Meilės mašina

Autorius:Adelė Liepa Kaunaitė
Laikas:2020 07 01 – 29

Liepos 1 d., trečiadienį, 18 val., LDS galerijoje „Arka“ atidaroma tapytojos Adelės Liepos Kaunaitės (g. 1990) personalinė paroda „Meilės mašina“. Pristatomame cikle autorė nagrinėja standartus, primestas ir ideologizuotas normas kaip problemas, tarp jų akcentuodama meilės sampratos dirbtinumą. Kūryboje menininkė retoriškai kvestionuoja, kodėl „visi paprasčiausiai myli drugelius, bet efektyviai mindo tarakonus“. Šiuo būdu autorė referuoja į nusistovėjusias normas, neva estetiškai patrauklūs, mieli ar panašūs objektai natūraliai priimami kaip mylėtini, o neatitinkantys nerašyto kanono – priešingai.

Probleminę situaciją Kaunaitė vizualizuoja ekspresyviuose tapybos darbuose. Pastaruosiuose suteikdama figūratyvius arba abstrahuotus pavidalus nematomoms, bespalvėms ir/ar bekvapėms geopatogeninėms zonoms. Šioms autorė prilygina esant ir meilę. Kertiniuose parodos kūriniuose menininkė persvarsto meilės mechanizmą, pastarąjį įkūnydama mėsmalės pavidale. Tai atskleidžia pagrindinę ekspozicijos mintį, kuria Kaunaitė tiek primena, tiek kitu rakursu žvelgia į stipriai žmonės paveikiantį jausmą, kuris neretai tampa ne tik pozityvia, bet ir negatyvia gyvenimo patirtimi. Kartu menininkė žiūrovams siūlo svarstyti apie savo pačių jauseną meilės kontekste, sprendžiant kaip gajus jausmas ar jo stoka paveikia savivertę, moralinę ir psichologinę būsenas. Turint mintyje, kad meilė paveikia žmogaus gyvenimą ne tik romantiniais, bet apskritai įvairiais aspektais, kartais net tapdama galinga nematoma neracionalių sprendimų jėga, kuri Kaunaitės darbuose išreiškiama kaip virvutės, kontroliuojančios meilės marionete virstantį žmogų.

Adelė Liepa Kaunaitė yra lietuvių jaunosios kartos menininkė, surengusi daugiau kaip 20 personalinių parodų, aktyviai dalyvauja grupiniuose projektuose ir pleneruose, yra Lietuvos dailininkų sąjungos narė.

Paroda yra galerijos kūrybinės programos, finansuojamos Lietuvos dailininkų sąjungos ir Lietuvos kultūros tarybos, dalis.