The probability of all possible states of the system

Autorė | Artist: Chelsea Coon
Laikas | Exhibition time: 2024 06 07 – 06 30
Susitikimas su menininke | Meet the artist: birželio 7 d., penktadienį, 18-22 | 7th June, Friday, 6-10 PM

Parodoje eksponuojama naujų darbų serija „The probability of all possible states of the system“ (liet. Visų įmanomų sistemos būsenų tikimybė), kurioje dėmesys telkiamas į kūno padėtį laiko ir erdvės ribose. Chelsea Coon performansai ir eksperimentiniai fotografiniai darbai pasižymi pažeidžiamumo aktualizavimu ir vaizdinija, kuri atskleidžia, kaip formaliai gražūs ir emociškai gniuždantys patyrimai egzistuoja vienu metu. Kadangi kolapsuojančioms struktūroms būdinga įtampa, menininkė pozicionuoja ją kaip paties patiriančio kūno metaforą.

Parodą sudaro vaizdo performansas, instaliacija, fotografija ir tapyba, kuriuose atsispindi menininkės praktikai būdingi elementai, pasireiškiantys detalumu, pakartojimu, formomis ir gestais, įskaitant nepertraukiamą žvilgsnį ir ilgos trukmės ištvermės išbandymus. Tarp kūrinių – didelio mastelio fotografija „Nebula push/pull“ (2024), ambicingo performanso „star system“ (2024), atlikto galerijoje „Arka“ dokumentacija, demonstruojama kilpiniu vaizdo įrašu. Performansas reflektuoja iš pažiūros skirtingų sampratų kosminę dinamiką, formuojančią sudėtingą galimybių, būsenų, trukmių aplinkybes. Kartu pristatomas kruopščiai atliktas tapybos darbas, plėtojantis konceptualų pastarojo dešimtmečio menininkės žvilgsnį į kūno santykį su erdve fundamentaliame lygmenyje, kurio pavadinimu „The probability of all possible states of the system“ (2023) apibendrinama visa paroda.

Visi kūriniuose analizuojami sistemos būsenų atsitiktinumai kyla iš kosmogoninių formų, referuojančių besaikingumą, širdgėlą, ilgalaikius to poveikius, įskaitant perviršį ir ekspansyvumą. Menininkė permąsto įtampą tarp kontrolės ir ribų, kurios išbandomos pasitelkiant perteklinius gestus ir didelio intensyvumo kartojimo veiksmus. Parodoje eksponuojamuose kūriniuose pabrėžiama vos pastebima slinktis, atsirandanti kūnui patiriant šiuos erdvės ir laiko svyravimus. Žvilgsnis čia veikia kaip dvikryptis srautas – tiek į išorę, tiek į vidų – kuriantis įtampas, nukreipiančias į dažnai nepastebimus, trumpalaikius judesius, kurių visuma akumuliuoja patirtį.

 

Chelsea Coon (1989) yra amerikiečių menininkė ir rašytoja, kurianti performansus, tapybą, fotografiją, instaliacijas, skulptūras, video meną ir tekstus. Ji yra pristačiusi daugiau kaip 40 performansų kūrinių 32-ose šalyse ir surengusi parodų Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje, Pietryčių Azijoje, Afrikoje, Pietų Amerikoje, Australijoje ir Artimuosiuose Rytuose. Menininkės darbų yra privačiose kolekcijose ir archyvuose JAV, Australijoje, Indonezijoje, Japonijoje, Turkijoje, Norvegijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Čilėje. Gyvena ir dirba Los Andžele.

Paroda yra Lietuvos dailininkų sąjungos ir galerijos „Arka” kūrybinės programos dalis. Organizacijos strateginę veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

In her first solo exhibition in Vilnius Chelsea Coon presents a new series of works that focus on configurations of the body within time, and against the limits of space entitled The probability of all possible states of the system. Chelsea Coon’s performance and experimental lens-based work are internationally recognized for the challenging displays of vulnerability and her imagery which proposes how formally beautiful and emotionally gut-wrenching experiences exist simultaneously. As there is a tension inherent in structures meant to fail, Chelsea Coon understands this to aptly function as a metaphor for the body itself.

The exhibition includes a new video performance, installation, photography, and painting all incorporative of the signature elements of Chelsea Coon’s practice, evidenced in the intricate detailing, repetition, forms, and gestures including her sustained gaze, and endurance acts including continuing without breaking. The new works on view include a large-scale photograph work nebula push/pull (2024), the production of her ambitious performance video star system (2024) in Arka Gallery manifest as installation and a digital video playing on loop. This performance is intense, ethereal, and is a dynamic interplay of seemingly disparate concepts that form an intricate constellation of possibilities, phases, endurances. In addition, the presentation of a new, intricate painting which elaborates on Chelsea Coon’s last decade of painting and conceptual focus rooted in the body’s relationship to space on an elemental level that is made of painstaking marks is the work the exhibition is named after, The probability of all possible states of the system (2023).

The contingencies of all parts of the system alluded to in this performance are due to the ethereal forms descriptive of excess, grief, and effects of enduring including excessiveness, and expansiveness. Chelsea Coon contemplates the tense play between control and the limits to which this can be achieved through use of excessive gestures and labour-intensive processes of high repetition. The works included in the exhibition accentuate the barely perceptible shifts that occur when a body experiences change. The gaze is utilised as an enactment both directly outwards and less perceptibly directly inwards within this composition to produce tensions that draw focus to the often overlooked, minute acts which in their accumulation, comprise of experience.

 

Chelsea Coon (1989) is an American artist and writer who works across performance, painting, photography, installation, sculpture, video, and text. She has premiered over 40 live one-off solo performance artworks in 32 countries and has exhibited extensively across North America, Europe, Asia, Southeast Asia, Africa, South America, Australia, and the Middle East. Her works are in private collections and archives in the United States, Australia, Indonesia, Japan, Turkey, Norway, United Kingdom, and Chile. Lives and works in Los Angeles.

The exhibition is a part of the creative program of the Lithuanian Artists’ Association and Arka Gallery. The organization’s strategic activities are funded by the Lithuanian Council for Culture.