Asmens altoriai

Autoriai:Stefanija ir Severija Paukštytės
Laikas:2021 09 22 - 10 09

Alter ego _ asmens altoriai Altorių šviesoje patiriame save kitaip nei buityje, darbe ir kasdienybėje. Tačiau riba tarp vieno ir kito yra plonesnė, nei atrodo. Kartais šviesa ateina iš žvakės, o kartais – iš ekrano. Kaip mes pasikeičiame kasdieniuose ritualuose? Ar pažįstame skirtingas savo versijas, apšviestas įvairių kasdienybės altorių?

Alter ego _ personal altars In the light of altars we experience ourselves differently than at home, work or everyday life. However there’s a thin line between one and the other. We could be lit by a candle or sometimes – a screen. How do we change in our daily rituals? Are we familiar with different versions of ourselves, illuminated by the different altars of daily life?