KONFIGŪRACIJOS

Autorius:Vladas Lisaitis
Laikas:2019 07 11 – 30

Parodoje pristatomi įvairių laikotarpių menininko grafikos darbai, kurie atskleidžia autentišką braižą, išgrynintą naudojant skirtingų klišių kombinacijas viename kūrinyje. Tapybą versdamas grafika, o grafiką – tapyba, Lisaitis kuria improvizuodamas, keldamas sau naujus iššūkius, peržengiančius tradicines technologines ribas. Jo kūriniuose dominuoja spontaniškumas, ekspresyvumas, o kūrinys, kaip teigia pats autorius, turi akimirksniu sukelti tam tikrą emociją, įspūdį. Kūrinyje skleidžiasi intuityviai parinktos spalvos, linijos, formuojančios dinamiškas, suvaldytas kompozicines struktūras. Lisaičiui būdingas veržlumas ir improvizacija leidžia jo kūrinius matyti iš skirtingų pusių, įvairiomis kryptimis, ko dėka menininko kūriniai yra nuolatinėje pokyčių fazėje. Kaip pastebi prof. Jonas Gudmonas, „viename darbe slypi keturios skirtingos kompozicijos, kurios jungiamos tarpusavyje konfigūruoja naujus naratyvus ekspozicinėse erdvėse“.

Lisaičio tapybinės monotipijos iš pirmo žvilgsnio atrodo abstrakčios, tačiau ilgiau jas stebint ryškėja skirtingomis detalėmis jungiami konkretūs vaizdiniai, pasikartojanti ritmika. Autoriaus darbai kupini vitališkumo, entuziazmo bei energijos. Tai atskleidžia jo veržlią, aktyvią asmenybę, kuri darbuose reflektuojama ir pasirinkta kontrastinga, ryškiaspalve, dėl to drąsia, kolorito derme. Lisaičiui svetimas literatūrinis pasakojimas kūriniuose, jam svarbiau vaizduoti (ne)atpažintus simbolius, kuriais klojamas kūrinio kontekstas.

Vladas Lisaitis – žinomas grafikas, akvarelistas, tapytojas ir dizaineris. Menininkas kuria monotipijas, taikomąją grafiką, estampus, ekslibrius, tapybos darbus ir kt. Rengia parodas Lietuvoje ir užsienyje (JAV, Japonijoje, Argentinoje, Vokietijoje, Suomijoje, Švedijoje, Rumunijoje, Ispanijoje, Belgijoje, Ažerbaidžiane bei kitur). Už įvairius kūrybinius darbus Lisaitis yra pelnes svarbių apdovanojimų, tarp kurių – 3 Kultūros ministerijos apdovanojimai, „Lietuvos gražiausi metų pašto ženklai“ ir kt.

Paroda yra galerijos kūrybinės programos, iš dalies finansuojamos Lietuvos dailininkų sąjungos ir Lietuvos kultūros tarybos, dalis.