Vaiva Kovieraitė-Trumpė

Grafikė

Biografija

2011-2013 Dailė (grafika) magistro studijos Šiaulių universitete (Lietuva);
2004-2008 Dailė (grafika) bakalauro studijos Šiaulių universitete (Lietuva);
2007 vasaris-liepa – Dailė (grafika) Erasmus/Socrates studijos Wyzsza Szkola Humanistyczno-Ekonomiczna Lodzėje (Lenkija).

Vaiva Kovieraitė-Trumpė. Liminalinė laikmena
Eksperimentinės grafikos kūrinių cikle ryškios nepastovumo būsenos bei jų sukuriama estetika, detalių gausa, kurios vienu metu ir žavi, ir trikdo, kuria visumą. Fotografijos tampa atspirties tašku, kuriame asmeniniai ar beasmeniai patyrimo aspektai atkuriami kaip marginalizuoti elementai. Veikėjai iš vienos dvasinės/psichologinės rolės pereina į kitą, o atmintis čia kaip fiksuojanti ir (persi)kurianti tikrovės matrica.Temporalinių (praeitis–dabartis–ateitis) koordinačių nunykimas, tikrų/fiksuotų (fotografija) ir simbolinių slenksčių peržengimas sukuria galimybę jungti, modifikuoti, interpretuoti bei keisti vaizdinių pavidalus.

Siužetų animavimas tampa procesu, vykstančiu liminalinėje (perėjimo) zonoje, kur statika tampa judėjimu, momentas tampa pasakojimu, artefaktai tampa atmintimi, o subjektas atsiduria dviprasmiškoje fazėje.

Daugiau

https://vaivakovieraite.weebly.com/