Gintaro Zubrio tapybos paroda „Pasikalbėk su jais“

Autorius:Gintaras Zubrys
Laikas:2019 12 06 – 28

Atidarymas – gruodžio 6 d., penktadienį, 17.30 val.

Referuodamas į Pedro Almodóvaro filmą „Talk to her“, Gintaras Zubrys kviečia žiūrovą pasikalbėti su iš pirmo žvilgsnio nebyliais daiktais. Kaip slaugytojas pamilsta į komą panirusią moterį, taip ir žiūrovui nejudrūs daiktai, tiksliau, tik jų atvaizdai, gali sužadinti jausmus ir mintis.

Studijų metais Vilniaus dailės akademijos bei geroką tarpsnį po jų G. Zubrys buvo pasinėręs į tapybos neįprastomis medžiagomis eksperimentus, netikėtų ekspozicinių sprendimų paieškas, instaliacijų kūrybą. Jį domino ir tebedomina ekologinė tematika, egzistencinė problematika, kuri užuominomis persismelkia ir į parodoje regimus paveikslus.

Prieš penkerius metus prasidėjo naujas kūrybinis etapas. Dailininkas, turėdamas tiek akademinių pagrindų, tiek patirties šiuolaikinio meno medijose, sugrįžo prie natiurmorto žanro. Įkvėptas Henk Helmantel kūrybos, iššūkius mėgstantis tapytojas nusprendė siekti hiperrealistinio efekto.

Kiekvienas G. Zubrio natiurmortas kuria atmosferą, transliuoja nuotaiką, o neretai ir tarp eilučių paslėptą mintį, asociaciją, metaforą. Kūriniai įvaizdina neapčiuopiamą būseną, kai objektai virsta subjektais, kai užeiname į seną palėpę ir susiduriame su istorijas pasakojančiais daiktais. G. Zubrio kūrybinis metodas atitinka prancūzų fenomenologo Maurice‘o Merleau-Ponty tapybos sampratą, kuri apibrėžiama kaip tylus, bežodis mąstymas.

Ne viename G. Zubrio paveiksle regime veidrodžius ar atspindžius kituose blizgiuose paviršiuose. Veidrodis visais laikais buvo siejamas su paslaptimi, mistika. Net žodžio „mirror“ etimologija nurodo sąsają su stebuklu (mirari, mirabilia). Atvaizdas gali būti tuštybės įrankis ir net pražudyti (Narcizo mitas), bet gali veikti ir priešingai – būti bendravimo su anapusybe simboliu. Gintaro paveiksluose veidrodis tampa sąstingio, melancholijos artefaktu, bet neretai ir raktu į paveikslo perskaitymą. Kaip Diego Velaskeso „Meninose“ portretuojamoji karališkoji pora atsiduria mažyčiame, tamsoje skendinčiame veidrodyje salės gale, taip ir G. Zubrio drobėse pagrindiniai „veikėjai“ apgyvendinami atspindžiuose.

Paveiksle „Nature morte“ autorius šiuolaikinių tapytojų vardu atsisveikina su tapybos tradicija. O nuo figūrų išvalytą da Vinci „Paskutinę vakarienę“ primenančiu paveikslu atsisveikina su natiurmorto žanru savo kūrybos kelyje.

Gintaras niekuomet neužsibūna viename kūrybiniame cikle, vis juda tolyn. Prieš kelerius metus paraleliai įtaigiųjų natiurmortų G. Zubrys tapė įdomius optinio meno kūrinius. Pastaruoju metu autorius kuria siurrealistinius paveikslus ir jaučia poreikį grįžti prie ekspresyvesnės plastikos. Tad visa ši paroda tampa tam tikru atsisveikinimu su hiperrealizmo etapu.

Austėja Mikuckytė-Mateikienė

Paroda yra galerijos kūrybinės programos, kurią remia Lietuvos dailininkų sąjunga ir Lietuvos
kultūros taryba, dalis.