Živilė Minkutė

Tarpdisciplininio meno kūrėja

Biografija

2013-15 MA Vilniaus dailės akademija, Grafikos katedra.
2012-13 École Supérieure d’Art de Lorraine.
2012-09 BA Vilniaus dailės akademija, Grafikos katedra.

“Vienos dienos tiesos” – nuolatiniu kitimu paremto gyvenimo būdo dokumentacija. Vizualinis tyrimas, kuriame kiekvienas naujas su(si)vokimas, esamajame laike tampa nekvestionuojama tiesa – taip pat ir nauju atspaudo sluoksniu, perdengdamas ar paslėpdamas prieš tai buvusius. Akimirkos laiko visumoje sureikšminimas, jausmo prieš faktą pergalė ir nuolatinis tiesėjimas ( – artėjimas tiesos link.). Ieškant, kuriant ir neigiant tiesų tiesa taip ir nebuvo rasta, procesas baigtas priimant tuometinę tiesą, kad pastoviausia konstanta – tai nuolatinis kitimas.

Daugiau

https://www.zivileminkute.com/