SIENA / THE WALL

Autorius:MIRA PODMANICKÁ
Laikas:2020 03 10 – 05 23
Parodos atidarymas:kovo 10 d., antradienį, 18 val.

Slovakų menininkės Miros Podmanickos (g. 1981) kūrybinių interesų lauką apibrėžia erdvės suvokimo, analizės ir kūrimo formos. Menininkė istoriniuose pastatuose įsikūrusiose galerijose ir projektų erdvėse kuria įvietintas instaliacijas, taip įtarpindama kūrybą tarp skulptūros ir architektūros. Autorė domisi pastatų sienose paliktais anksčiau gyvenusių žmonių veiklos ir/ar meninės raiškos pėdsakais, kurie tampa neatsiejama erdvių kontekstualumo dalimi. Meninėje praktikoje Mira Podmanická kritiškai žvelgia į kultūros sektoriaus ekonomiką, dažnai stokojančią išteklių rekonstruoti arba atnaujinti erdves istoriniuose pastatuose. Kūriniais išryškinama tai, kad sienos sluoksniai ilgam lieka su trūkumais, atsirandančiais dėl nevaldomo aplinkos poveikio – drėgmės, pelėsio ir t.t.

Ši menininkės aktualizuojama „kova su laiku“ atskleidžiama ir parodoje „Siena / The Wall“. Menininkė kuria įvietintą instaliaciją buvusiame Vilniaus bazilijonų moterų vienuolyno korpuse, kur šiuo metu veikia galerija „Arka“. Nors pastato funkcija stipriai pakito nuo originalios jo paskirties, ekspozicinės erdvės tampriai siejasi su miesto istorine praeitimi tiek architektūriniame, tiek prasminiame lygmenyje. Tai lemia, kad Vilniaus senamiesčio paveldui priklausančios erdvės negali būti radikaliai keičiamos ir modernizuojamos, o praeitį ženklinatys architektūros elementai aktyviai veikia net po pastato rekonstrukcijos.

Tai pirmoji Miros Podmanickos personalinė paroda Lietuvoje. Bratislavos menų ir dizaino akademijos Skulptūros, objektų ir instaliacijos katedros docentė, meno daktarė, nuo 2001 m. aktyviai dalyvaujanti įvairiuose meno projektuose, rezidencijose, parodose (Lietuvoje kūriniai buvo ne kartą pristatyti galerijos „Arka“ organizuojamoje tekstilės miniatiūrų bienalėje, taip pat grupinėje šiuolaikinio slovakų stiklo ir keramikos dizaino parodoje „Daugiau yra daugiau II“ (V. Kasiulio dailės muziejuje). Menininkė taip pat dirba keramikos ir juvelyrikos dizaino srityje.

Paroda remia Lietuvos dailininkų sąjunga ir Slovakijos Respublikos ambasada Rygoje.

Mira Podmanicka's exhibition

THE WALL / SIENA

Slovak artist Mira Podmanicka’s (b. 1981) area of creative interest is defined by forms of space perception, analysis, and creation. The artist creates site-specific installations in the galleries or project spaces located in historical buildings, thus inserting creation amid sculpture and architecture. The author is interested in the traces of the activities and/or artistic expression of the former inhabitants left in the walls of the buildings, which become an integral part of the contextuality of spaces. In her artistic practice, Mira Podmanicka takes a critical look at the economy of the cultural sector, which often lacks the resources to reconstruct or refurbish spaces in historical buildings. The works emphasize the fact that the layers of the wall remain with imperfections caused by uncontrolled environmental influences – humidity, mold, etc., for a long time.

This „fight against time“ made relevant by the artist is also revealed in the exhibition The Wall. The artist is creating a site-specific installation in the former building of the Vilnius Basilian Women’s Monastery, where the Arka gallery is currently operating. Although the function of the building has changed significantly from its original purpose, the exhibition spaces are closely linked to the city’s historical past on both architectural and conceptual levels. This means that the spaces, which are considered a part of Vilnius Old Town heritage, cannot be radically changed or modernized, and the architectural elements marking the past function actively even after the reconstruction of the building.

This is the first solo exhibition of Mira Podmanicka in Lithuania. The Associate Professor in the Department of Sculpture, Objects, and Installation at the Academy of Arts and Design, Bratislava, since 2001 has been actively participating in various art projects, residencies, and exhibitions. Her works have been repeatedly presented in Lithuania at the Miniature Textile Biennial organized by Arka gallery as well as at the group exhibition of contemporary Slovak glass and ceramics design More is More II at V. Kasiulis Art Museum. The artist also works in the field of ceramics and jewelry design.

The exhibition is sponsored by the Lithuanian Artists’ Association and the Embassy of the Slovak Republic in Riga.

The exhibition will run until March 28.