SKULPTŪROS IR INSTALIACIJŲ PARODA “ĮVYKIO VIETA”

Autoriai:Andrius Erminas, Nerijus Erminas, Rimantas Milkintas, Danas Aleksa
Laikas:2021 09 17 – 10 20

Parodos atidarymas – rugsėjo 17 d., penktadienį, 18 val.

Parodoje “Įvykio vieta” pristatomi keturių lietuvių skulptorių – Andriaus Ermino, Nerijaus Ermino, Rimanto Milkinto ir Dano Aleksos – kūriniai. Kiekvieno autoriaus kūryba parodą formuoja autonomiškai, reprezentuodama skirtingas erdvės ir laiko sandų interpretacijas bei nagrinėja temas, kurios išsiskaido į sapnams, atsiminimams ir pasąmonės vaizdiniams skirtas parodos potemes.

Andriaus Ermino (g. 1971) įvietinta instaliacija “Sapnai” kalba apie kūriniuose įsikūnijančius prisiminimus. Tai nuolat pasąmonėje kintančios praeities refleksijos ir vaizduotės turiniai, kurie menininko rankomis įgauna fizinių pavidalų ir persikelia į tikrovę. Pasitelkdamas įvairias medijas, autorius galerijos erdvėje bando užčiuopti ir užfiksuoti sapnišką įspūdį, nykstančios atminties fragmentus, kiekvieną parodos detalę (at)kurdamas praeinančios dabarties artefaktais. Visa tai yra būdinga bendrai autoriaus kūrybinei raiškai, kurią menotyrininkė Karolina Tomkevičiūtė apibūdina kaip paremtą „<...> tam tikru žaidimo principu, atrodo, kad patį kūrėją pagavęs azartas, kaip vieną ar kitą kasdienybės elementą transformuoti į neįprastą būvį. Todėl menininko darbuose nuolat susipina kontrastingos savybės ir priešpriešos. Jo kuriamus objektus ar instaliacijas dažnai galime skaityti kaip šiuolaikybės kritiką, nes menininko darbuose naujų galių įgyjantys daiktai prabyla apie pseudovertybes ir absurdiškas situacijas.“ Tai atskleidžiama šioje parodoje.

Menininko Mindaugo Navako mokinys skulptorius Nerijus Erminas (g. 1976) parodoje pristato instaliaciją „Sek baltą triušį“. Ši reflektuoja Lewiso Carrollo knygą „Alisos nuotykiai stebuklų šalyje“, tačiau tuo pačiu ir įvaizdina paties menininko susapnuotą ir niekaip nepamirštamą sapną, kuris nurodo tiek Diurerio „kiškį“, tiek filme „Matrica“ transliuotą žinutę, tiek „triušio olos“ alegoriją. Taip triušio įvaizdis įvairiais reikšminiais rakursais tampa menininko kūrybos leitmotyvu – ir priartėjančiu prie Dievo, ir vedančiu anapusybės link. Sekdama baltą triušį Alisa pateko į keistos logikos kupiną pasaulį – panašiai ir Nerijus Erminas konstruoja parodoje besijungiančių elementų struktūrą, suteikdamas jai groteskiškumo, nežinomybės, kviesdamas įsijungti į ties tikrovės ir iliuzijos riba balansuojantį žaidimą. Autoriaus kūrinių santykį su žiūrovu menotyrininkė Aistė Kisarauskaitė yra prilyginusi pasakų skaitymo procesui, tik parašytą ne literatūrine, o vizualiąja šiuolaikinio meno kalba .

Rimanto Milkinto (g. 1977) instaliacija „Susiję“ apjungia kelias sąvokos prasmes, tiek nurodant į tiesioginę kūrybinės veiklos sąsają su kitais menininkais parodoje, tiek kompozicinių kūrinių sandaros jungtį su konkrečios vietos specifika. Naratyvine prasme Milkintas taip pat grindžia savo kūrinį sapniškomis patirtimis, išryškindamas nesunkiai peržengiamą liniją tarp pasąmonės plotmės ir patiriamos tikrovės. Nors temiškai autoriaus instaliacija artima kolegų Erminų ekspozicijoms, Milkinto kūryba su pastarosiomis kontrastuoja minimalistine estetika, kuri būdinga bendrai autoriaus kūrybinei raiškai. Tokia pozicija skatina Milkintą tapatinti su Lietuvos ir užsienio modernizmo klasikais.

Konceptualus tarpdisciplininio meno kūrėjas Danas Aleksa (g. 1971), dirbantis su skirtingomis skulptūros, objekto, performanso ir video meno medijomis, „Įvykio vietoje“ eksponuoja kūrinį „Garso iš už kampo stiprintuvas“. Šiame pasitelkiant akustines erdvių savybes, kvestionuojamas garsinis vietos patyrimas bei iš to nyrančios netvarumo, vienalaikiškumo, akimirkos netikrumo būsenos. Išryškindamas klausos juslę, menininkas įvaizdina aplinkos pajautimo patirtis.

Parodoje dalyvaujantys menininkai dabartį suvokia per nevienodos trukmės nugyventą laiko distanciją, paveiktą atitinkamų laikmečių ir įgytos sociokultūrinės patirties, pasižymi pajauta praeičiai ir adaptavimuisi prie jos. Kūriniai parodoje funkcionuoja kaip kiekvieno autoriaus autonomiška realybė, efemeriškas sapnų pasaulis, subjektyvi pasąmonės analizė, santykis su praeitimi, atsiminimais, vaizdiniais, simboliais, kurie patiriami, išjaučiami, sapnuojami, kontempliuojami laiko ir dabarties vietos atžvilgiu. Šios parodos kūriniai daugina, (per)konstruoja realybės koordinates ir papildo bei sustiprina juslinį vietos patyrimą.

Paroda yra galerijos programos, kurią finansuoja Lietuvos dailininkų sąjunga ir Lietuvos kultūros taryba, dalis.

Menininkus atstovauja galerija  (AV17).