Kvietimas dalyvauti VII-joje Vilniaus keramikos meno bienalėje "(AL)chemija"

Paraiškos priimamos iki:paraiškų priėmimas pratęstas iki spalio 6 d. (imtinai)

2022-aisiais metais LDS Vilniaus keramikos sekcija kartu su galerija ,,Arka“ organizuoja jau septintąją konkursinę Vilniaus keramikos meno bienalę, kurios tema – ,,(AL)chemija“. Bienalė tęsiama nuo 2010 metų, kai buvo inicijuota tuomečio LDS Vilniaus keramikos sekcijos pirmininko Gvido Raudoniaus, idant Lietuvos keramikos menas būtų plačiau reprezentuojamas. Tęsiant projektą, šiais metais iki spalio 6 d. (imtinai), menininkai kviečiami teikti kūrinių pasiūlymus parodai, kurie atlieptų paskelbtą temą, pagal vieną iš trijų žemiau nurodytų gairių, ir atkreiptų dėmesį tiek į keramikos meno tendencijas, tiek į bendrą globalių aktualijų foną.

Suformavus bienalės kolekciją bus skiriamos 3 prizinės vietos ir 5 diplomai (komisija ir nuostatai išvardyti žemiau). Pirmos vietos laimėtojas bus apdovanotas Liudviko Strolio vardo premija ir kvietimu surengti personalinę parodą 8-ojoje Vilniaus keramikos meno bienalėje.

TEMA

Alchèmija (vid. a. lot. alchymia < arab. Al-kīmiyā’) – medžiagų cheminių kitimų tyrimų kryptis, kuria siekta vienas medžiagas paversti kitomis, ypač paprastus metalus tauriaisiais (auksu, sidabru).

Virsmai, transformacijos bei kaita vyksta tiek keramikos kaip meno rūšies ir technologinių jos apraiškų pavidalu, tiek ir filosofiniu, metafiziniu lygmeniu. Todėl bienalės tema „(Al)chemija“ apjungia šias gaires:

 1. Pirmoji gairė – metafizinė žodžio alchemija interpretacija. Alchemikai ne tik ieškojo transformacijos būdų auksui iš kitų metalų išgauti, bet norėjo sukurti naujų medžiagų: almagestą (universalųjį tirpiklį), panacėją (vaistą nuo visų ligų), gyvybės eliksyrą. Ambicingiausieji iš jų siekė ne tik žmogų paversti nemirtingu, bet ir prilygti Kūrėjui, sukurti naują gyvybės formą.
  Menininkai ne veltui vadinami kūrėjais. Mintį, t. y. kūrinio nematerialią idėją, jie materializuoja, paverčia meno kūriniu, objektu, ją įdaiktindami. Mintis įsikūnija medžiagoje
 2. Antroji temos gairė nurodo į kaitos ir transformacijos procesus, iššauktus inovacijų ieškojimų ir eksperimentavimo, susijusio su keramikos meno cheminėmis ir fizikinėmis ypatybės, jų unikalumu, keramikos išskirtinumo išryškinimu kitų žanrų kontekste. Pasitelkiant tam tikras priemones ir būdus, specifines žinias, keramikos mene vyksta cheminės transformacijos, žiūrovui galinčios atrodyti magiškomis, kurių neretai neįmanoma iki galo numatyti, tačiau būtent ši netikėtumo savybė tveria naujas raiškos formas, tokiu būdu atskleidžiant keramikos kaip tam tikra prasme spekuliatyvaus alchemijos mokslo apraiškas. Ši gairė skirta ir reprezentuoti technologinius įgūdžius, autentiškus eksperimentus, kurie atskleidžia materijos evoliuciją, galimybę keistis, degimo procesų niuansus, pristato keramiką kaip įgudusio kūrėjo valdomą, tačiau ne visada iki galo pažabojamą meno sritį. Transformacija, materijos kaita, netikėtumo atsiradimas, medžiagos virtimas kita išrandant naujų jos panaudojimo būdų, inovacijų kūrimas, įvairūs eksperimentai, cheminių medžiagų ir procesų akcentavimas, technologinių subtilybių išryškinimas, autorinės technikos reprezentavimas.
 3. Trečioji gairė koduoja dabarties kaip alternatyvaus laiko (AL) koncepciją. Žmonių rutina transformavosi, įgavo kitokių pavidalų, socialinis ir kultūrinis gyvenimas buvo stipriai redukuotas dėl pandemijos ir karo bei jo nuojautų. Menininkams, viena vertus, šis laikmetis tapo kūrybiniu katalizatoriumi, tačiau tuo pačiu ir apribojo jų įprastą veiklą, privertė permąstyti kiekvieno santykį su kolektyvine patirtimi. ,,Alternatyvus laikas‘‘ – laikinumo būsena, globali situacija, pakitusi kūrybos realybė, laiko patyrimo pokytis, menininko saviraiška visuotinio uždarumo laikotarpiu, izoliacijos įtaka ir pakitusios raiškos priemonės.

Bienalės organizatoriai:

 • Lietuvos dailininkų sąjungos Arkos dailės galerija.
 • LDS Vilniaus keramikos sekcija. Koordinatorė – sekcijos pirmininkė Agnė Šemberaitė.
  Kontaktinis el. paštas: keramikosbienale@gmail.com

Vertinimo komisija

Bienalė – atrankos būdu formuojama konkursinė paroda. Parodos kolekciją formuoja Vilniaus keramikų sekcijos Tarybos pakviesta kūrinių vertinimo komisija : 2 meno kritikai/ menotyrininkai, 2 žinomi keramikos meno kūrėjai, 1 aukštosios meno mokyklos dėstytojas.

7- osios Vilniaus meno bienalės atrankos komisija:

 1. Prof. Rytas Jakimavičius (VDA dėstytojas)
 2. Rūta Šipalytė (menininkė)
 3. Rita Mikučionytė (menotyrininkė)
 4. Evelina Januškaitė (menotyrininkė)
 5. Monika Patuszynska (menininkė)

Dalyviai:

 • Bienalėje dalyvauti kviečiami profesionalūs menininkai (aukštųjų, aukštesniųjų meno mokyklų absolventai, Kūrybinių meno sąjungų nariai), Lietuvos piliečiai, Lietuvoje reziduojantys kitų šalių menininkai.
 • Bienalės kūrinių atrankos komisijos nariai negali dalyvauti konkurse.

Paraiškų pateikimo taisyklės:

 1. Siūlomą meno kūrinį turi sudaryti ne mažiau kaip 50% keramikos medžiagų.
 2. Teikiamas darbas turi būti sukurtas per paskutinius dvejus metus.
 3. Vienas autorius atrankai gali siūlyti ne daugiau kaip 2 keramikos kūrinius/ kompozicijas.
 4. Konkursui siūlomi kūriniai negali būti dalyvavę kitose konkursinėse parodose ar publikuoti kataloguose.
 5. Konkursui negali būti pateikti studentų kursiniai, diplominiai darbai ar jų kopijos.

Paraiškų pateikimo tvarka:

 • Užpildyti elektroninę paraišką 
 • Paraiškoje pridėti 3 siūlomo kūrinio skaitmenines nuotraukas, ne mažesnes kaip 2Mb dydžio, nufotografuotas neutraliame fone iš įvairių rakursų.
 • Atrinktų kūrinių autoriai sumoka 20 eurų parodos dalyvio mokestį. Keramikos meno bienalės sąskaita bus nurodyta el.paštu patvirtinus dalyvavimą.

Atrankos procedūra

Pateiktos paraiškos nagrinėjamos dviem etapais.

 • 1-asis etapas – bienalėje dalyvaujančių kūrinių atranka iš elektroniniu būdu gautos medžiagos:
  Informacija apie atrinktus darbus bus paskelbta likus mėnesiui iki bienalės atidarymo. Dalyviai bus kviečiami pristatyti darbus į galeriją. Laikas bus patikslintas kartu su pranešimu, kad kūrinys yra atrinktas.
 • 2-asis etapas – laimėjusių kūrinių atranka:
  Bienalės konkurso 3 pagrindinių prizų ir 5 diplomų laimėtojai bus atrinkti prieš parodos atidarymą uždarame vertinimo komisijos posėdyje iš jau išeksponuotų kūrinių. Laimėtojai bus paskelbti bienalės atidarymo metu.

Bienalės apdovanojimai:

 1. Pagrindinė prof. Liudviko Strolio premija – įtaigiausio, geriausiai temą atspindinčio kūrinio autoriui.
 2. Antroji bienalės premija.
 3. Trečioji bienalės premija.
 4. Žiuri komisijos skiriami 5 diplomai.

Bienalę lydinčios parodos:

 1. Pagrindinio bienalės prizo ”Profesoriaus Liudviko Strolio premijos” ankstesnės bienalės nugalėtojo personalinė paroda, rengiama atskiroje bienalės ekspozicinėje erdvėje.
 2. Vilniaus dailės akademijos (VDA) Vilniaus ir Kauno fakultetų keramikos darbų, atitinkančių bienalės temą, paroda. Ji gali būti eksponuojama ir kitose parodinėse erdvėse Vilniuje.

Kūrinių pristatymas/atsiėmimas

Atrinktus kūrinius bienalei autoriai pristato savo lėšomis, pasirašydami kūrinių pristatymo/ atsiėmimo žiniaraštyje, kurį vėliau, sukomplektavus parodą, tvirtina galerijos vadovas.

Pasibaigus bienalei, autoriai savo kūrinius privalo atsiimti ne vėliau kaip per 10 dienų. Kitu atveju kūriniai gali būti paimti galerijos nuosavybėn.

Svarbi informacija:

 1. Jeigu reikalingas specialus eksponavimas, kartu pateikiamas aiškus jo aprašymas.
 2. Sudėtingai eksponuojamus kūrinius autoriai eksponuoja patys, parodos rengėjų nurodytoje vietoje.
 3. Parodos organizatoriai pasilieka teisę nepriimti į parodą kūrinių, neatitinkančių vaizdų nuotraukose, suskilusių, nestabilių ar keliančių grėsmę parodos lankytojams.
 4. Bienalės organizatoriai neprisiima atsakomybės už kūrinių saugumą. Esant poreikiui, kūrinius autoriai turi apdrausti savo lėšomis.
 5. Pateikdami dalyvio anketą autoriai sutinka, kad jų darbų nuotraukas, anketoje pateiktą informaciją parodos organizatoriai gali neatlygintinai naudoti visose medijose parodos viešinimo tikslais.