parodos vietą 5 d. iki bienalės atidarymo. (Laikas bus patikslintas gavus pranešimą, kad kūrinys yra atrinktas).
 • Studentų darbus atrenka Vilniaus ir Kauno keramikos katedrų dėstytojai. Atsakingi asmenys: R. Justaitė – Gecevičienė ir R. Sederevičius.

2-asis etapas – laimėjusių kūrinių atranka:

 • Bienalės konkurso 3 pagrindinių prizų nugalėtojai ir 4 diplomų nugalėtojai bus atrinkti prieš parodos atidarymą uždarame vertinimo komisijos posėdyje iš eksponuojamų kūrinių. Laimėtojai bus paskelbti bienalės atidarymo metu.

Bienalės apdovanojimai:

Žiuri komisijos skiriami pagrindiniai piniginiai prizai:

 1. Pagrindinė profesoriaus Liudviko Strolio premija – geriausio, įtaigiausio, geriausiai temą atspindinčio kūrinio autoriui. Skiriamas piniginis prizas – 500 €
 2. Antroji bienalės premija. Skiriamas piniginis prizas – 250 €
 3. Trečioji bienalės premija. Skiriamas piniginis prizas – 250 €

Žiuri komisijos teikiami diplomai:

 1. Už viso gyvenimo nuopelnus keramikos menui.
 2. Geriausiai įvertintam jaunųjų keramikų iki 30 metų amžiaus atstovui.
 3. Aukštos profesinės meistrystės kūrinio autoriui.
 4. Už geriausiai atspindėtą bienalės temą.

Bienalę lydinčios parodos:

 • Pagrindinio bienalės prizo ”profesoriaus Liudviko Strolio premijos” nugalėtojo personalinė paroda, pristatant savo kūrybą atskiroje bienalės ekspozicinėje erdvėje.
 • Vilniaus dailės akademijos (VDA) Vilniaus ir Kauno fakultetų keramikos darbų, atitinkančių bienalės temą, paroda. Ji gali būti eksponuojama ir kitoje Vilniaus parodų erdvėje. Kita: Kiekvieną bienalę lydi joje dalyvavusių dailininkų kūrinių katalogas.
 • Blienalę lydinčios parodos Panevežyje bei Kaune.

Kūrinių pristatymas/atsiėmimas

Atrinktus kūrinius bienalei autoriai pristato savo lėšomis, pasirašydami kūrinių pristatymo / atsiėmimo žiniaraštyje, kurį vėliau, sukomplektavus parodą, tvirtina galerijos vadovas. Jei reikalingas specialus eksponavimas, kartu pateikiamas aiškus jo aprašymas.

Pasigus bienalei, autoriai savo kūrinius privalo pasiimti ne vėliau kaip per 5 dienas. Kitu atveju kūriniai gali būti paimti galerijos nuosavybėn. Bienalės renginius planuojama baigti 2021 metų sausį.

Keramikos meno bienalės sąskaita bus nurodyta el. paštu patvirtinus dalyvavimą.

* neutralus fonas.

Geras neutralaus fono pavyzdys: Fatma Gurle kūrinys baltame fone ir Meltahat Altundag kūrinio fragmentas pilkame fone.

Blogas neutralaus fono pavyzdys: Solveigos Gutautės kūrinys fone su tekstūra.

paraiškų teikimas

Paraiškas galite teikti iki 2020 m. rugpjūčio 3 d.el. paštu keramikosbienale@gmail.com