Grafikos paroda “Kūrybos panorama”

Autorius:Alfonsas Čepauskas
Laikas:2019 06 13 – 07 05

Alfonso Čepausko kūryba daugiaplanė ir universali – ekslibrisai, estampai, iliustracijos, asambliažai, koliažai, skulptūros ir kt. – kurioje skleidžiasi jo savitas pasaulis. Dailininkas daug eksperimenuoja skirtingais meno žanrais, grafikos technikomis. Jubiliejinė paroda apima gan platų kūrybos diapozoną ir sudaryta tartum iš dviejų dalių – ankstyvoji (1964–2000) ir pastarojo laikmečio kūryba.

Ankstyvąją dailininko kūrybą reprezentuoja lino ir kartono raižiniai, ofortai, kurie fiksuoja realias buities, žemdirbystės, darbo scenas, gamtos nuotaikas. Ieškodamas naujų technikos ir meninės išraiškos formų A. Čepauskas sukuria kelis ciklus apie girdėtas jaunystėje legendas, gūdžias istorijas, lietuvių mitologinių dievybių įvaizdžius, iškelia beprasmiškas karų pasekmes, sukuria Lietuvos architektūros paminklų, gamtosaugos ir kitokių kūrinių. Atradęs ir įgyvendinęs grafikoje nežinomą termofolijos techniką, sukūrė seriją ekslibrisų ir keliasdešimt ciklinių lakštų apie kaimą, laboratorijas, cirką, koncertus, seriją simbolinių figūrų su pomėgių ar profesinės atributikos elementais.

Prieš keliolika metų pradėjęs domėtis krašto istorija sukūrė šešis skaitlingus „Istorinių interpretacijų“ ciklus: „Karšuvos poringė“, „Trapėnų kronikos“, „Išlikimo kelias“, „Karšuvos mitas“, „Lizdeika“, „Mūsų karaliai“ kuriuose įvaizdintos žemaičių, buitis, kovos su besiveržiančiais priešais, Vilniaus įkūrimo legenda, LDK valdovų veiklos panoramos. Iš istorinės kūrinių serijos eksponuojami „Mūsų karaliai“, „Karšuvos mitas“ ir „Lizdeika “ ciklai.

Pastarųjų metų A. Čepausko meninių sumanymų kryptis – filosofinis žmogaus būties suvokimas ir pastangos interpretuoti jos aspektus. Cikle „Ave vita“ lakštuose įvairiaprasmiai įvaizdžiai apie individo siekius, gyvenimą („Svajonės“, „Pasiryžimas“, „Palikimas“, „Būtis“…). Naujausiame cikle „Sakmė apie kuršius“ dailininkas pažvelgia į šiuos pamario gyventojus, kurių ištakos yra ir mūsų šalies istorijos dalis. Grafikos lakštuose – žvejyba kurėnais, gamtos, buities, etnografijos, gyvūnijos įvaizdžiai, nuolatinė kova su pustomu smėliu. Ekspoziciją papildo dailininko pamėgtas dailės žanras – ekslibrisai, mažoji grafika. Pastarųjų metų paveikslai sukurti mišria technika, kai kur panaudojant ir skaitmenines technologijas.

Kūrybos kelią pradėjęs nuo mažosios grafikos, A. Čepauskas iš miniatiūrinių vaizdinių pasaulio pasuko į įvairiaplanes meno erdves, kuriose susiformavo jo plastiniai ieškojimai, atspindintys ir nudienos meno tendencijas.

Paroda yra galerijos kūrybinės programos, kurią iš dalies remia Lietuvos dailininkų sąjunga, Lietuvos kultūros taryba ir LR Kultūros ministerija, dalis.

Gimtinės legendos. Užburtas langas.
Samogithia