Tekstilės bienalė

Kuratoriai:prof. Žydrė Ridulytė, prof. Eglė Ganda Bogdanienė, menotyrininkė dr. Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė
Koordinuoja:galerijos „Arka“ kolektyvas

Respublikinės tekstilės ir tarptautinės tekstilės miniatiūrų bienalės rengiamos nuo 2004 m. Bendras tęstinio projekto tikslas – aktualizuoti  lietuvių ir užsienio autorių tekstilės mene vyraujančias tendencijas, naujai permąstyti tekstilės meno tradicijas, reprezentuoti šiandienos meninius ieškojimus, kartų kaitos niuansus. Projekto metu išleidžiamas ergonomiško formato parodos katalogas, prisidedantis prie šiuolaikinio tekstilės meno populiarinimo ir sklaidos. Tekstilės meno bienalės pristato dabartinę lietuvių tekstilę su skirtingais autorių žvilgsniais į kultūrinį ir istorinį paveldą, masinę kultūrą, tradicijas ir inovacijas. Čia galima pamatyti ir tradicinį tekstilės meną, ir novatoriškus ieškojimus, naujų technologijų ir technikų apraiškas. Greta pripažintų menininkų-tekstilininkų savo kūrybą eksponuoja žinomi įvairių sričių dailininkai ir ambicinga jauniausioji menininkų karta.

Tekstilės bienalių koncepcija kuria intrigą – kokia dabartinė Lietuvos tekstilė, jos raidos kryptys, profesinių interesų laukas, puoselėjamos tradicijos, atstovaujamos kartos? Bienalės rengėjai kelia uždavinį pristatyti tekstilę plačiame kultūros lauke, jie orientuojasi ne tik į meniškai brandžios kolekcijos sukomplektavimą, bet visų pirma – į meninį tyrimą, į procesų ir apraiškų stebėseną.

Parodomis siekiama svarstyti, kokius naujus pavidalus įgauna dabartinių tekstilininkų saviraiškos būdai, kokios idėjos vyrauja? Sudaromos kolekcijos, kurios pristato visuomenei dabartinę lietuvių tekstilę su jos ribomis ir užribiais, skirtingais žvilgsniais į kultūrinį ir istorinį paveldą, masinę kultūrą, tradicijas ir inovacijas, kūrinio techniškąjį aspektą. Nors iš potencialių parodos dalyvių pirmiausia laukiama „tikro“ tekstilės meno, paroda atvira inovatyviems ieškojimams, naujų technologijų ir technikų raiškai.  

Lietuvos tekstilės menas – dinamiškai besiplėtojanti dailės sritis, jai būdinga plati raiškos skalė: nuo tradicinėmis meninėmis priemonėmis atliktų kūrinių iki ambicingų konceptualių darbų, pasitelkiančių išmaniąsias technologijas, vizualinius ir garsinius efektus, įsiliejančių į bendrą šiuolaikinio meno erdvę. Tekstilė glaudžiai susijusi su nacionaline lietuvių pasaulėjauta ir laikoma archetipine veiklos sritimi.

Projektą kasmet kuruoja tekstilininkės prof. Žydrė Ridulytė, prof. Eglė Ganda Bogdanienė, menotyrininkė Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė, koordinuoja galerijos „Arka“ kolektyvas. Rengėjų sukaupti įgūdžiai, organizuojant ankstesnes respublikines tekstilės (2004, 2006, 2008, 2010, 2012) ir tarptautines tekstilės miniatiūrų (2005, 2007, 2009, 2011, 2013) bienales Vilniuje, palaikomi ryšiai su iškiliausiais Lietuvos tekstilininkais ir jauniausios kartos tekstilininkų skatinimas įsijungti į parodinį gyvenimą užtikrina bienalės sėkmę ir tradicijų gyvybingumą. Tekstilės bienalės „Arkos“ galerijoje visuomet sulaukia išskirtinio auditorijos, menininkų, kultūros profesionalų dėmesio ir teigiamo įvertinimo.