Lietuvos dailininkų sąjunga ir galerija „Arka“ kviečia menininkus teikti paraiškas parodų rengimui 2021 m.

Paraiškos priimamos iki:2020 rugpjūčio 31 d.

Lietuvos dailininkų sąjungos galerija „Arka“ kviečia visų sričių menininkus, parodų kuratorius, projektų vadovus teikti paraiškas 2021 m. parodų (projektų) rengimui. Paraiškos ir jų priedai priimami iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.

Paraiškos ir jų priedai priimami šiais būdais:

 • siunčiamos el. paštu LDS projektų kuratorei Evelinai Januškaitei-Krupavičei (laiško pavadinimo langelyje nurodyti „Parodos (projekto) rengimo paraiška“) adresu: evelina@ldsajunga.lt (laiško kopiją siunčiant ir galerijai info@arkagalerija.lt);
 • siunčiamos paprastu paštu, adresu: Lietuvos dailininkų sąjungai, Vokiečių g. 4/2, LT-01130, Vilnius;
 • atnešamos ir registruojamos LDS būstinėje, adresu Vokiečių g. 4/2, LT-01130, Vilnius.

SVARBU. Paraiškos, pateiktos ne nurodytais būdais nebus svarstomos. Paraiškos be siūlomos būsimos parodos / projekto vizualinės medžiagos taip pat nebus svarstomos.

Tinkamai pateiktas paraiškas vertins LDS parodų komitetas, vėliau bus svarstoma ir tvirtinama LDS Taryboje. Apie vertinimo rezultatus VISUS paraiškovus asmeniškai informuos galerijos komanda.

PRIMENAME, kad teisę nemokamai rengti parodą ar projektą LDS galerijose turi tik pilnai savo narystę apmokėję dailininkai, taip pat iš anksčiau įsiskolinimų neturintys nariai senjorai.

Būtini paraiškos priedai (pageidautina 1 PDF failas):

 • Trumpas parodos / projekto aprašymas (koncepcija, idėja, dalyviai, kuratoriai ir pan.) – iki 1 psl.
 • Trumpas menininko / projekto vadovo / kuratoriaus CV (iki 3 psl.).
 • Būsimos parodos / projekto vizualinė medžiaga (foto ir / ar video, ir / ar katalogai ir pan. – ne daugiau kaip 5 MB).

Prioritetai teikiami šiems projektams ir parodoms:

 1. Tęstiniams projektams;
 2. Tarptautiniams projektams (tarptautinių mainų programoms);
 3. Projektams, skatinantiems jaunųjų menininkų kūrybą (grupinėms jaunųjų menininkų parodoms ir projektams);
 4. Konceptualioms kuratorinėms parodoms, įvairiems kultūros tyrimams;
 5. Jubiliejinėms parodoms (nuo 70 m., tačiau vertinami ir kiti kriterijai);
 6. Kitų fondų, Europos sąjungos finansuojamiems projektams;
 7. Kruopščiai ir atsakingai pateiktoms paraiškoms, kai išryškintas ir aiškus parodos turinys, numatytos papildomos projekto veiklos, kai paroda turi išplėtotas sklaidos galimybes.

Daugiau informacijos: