Monikos Radžiūnaitės paroda

HYPERLINK

Laikas:2020 03 10 – 05 27
Parodos atidarymas:kovo 10 d., antradienį, 18.30 val.

Hyperlink (liet. hipersaitas) – tai skaitmeniniame tekste esanti nuoroda, kurią nuspaudus esi nukeliamas į duomenis, kitus tekstus ar vaizdus. Pelytės rodyklę užvedus ant pabraukto mėlyno žodžio hipertekste (tekste, sudarytame iš tokių nuorodų), ši pasikeičia į Tomo Netikinčiojo pirštą, kuriuo nuspaudžiamas žodis praplėšia tekstą ir įleidžia abejojantį į vidų – į tekstą apie žodį ir gilyn.

Monikos Radžiūnaitės tapybos paroda yra apie tinklų atvėrimą, apie jungtis su istorija ir jos aidų išsikreipimą, apie daugiasluoksnį kultūros mišinį, mus pasiekiantį dabartimi. Tapybos kūriniuose esantys „hipersaitai“ žiūrovą veda į vaizdų kūno vidų, į platų informacinį organizmą. Menininkė skrosdama istorijas ir tekstus, kaip vaikas kriauklele semia vandenyną, taip ir neatverdama pasaulio slėpinių, o naršydama Vikipedijos puslapių nuorodas ar žinių troškimą tenkindama internete, ji tik stipriau suveržia Gordijaus mazgą ir darydama sąmoningas perkėlimo klaidas, vaizdus apšviečia nauja – kuriančia prasme.

Ekspozicijoje pristatomi tapybos darbai, įkvėpti viduramžių, to laikmečio kultūros istorijos, senovinių legendų ir pasakojimų, literatūros, meno istorijos ir ikonografijos bei krikščioniškosios tradicijos. Šioje parodoje tapytojos Monikos Radžiūnaitės darbus lydi sąvokos ir hipersaitai, per ekraną vedantys žiūrovą į tekstus, teorijas ir prasmes. Šiuo būdu kiekvieną paveikslą galima pažinti interaktyviai, spaudžiant ant hipersaitų, nukeliauti į visiškai atsitiktines temas, nebūtinai susijusias tiesiogiai.

Jaunosios kartos menininkė Monika Radžiūnaitė šiuo metu yra Vilniaus dailės akademijos tapybos studijų magistrantė. Autorės kūrybai būdinga istorijos interpretacija, senosios tapybos elementų suaktualinimas ir kultūrinių nuorodų pasitelkimas tapant siužetus. Menininkės kūriniai remiasi nežinojimu, neišmanymu, kvailumu ar klaida. Tai yra kūrybinė strategija, kaip sąmoninga kvailumo būsena, išvaduojanti menininkę iš poreikio žinoti tikrąsias vaizdų reikšmes ar istorines jų prasmes, formavimosi aplinkybes. Apie savo kūrybą Radžiūnaitė sako: „Viduramžių negalime rekonstruoti, istoriją mes galime tik suaktualinti, pasitelkdami tai, kas išliko ir ką tyrinėtojai manė esant svarbiu. Tačiau pats atkūrimo procesas gali atskleisti tai, kas mums svarbu dabartyje ir kas dabartyje išliko amžina.“

Linas Bliškevičius
Dailėtyrininkas

Paroda yra galerijos kūrybinės programos, iš dalies finansuojamos Lietuvos dailininkų sąjungos ir Lietuvos kultūros tarybos, dalis.