Sostinės 700-jam jubiliejui skirta paroda

Vilnius: DCC

Parodos kuratoriai:Alberta Vengrytė, Gediminas Jasinskas.
Idėjos autorius: Ričardas Zdanavičius
Parodos organizatoriai: Lietuvos dailininkų sąjunga, galerija „Arka“, Dailininkų sąjungos fondas
Dizainas: Lukas Stanionis
Laikas:2023 01 25 - 02 18

Sausio 25 d. – vasario 18 d. galerijoje „Arka“ veikia sostinės 700-jam jubiliejui skirta paroda „Vilnius: DCC“, kuri į vieną ekspoziciją apjungia LDS dailės fondo ir 2018 m. dailininko Ričardo Zdanavičiaus inicijuoto projekto „Salve, Vilnius“ kolekcijas. Bendroje parodoje sutelkus skirtingų laikmečių kūrinius siekiama išskleisti istorinę ir urbanistinę Vilniaus meno panoramą, apžvelgti jos progresą ir kaitą bei pristatyti fragmentišką jų refleksiją menininkų darbuose.

Parodą „Vilnius: DCC“ sudaro dvi dalys. Pirmoji jų pavadinta „Vilniaus Genius Loci Dailininkų sąjungos fondo kolekcijoje“. Tai istoriškai Vilniaus miestą dailės kūriniuose atspindinti parodos dalis, kuriai darbus ir artefaktus skolina LDS įsteigtas ir ilgus metus veikiantis Dailininkų sąjungos fondas (DSF).

Apima žinomų Lietuvos menininkų XX a. 7-9 dešimtmečių tapybos ir grafikos kūrinius, kuriuose savitai nagrinėjamas santykis su Vilniaus miesto vietovaizdžiais bei jų vietos dvasia. Ekspoziciją papildo seniausieji Dailininkų sąjungos fondo kolekcijos parodų katalogų leidiniai, reprezentuojantys XX a. parodinio gyvenimo istoriją.

Senovės romėnų gramatikas Servijus, komentuodamas Vergilijaus „Eneidos“ eilutes, teigė, jog „nėra vietos be savo dvasios“ (Nullus enim locus sine genio est), sergstinčios ir įkūnijančios savitą kiekvienos vietos patirtį – tuo galime įsitikinti žvelgdami į ekspozicijos kūrinius, atskleidžiančius ne tik juose vaizduojamoms Vilniaus vietovėms būdingą subjektyviai jaučiamą atmosferą, tačiau ir autentišką kūrėjų santykį su urbanistinėmis bei gamtinėmis miesto struktūromis, kurį įprasmina kiekvienam kūriniui būdingos meninės raiškos visuma. Ekspozicijoje pristatomų kūrinių gimimą formavusi šviesa, garsas, kvapas, lytėjimas, paveikslų medžiagiškumą kuriantys potepiai bei grafikos štrichai, jų gylis, plotis bei tankis, tarpusavio dermė ir dinamika – tai kiekvieno kūrėjo asmeninio santykio su vietos dvasia apraiškos, Vilniaus, kaip fiksuotos vietos, apibrėžimą pratęsiančios į laiko bei geografijos nevaržomos genius loci (est)etinės patirties diskursą. Viena vertus, parodos kūriniai funkcionuoja kaip subjektyvus kreipinys ir dedikacija miestui, tapdami meniniais praėjusio laiko bei nebepasikartosiančios erdvės dokumentais. Kita vertus – kviečia žiūrovą aktyviai išgyventi juose slypinčią vietos dvasią, per atpažinimo bei estetinės pajautos aktą perkeliant ją į mūsų dienų Vilnių bei pratęsiant kūrinių naratyvą į šiandienos sociopolitinę miesto aplinką. Taip ekspozicijoje pristatomi Dailininkų sąjungos fondo kolekcijos kūriniai vienu metu tampa liudytojais ir liudininkais: fiksuodami kūrėjų subjektyviai išgyventą ir užfiksuotą genius loci, šioje parodoje jie liudija kokybiškai naują lankytojo, savitai suvokiančio kūrinį bei jame regimą vietą, patirtį.

Alberta Vengrytė
Menotyrininkė, ekspozicijos dalies kuratorė

Greta pristatoma atroji parodos dalis, pavadinimu „Salve, Vilnius“. Joje eksponuojami pastaraisiais metais dailininko Ričardo Zdanavičiaus inicijuoto to paties pavadinimo projekto kūriniai, įvairių autorių kurti specialiai laukiant Vilniaus 700-jojo gimtadienio ir santykį su miestu siekiant atskleisti iš dabartinės perspektyvos.

Projekto pavadinimą įkvėpė ant kai kurių senųjų gyvenamųjų pastatų įėjimų slenksčių Vilniaus mieste išlikęs užrašas SALVE (lot. – sveiki). Tai pasveikinimas Vilniui, jo gyventojams ir svečiams, kvietimas kartu žengti į dar vieną miesto gyvavimo šimtmetį.

Projekte „Salve, Vilnius“ dalyvaujantiems menininkams buvo iškelta neįprasta sąlyga – kurti apvalių formų (apskritimas, ovalas, elipsė, arka, rutulys, elipsė ir kt.) darbus. Ši forma pasirinkta kaip užuomina į vingiuotas senamiesčio gatveles, baroko sostine tituluojamo Vilniaus senosios architektūros detales – bažnyčių skliautus, kupolus ir bokštus, miesto vartų portalus, rūmų arkadas ir arkinius langus. Aptakios, apskritos formos referuoja ir kalvotą Vilniaus reljefą, Neries ir Vilnios upių vingius, miestą juosiančių miškų takelius.

Menininkų darbuose atsispindi gerai žinomos Vilniaus vietos, architektūros paminklai, urbanistinės erdvės, artefaktai, dekoratyvinės ir funkcionalios detalės, praeitis ir dabartis miesto, kuriame jau 700 metų persipina įvairiausi žmonių likimai, perduodamos legendos ir kuriamos naujos istorijos. Vilnius gimė iš sapno, iš vizijos, ir kiekvienas miesto gyventojas bei svečias, ko gero, turi savąjį, vidinį Vilniaus vaizdinį, kurį diena iš dienos pildo asmeniniais atradimais, mažaisiais naratyvais prisidedami prie kintančio miesto veido. Ir nors ši paroda – tik nedidelis fragmentas iš daugiasluoksnio miesto istorijos, ji leidžia pažvelgti į Vilnių skirtingų menininkų akimis, atrasti ir pažinti naujų miesto istorijos sluoksnių. Grįžtant prie kūrinių formos, galima pasakyti, kad apskritimas, kaip tobula geometrinė forma, turi begalinį skaičių spindulių, vedančių į vieną tašką, šįkart – 700 metų jubiliejų švenčiantį Vilnių.

Gediminas Jasinskas
Menotyrininkas, „Salve, Vilnius“ kolekcijos kuratorius

Parodoje pristatomi menininkai: Bronius Uogintas, Jūratė Bagdonavičiūtė, Aloyzas Stasiulevičius, Jūratė Mykolaitytė, Bronė Jacevičiūtė, Vytautas Mackevičius, Vincas Kisarauskas, Leonas Tuleikis, Eduardas Urbanavičius, Leonas Lagauskas, Dalia Mažeikytė, Vytautas Jurkūnas, Vytautas Valius, Antanas Kmieliauskas, Egidijus Rudinskas, Rimtautas Gibavičius, Ramunė Kmieliauskaitė, Virginija Kirvelienė, Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė, Rima Leipuvienė, Ugnė Žilytė, Matas Janušonis, Andrius Erminas, Bronius Gražys, Mindaugas Skudutis, Evaldas Grinius, Meda Norbutaitė, Loreta Zdanavičienė, Ričardas Zdanavičius, Vidmantas Jusionis.

Renginio metu gali būti fotografuojama ir filmuojama. Informuojame, kad dalyviai gali būti matomi renginio nuotraukose ir vaizdo įrašuose, kurie gali būti paskelbti įvairiose medijų priemonėse.

Naujasis darbo laikas galerijos „Arka“ (Aušros Vartų g. 7, Vilnius): trečiadienį–penktadienį 12-20 val., šeštadienį-sekmadienį 12–17 val. (valstybinių švenčių dienomis nedirba).

Paroda yra galerijos „Arka“ ir Lietuvos dailininkų sąjungos kūrybinės programos dalis. Organizacijos veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba

V. Kirvelienė. Pasivaikščiojimas su šv. Kristoforu – fragmentas