Parodos (projekto) rengimo LDS galerijose 2022 m. sąlygos

Paraiškos priimamos iki:2021 rugpjūčio 20 d.

Lietuvos dailininkų sąjunga kviečia visų sričių menininkus, parodų kuratorius, projektų vadovus teikti paraiškas 2022 m. parodų (projektų) rengimui galerijoje „Arka“!

Paraiškos ir jų priedai priimami iki 2021 m. rugpjūčio 20 d. siunčiant el. paštu: info@arkagalerija.lt

Teikiant paraišką reikia užpildyti paraiškos formą, pridėti parodos / projekto aprašymą (ne daugiau kaip 1 lapas), menininko / kuratoriaus kūrybinės veiklos aprašą bei siūlomos parodos vaizdinę medžiagą (kūrinių nuotraukos, eskizai, vizualizacijos, brėžiniai ir kt.). Paraiškos be siūlomos būsimos parodos / projekto vizualinės medžiagos nebus svarstomos.

PRIMENAME, kad teisę rengti parodą ar projektą LDS galerijose turi tik pilnai savo narystę apmokėję dailininkai, taip pat iš anksčiau įsiskolinimų neturintys nariai. Tinkamai pateiktos paraiškos bus vertinamos LDS parodų komitete, svarstomos LDS Tarybos meno ir parodų komitete, tvirtinamos LDS Taryboje. Apie vertinimo rezultatus VISUS paraiškovus asmeniškai informuos galerijų darbuotojai.


Projektų ir parodų vertinimo kriterijai:

 1. Projekto atitiktis LDS MKO misijai ir strategijai (galite susipažinti čia: http://www.ldsajunga.lt/Dokumentai );
 2. Aukšta parodos / projekto meninė ir kultūrinė vertė;
 3. Parodos / projekto idėja pagrįsta ir argumentuota, originali ir aktuali;
 4. Projektą / parodą vykdo ar jame dalyvauja srities profesionalai (menininkai, kuratoriai, kiti komandos nariai);
 5. Ankstesnės menininko ir / ar kuratoriaus kūrybinės veiklos rezultatai.


Prioritetai teikiami šiems projektams ir parodoms:

 • Tęstiniams projektams;
 • Tarptautiniams projektams (tarptautinių mainų programoms);
 • Projektams, skatinantiems jaunųjų menininkų kūrybą (grupinėms jaunųjų menininkų parodoms ir projektams);
 • Konceptualioms kuratorinėms parodoms, įvairiems kultūros tyrimams;
 • Jubiliejinėms parodoms (nuo 70 m., tačiau vertinami ir kiti kriterijai);
 • Kitų fondų, Europos sąjungos finansuojamiems projektams;
 • Kruopščiai ir atsakingai pateiktoms paraiškoms, kai išryškintas ir aiškus parodos turinys, numatytos papildomos projekto veiklos, kai paroda turi išplėtotas sklaidos galimybes.


Būtini paraiškos priedai (pageidautina 1 PDF failas):

 • Trumpas parodos / projekto aprašymas (koncepcija, idėja, dalyviai, kuratoriai ir pan.) – iki 1 psl.;
 • Trumpa menininko / projekto vadovo / kuratoriaus CV (iki 3 psl.);
 • Būsimos parodos / projekto vizualinė medžiaga (foto ir / ar video, ir / ar katalogai ir pan. – ne daugiau kaip 5 MB);

Papildomos sąlygos:

 • Paraiškos, pateiktos ne nurodytais adresais ar neregistruotos LDS būstinėje/skyriuje nebus svarstomos. Paraiškos be siūlomos parodos / projekto vizualinės medžiagos taip pat nebus svarstomos.
 • Fiziniai ir juridiniai asmenys, nepriklausantys LDS turi sumokėti nustatyto ar derybų būdu šalių sutarimu nuspręsto dydžio parodos rengimo paketo paslaugų kainą, nebent LDS Taryba posėdžio metu nuspręstų kitaip.
 • Susijusius dokumentus rasite čia: http://www.ldsajunga.lt/Dokumentai

Paraiškos ir jų priedai priimami iki 2021 m. rugpjūčio 20 d.

Daugiau informacijos: