TAPYBOS PARODA „NUO REALAUS LINK ABSTRAKTAUS“

Autorius:Arvydas Kašauskas
Laikas:2019 08 02 – 23
  • Paroda atidaroma rugpjūčio 2 d., penktadienį, 17.00 val. LDS galerijoje „Arka“.

Parodoje eksponuojami darbai apibendrina ilgametę autoriaus reflektuojamą Lietuvos kraštovaizdžio temą, kūriniuose pristatomą nuo platesnės panoramos peizažų iki siaurose didmiesčių gatvelėse aptinkamų kamerinių naratyvų. Dominuojantys regimos aplinkos motyvai, kuriuose ypatingas dėmesys skiriamas medžiams, artimi daugeliui viduriniosios ir vyresnės kartos lietuvių tapytojų, tačiau Kašauskas išsiskiria savitu tapymo stiliumi. Pastarasis pasireiškia išraiškingomis storasluoksnėmis geometrizuotų detalių kompozicijomis, primenančiomis mozaiką. Dailininko stilių menotyrininkas dr. Vidas Poškus apibūdina kaip monumentalų ir sieja su menininko apginta diplomine freska „Darbas ir mokslas“.

Tai, kad menininko kūryboje itin ryški natūros motyvų dominantė veikiausiai lemia Kašausko aktyvus dalyvavimas pleneruose, tapymas gamtoje semiantis idėjų iš aplankytų vietų. Kai kuriuose tapomuose vaizduose susipynusios medžių šakos it žvilgsnio žabangai tampa abstrakčiais siužetais, kitais atvejais – tikroviškumą redukuoja migloti, nykstantys ir susiliejantys kontūrai.

Šiemet Arvydas Kašauskas mini 20-ties metų narystę Lietuvos dailininkų sąjungoje bei asmeninį jubiliejų. Autoriaus darbų yra Lietuvos dailės muziejuje.

Paroda yra galerijos kūrybinės programos, iš dalies finansuojamos Lietuvos dailininkų sąjungos ir Lietuvos kultūros tarybos, dalis.