Jolanta Gegelevičiūtė

Dailininkė

Biografija

Jolanta Gegelevičiūtė – Vilniuje gyvenanti ir kurianti, iš Rokiškio krašto kilusi menininkė. Studijavo LSSR Valstybiniame dailės institute (dab. Vilniaus dailės akademija), aktyviai užsiima kūrybine veikla. 2008 m. tapo Lietuvos dailininkų sąjungos nare. Kuria grafinį dizainą: knygų apipavidalinimą, plakatus ir kita.

J. Gegelevičiūtės kūryboje nuolat permąstomos sąsajos su gimtąja žeme ir tradicijų gyvybingumas. Menininkė kelia žmogui svarbius egzistencinius klausimus apie ryšį su savo kilme, darnų buvimą su savimi pačiu, kitais ir aplinka. Jos kūriniuose aptinkami senieji simboliai: žaltys, saulutė, kryžius, ieškoma jų vietos šiandieniniame pasaulyje. Daug dėmesio skiriama baltų raštų ornamentikai, klausiant, kur yra riba, iki kurios galima redukuoti kolektyvinėje pasąmonėje užsifiksavusius raštų įvaizdžius. Ar abstrakčios kompozicijos vis dar gali būti suvokiamos kaip šio archetipo sistemos dalis? Dailininkės darbuose ne tik tiriamos ornamentikos suvokimo ribos, bet ir apskritai pateikiamos galimos baltiškų motyvų kilmės versijos. Kai kurie iš jų rodosi lyg susipynę žolynai, kiti – tarsi dangaus žvaigždėlapiai.

2005-aisiais J. Gegelevičiūtė susidomėjo skaitmeninė grafika, šioje srityje nuosekliai dirba daugiau kaip dešimt metų. Visgi menininkė neapsiriboja vien grafika, o ją papildo tekstilės intarpais. Kartais skaitmenine spauda ant drobės atspausti darbai paprasčiausiai ištempiami ant porėmio ir virsta paveikslais, tačiau kartais tai tėra tarpinė stotelė tarp dvimačio ir trimačio kūrinio. Mat toliau iš drobės gaminami įvairūs objektai – marškiniai, sapnų medžiai ir kita. Pastaruoju metu menininkė ėmėsi aliejinės tapybos, surengė kelias tapybos ir poezijos parodas.

Išbandydama įvairias technikas J. Gegelevičiūtė visuomet išlieka atidi vaizdo ir žodžio santykiui. Todėl ir grafikos, ir tekstilės darbuose atsiranda nuo vieno žodžio, iki ištiso eilėraščio įrašų. Tad kūriniai nebelieka nebylūs – jie pasakoja savo istorijas, o žiūrovui suteikia netikėtas interpretacijos galimybes.

Chronologija

Personalinės parodos

2018 m. tapybos paroda „Sapnų geometrija“, Mažosios Lietuvos istorijos muziejus
2017 m. tapybos paroda „Geometrija“, Rokiškio krašto muziejus
2017 m. tapybos paroda „Geometrija“, namų galerija „11 aviečių“
2016 m. apžvalginė paroda „Per(si)pynimai“, Rokiškio krašto muziejus
2016 m. medalių ir skaitmeninės grafikos paroda „Laiko tėkmė“, (kartu su Gediminu Žukliu), Šv. Jono gatvės galerija
2015 m. tapybos darbų paroda, namų galerija „11 aviečių“
2015 m. medalių ir skaitmeninės grafikos paroda „Taikiniai“, Rokiškio krašto muziejus, Ignalinos krašto muziejus
2007 m. skaitmeninės grafikos paroda „Pasaulio (su)kurimas“, galerija „Kairė – dešinė“
2001 m. tekstilės ir pastelės paroda „Spalvoti skuduriniai sapnai“, Šv. Jono gatvės galerija

Grupinės parodos

2018 m. Lietuvos tekstilės bienalė „(At)kurti“, galerija „Arka“, diplomas už etnografinės tekstilės originalius atspindžius dizaine
2018 m. grupinė paroda „Žaidžiame klases“, galerija „555″, Vilnius
2016 m. kraštiečių fotografų paroda „Perspektyvos“, Rokiškio krašto muziejus
2016 m. Lietuvos tesktilės bienalė „Kūnui ir sielai“, galerija „Arka“, Vilnius, Janinos Monkutės-Marks muziejus-galerija, Kėdainiai
2016 m. „Sartų fotovasara 2016″, Dusetų dailės galerija
2013 m. „Cvieks“, galerija „Arka“
2012 m. susapnuota – nesapnuota paroda „Sapnas“, galerija „Arka“
2010 m. dailininkių moterų kūrybos paroda „Apie jas“, galerija „Arka“
2009 m. respublikinė kūrybinių darbų paroda – konkursas ,,Tūkstantmečio Kalėdos“, Rokiškio krašto muziejus
2008 m. parodų ciklas „Lietuvos dailė 2008“, Ukmergė, Panevėžys, Seinai (Lenkija), Pilzenas (Čekija)
2007 m. parodų ciklas „Skaitmeninė grafika 2007“, Panevėžys, Kaunas, Šakiai
2006 m. „Laikas“, Dailininkų sąjungos galerija
2006 m. skaitmeninės grafikos paroda „Pradžios pabaiga – pabaigos pradžia“, galerija „Kairė – dešinė“
2006 m. apžvalginė lietuvių grafikos ir skulptūros paroda „Erdvė, plokštuma, kūnas“, Šiuolaikinio meno centro
2005 m., skaitmeninės grafikos paroda, galerija „Kairė – dešinė“

Daugiau informacijos

http://www.einanti.eu/