Tekstilės miniatiūrų bienalė

Septintoji tarptautinė tekstilės miniatiūrų bienalė „Išnykti/Išlikti“ skirta šiuolaikinio žmogaus egzistencijos problematikai. Net 125 dailininkai iš 31 pasaulio šalies – nuo Baltijos valstybių iki tolimiausių pasaulio kampelių (Australijos, Japonijos, Kinijos, Lotynų Amerikos) savo darbuose apmąsto įvairius individo būties ir vaidmens šiuolaikiniame pasaulyje aspektus. Išnykimo-išlikimo priešpriešą parodos dalyviai analizuoja kaip gyvybės ir mirties, esaties ir anapusybės pradų sąlytį, ekologijos ir žmogaus atsakomybės socialinių, politinių ir religinių prieštaravimų kupiname pasaulyje klausimus. Juos domina tekstilės ateities, jos išlikimo ir transformacijų šiuolaikinėje meno erdvėje problemos, tautinių ir dvasinių vertybių likimas globalizacijos sąlygomis. Dailininkai tarsi klausia – kas mūsų laukia rytoj, ką radome ir paliksime po savęs, ar įspausime pėdsakus savo laike? Eksponuojami stiliaus ir technikų požiūriu įvairūs darbai, derinantys tiek tradicines, tiek inovatyvias priemones, atspindintys autorių individualybes ir pasaulyje vyraujančias tekstilės tendencijas.

dr. Lijana Šatavičiūtė


 

Tekstilės miniatiūrų bienalė

BRETT ALEXANDER / Australia
brett.alexander@newcastle.edu.au
STEM CELL CORNUCOPIA II. 2011
KAMIENINIŲ LĄSTELIŲ GAUSYBĖS RAGAS.
Felt, glass, adhesive, mixed technique. 10x20x20


 

Tekstilės miniatiūrų bienalė

SANDRA AJUTYTĖ / Lithuania
sandraajutyte@yahoo.com
VIDINIS ĮVAIZDIS. 2010
INNER IMAGE.
Cotton, tapesrty. 20x20

 

BRIGITTE AMARGER / France
brigitte.amarger@gmail.com
RADIATION. / Detail. 2011
RADIACIJA. / Detalė.
Human bodies scintiscanning on transparent film, lace with phosphorescent pigments, nylon threads, cutting, sewing.
Visible under black light or by night. 20x20


 

Tekstilės miniatiūrų bienalė

ANTRA AUGUSTINOVIČA / Latvia
antraaugustinovica@inbox.lv
AD INFINITUM. 2009
BEGALYBĖN.
Newspapers, glue, own technique. 16x14x15


 

Tekstilės miniatiūrų bienalė

DINA BAUMANE / Latvia
ievuce@gmail.com
QUO VADIS? 2011
Wool, cotton, polyester, tapestry, embroidery. 10x21

 

INGA BETUŽA–BERTUŽA / Lithuania
zenstudija@gmail.com
MANDALA KAIP GALIMYBĖ IŠLIKTI.
MANDALA AS THE POSSIBILITY TO SURVIVE. 2011
Bamboos sticks, weaving. 20x20

 

HEIDI BEDENKNECHT–DE FELICE / Italy
heidibeden@tiscali.it
LIFE IS ENERGY – ENERGY IS LIFE. 2011
GYVENIMAS YRA ENERGIJA – ENERGIJA YRA GYVENIMAS.
Fluorescent polycarbonate film, cutting, assembly. Ø18

 

SIMONETTA BATTOIA / Italy
sim.mike@libero.it
LINFA VITALE. 2011
GYVYBĖS ŠALTINIS.
Silk, viscose, synthetics, wire, winding. 11x7x10


 

Tekstilės miniatiūrų bienalė

ANNA BIELA / Austria
anna.biela@hotmail.com
INITIO. 2011
PRADŽIA.
Silver wire, weaving, winding, crochet, embroidery. 17x15x14

 

KĘSTUTIS BALČIKONIS / Lithuania
kestas.balc@gmail.com
BALTŲ GYVYBĖS – IŠLIKIMO MEDIS. PRAMOTĖ. / Detalė. 2011
BALT‘S TREE OF LIFE – SURVIVAL. ANCESTRESS. / Detail.
Linen, cotton, cuper, wood, wax, assembly, own technique. 20x16

 

RUTA BOGUSTOVA / Latvia
rubo@inbox.lv
SACK OF BEANS I,II. 2011
PUPŲ MAIŠAS.
Hay, beans, weaving, sewing. 19x15x7; 9x17x7

 

IRISA BLUMATE / Latvia
irisa.blumate@inbox.lv
THE GOLDFISH. 2010
AUKSINĖ ŽUVELĖ.
Metal, linen, mixed technique. 12x17x1


 

Tekstilės miniatiūrų bienalė

ANNE BRODERSEN / Denmark
kunst@annebrodersen.dk
VANISH INTO THE LIGHT III. 2010
IŠNYKTI ŠVIESOJE III.
Paper, threads, print on handmade paper, embroidery. 20x20

 

EGLĖ GANDA BOGDANIENĖ / Lithuania
egleganda@gmail.com
BE PAVADINIMO. 2011
WITHOUT TITLE.
Wool, glass, felting. 4x3x2

 

RŪTA BŪTĖNAITĖ / Lithuania
rbutenaite@gmail.com
ATKŪRIMAS. 2011
RESTORATION.
Residues of yarn from „Lentvario kilimai” factory, embroidery threads, felting, embroidery. 15x20

 

OLGA BOLDYREFF / France
objmg@wanadoo.fr
THE EMPTY ROOMS. / Detail. 2011
TUŠTI KAMBARIAI. / Detalė.
Acrylic, embroidery on canvas. 6x8


 

Tekstilės miniatiūrų bienalė

DANGUOLĖ BROGIENĖ / Lithuania
danguolei@gmail.com
MUTANTAI. 2011
MUTANTS.
Flax, lurex, plexiglas, own technique. 2x10x5; 3,5x11x6

 

YULING CHUANG BRUYA / USA
ycbruya@gmail.com
PRESERVED SPECIMEN: BUTTERFLY. 2011
IŠSAUGOTAS PAVYZDYS: DRUGELIS.
Paper, acrylic paint, tea dye, gel medium, wax, lacing, burning, layering. 20x20x20

 

ELISABETH CARLSSON / Sweden
elisabeth.carl@swipnet.se
OPEN YOUR MIND, EYES AND HEART. 2011
ATVERK SAVO PROTĄ, AKIS IR ŠIRDĮ.
Metallic wire, sewing threads, mixed technique. 15x5; 15x9; 15x7


 

Tekstilės miniatiūrų bienalė

MARIEL CLARMONT / France
marielclarmont@yahoo.fr
GRAINE DE GRENADE (LIFE). 2011
GRANATŲ SĖKLOS (GYVENIMAS).
Silk, gold and silver threads, pearls, embroidery. Ø10
GRAINE DE PAVOT (DEATH). 2011
AGUONŲ SĖKLOS (MIRTIS).
Silk, gold and silver threads, pearls, embroidery. Ø10


 

Tekstilės miniatiūrų bienalė

ORIANA DAGANI / Switzerland
anairo@bluewin.ch
AWARENESS I,II. 2011
SUPRATIMAS.
Cotton, silk organdie, linen, shibori, drapering. 20x20; 20x20

 

ZLATKO CVETKOVIĆ / Serbia
zlatko.cvetkovic@gmail.com
COCOON. 2011
KOKONAS.
Electronic resistors, Ø 3mm plastic tubes, own technique. 20x8x8

 

BETTY CUYKX / Belgium
betty.cuykx@boulez.eu
GOLD-RUSH. 2011
AUKSO KARŠTLIGĖ.
Organza, silk cocoon, silk threads, knitting, embroidery. 20x20


 

Tekstilės miniatiūrų bienalė

VIRGINIJA DEGENIENĖ / Lithuania
degeniene@zebra.lt
ŽEMAIČIŲ SKAROS I. 2011
SAMOGITIAN WRAPS.
Metallic thread, mohair, plexiglas, lacing. 10x20x10

 

FENELLA DAVIES / UK
fenelladavies@btinternet.com
I.E.D. IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICE. 2011
I.E.D. SAVADARBIS SPROGMUO.
Linen, lotrador, raffia, sceim, wood, hand dyeing, sewing, appliqué. 20x20x18

 

INGRID ENARSSON / Sweden
ingrid.enarsson@telia.com
PAST AND FUTURE. 2011
PRAEITIS IR ATEITIS.
Bandage, dyeing, own technique. 11x17x17

 

ANDRIUS ERMINAS / Lithuania
erminasa@gmail.com
ŠIRDIS. 2011
HEART.
Cement. 21x21x5


 

Tekstilės miniatiūrų bienalė

URSULA GERBER SENGER / Switzerland
ugerber@bluewin.ch
BETWEEN HOPE AND FEAR. / Detail. 2011
TARP VILTIES IR BAIMĖS. / Detalė.
Stainless steel and copper, own technique. 20x16x4

 

GERTRAUD ENZINGER / Austria
g.enzinger@gmx.net
DRINK UP NOW – IT’S TIME TO CLOSE. 2011
IŠGERK DABAR – ATĖJO LAIKAS UŽSIDARYTI.
Polyester and steel fibres, paillettes, own technique. 14x10x10


 

Tekstilės miniatiūrų bienalė

ANN GODDARD / UK
anng220@hotmail.com
REMAINS I. 2011
LIEKANOS.
Cotton, linen threads, wax, paint, wire, waxing, painting, stitching, assembly. 17x9x6

 

CAROLE FROMENTY–VUAGNAT / France
cfromenty@orange.fr
C’ÈTAIT UN JOUR… 2011
TAI BUVO DIENĄ…
Tissue, photo, plexiglas, embroidery. 20x20

 

SOLVEIGH GOETT / UK
solveigh_goett@hotmail.com
GROWTH. 2011
AUGIMAS.
Garlic husk, cotton threads, bonding, crochet. 15x15x6

 

JOANNA GOŁASZEWSKA / Poland
jgolaszewska@wp.pl
CIRCLE II. 2011
RATAS.
Cotton, linen, tapestry. 19x19


 

Tekstilės miniatiūrų bienalė

JUSTINA GRAŽYTĖ / Lithuania
j.grazyte@yahoo.com
VIENALYTIS. 2011
SOLID.
Linen, cotton threads, embroidery. 10x15 (3 pieces)

 

DOROTA GRYNCZEL / Poland
grynczel@yahoo.com
COMPOSITION W/1, W/2, W/3. 2010
KOMPOZICIJA W/1, W/2, W/3.
Tulle, stilon, double-faced embroidery on tulle. 19x16 (3 pieces)


 

Tekstilės miniatiūrų bienalė

WANG HAIYUAN / China
haiyuan.bj@gmail.com
MOTHER’S SEWING BASKET. 2011
MAMOS SIUVIMO KREPŠELIS.
Synthesis, copy. 20x20x15

 

SEMRA GÜR / Turkey
semragur@hotmail.com
BREATH. 2011
KVĖPAVIMAS.
Wool, threads, wood, felting. 18x17

 

BIRGITTA HALLBERG / Denmark
birgitta.hallberg@mail.dk
I AND MY TENT ON TOP OF SMOKY MOUNTAIN I. 2011
AŠ IR MANO PALAPINĖ ANT PILKO KALNO.
Cotton, wool, flax, silk, tapestry. 20x20x0,2

 

HAVVA HALACELI / Turkey
hhalaceli@yahoo.com
SYNERGY. 2011
SINERGIJA.
Linen, elastic, polyester threads, hand weaving and dyeing. 20x20x10


 

Tekstilės miniatiūrų bienalė

DANUTA HAREMSKA / Norway
haremska@onlaine.no
SENSITIVE AREA. 2011
ŠVELNI ZONA.
Silk mohair, clematis seeds, crochet. 5x5x5 (9 pieces)

 

MIRUNA MIHAELA HASEGAN / Romania
miruha57@yahoo.com
A.D.N. FOR A NEW SUPERMAN. 2011
A.D.N. NAUJAM SUPERMENUI.
Metallic pieces on cotton threads, own technique. 12x12x10

 

NANI HENSE / Argentina
nanihense@hotmail.com
…ALL THE THINGS FUSE BETWEEN ITSELF. 2011
…VISI DAIKTAI JUNGIASI TARPUSAVYJE.
Fabric, wire, leather, sewing, embroidery. 19x11x11

 

DORTHE HERUP / Norway
dortheherup@yahoo.no
EARTH. 2011
ŽEMĖ.
Nylon, dyeing, weaving, perforating. 20x20


 

Tekstilės miniatiūrų bienalė

AUDGUNN NAUSTDAL HOLSEN / Norway
post@audgunn.no
FIGURES FOR COMFORT 5. 2011
FIGŪROS KOMFORTUI 5.
Wool blanket, wood wool, embroidery, appliqué. 17x12x13,5

 

WEI LIN YANG / Taiwan
weaver.yang@gmail.com
LOST. 2011
DINGĘS.
Paper, steel thread, glass beads, netting, indigo dyeing. 10x7x31


 

Tekstilės miniatiūrų bienalė

SUNNA MAARIA KANGAS / Finland
sunnakangas@elisanet.fi
IT BURNS I,II,III. 2009
DEGA.
Cotton, printing and stitching. 14x15 (3 pieces)

 

KAKUKO ISHII / Japan
kakuko@ip.kyusan-u.ac.jp
JAPANESE PAPER STRINGS – MUSUBU 1,2,3. 2007
JAPONIŠKOS POPIERINĖS VIRVUTĖS – MUSUBU.
Japanese paper strings-mizuhiki, knotting. 20x20x20 (3 pieces)


 

Tekstilės miniatiūrų bienalė

MONIKA JÄRG / Estonia
monika@tekstiilruumis.ee
HIDDEN TREASURES. HIDDEN MEMORIES. 2011
PASLĖPTI LOBIAI. PASLĖPTI ATSIMINIMAI.
Silk, high-performance concrete, crochet, own technique. 16x2 (20 pieces)


 

Tekstilės miniatiūrų bienalė

VIRGINIJA KIRVELIENĖ / Lithuania
v.kirveliene@gmail.com
ŽIŪRINTIS Į MEDŽIUS IR Į DEBESĮ. (Tapytojo D. Valatkos atminimui). 2011
LOOKING AT THE TREES AND THE CLOUD. (In memory of painter D.Valatka).
Paper, cotton, relief print. 20x20x10

 

LAIMUTĖ KOZLOVIENĖ / Lithuania
laikmek@yahoo.co.uk
IŠĖJĘ ŽINGSNELIAI I. 2011
STEPS GOING OUT.
Linen, cotton, silk, embroidery. 20x20

 

SEVERIJA INČIRAUSKAITĖ–KRIAUNEVIČIENĖ / Lithuania
severijaik@gmail.com
GRUZIJA 2005. IN MEMORY OF ARŪNAS VAITKŪNAS. 2011
GEORGIA 2005. ARŪNO VAITKŪNO ATMINIMUI.
The original Georgian money (10 lari), wood, glass. 22x15x4


 

Tekstilės miniatiūrų bienalė

AGNĖ JONYNAITĖ / Lithuania
agne@1312.lt
IŠ PRAEITIES. 2010
FROM THE PAST.
Cotton, tapesrty. 12x17


 

Tekstilės miniatiūrų bienalė

MAIRE KOIVISTO / Finland
maire.koivisto@elisanet.fi
LABORATORY 3: VIRUS. 2011
LABORATORIJA 3: VIRUSAS.
Plastic, fiber, mixed technique. 14x14x3

 

BIRUTĖ KAUPAITĖ / Lithuania
birutekaupaite@hotmail.com
LIETUVIŠKAS DIVERTISMENTAS. 2010
LITHUANIAN DIVERTISSEMENT.
Felt, cutting, embroidery. 20x15x5

 

GRAŽINA KRIAUNEVIČIENĖ / Lithuania
skiautele@gmail.com
KEREPĖŽO GIMIMAS. 2011
BIRTH OF KEREPĖŽAS.
Various fabrics, hand and machine sewing. 20x13x10

 

LINA JONIKĖ / Lithuania
linajonike@gmail.com
KAIP MAN PATINKA TAVĘS NORĖTI… 2011
I LIKE SO MUCH TO WANT YOU…
Paper, threads, DVD, embroidery, video. 11x13,5


 

Tekstilės miniatiūrų bienalė

MECHTILDIS KÖDER / Germany
me.koeder@gmx.de
HOW TO SURVIVE? 2011
KAIP IŠGYVENTI?
Wool, silk, felting, embroidery. 18x18x1

 

ROLANDS KRUTOVS / Latvia
amigoro@inbox.lv
LIGHTNING–RODS. 2011
ŽAIBOLAIDŽIAI.
Wood, PPC film, threads, screen-print, mixed technique. 17x19

 

MARITA LAPPALAINEN / Finland
xmarla@kolumbus.fi
SYRIAN SUITCASE I. 2011
SIRIŠKAS LAGAMINĖLIS.
Viscose, batting, sewing, knotting. 20x20x13

 

ŽYDRŪNĖ KRIŪKAITĖ–JUCIUVIENĖ / Lithuania
drune@inbox.lt
PIENĖS ATMINIMUI. 2011
IN MEMORY OF A DANDELION.
Silk, mirror, nails, cork, crochet. 12,5x4,5


 

Tekstilės miniatiūrų bienalė

VIOLETA LAUŽONYTĖ / Lithuania
violetalauzone@gmail.com
IŠLIKTI. 2011
SURVIVE.
Goya reproduction, linen, threads, own technique. 19x20

 

IEVA KRŪMINA / Latvia
ievakrumina@inbox.lv
RELIQUARY. 2011
RELIKVIJORIUS.
Wood, linen, cotton, paper, synthetics, felting, stitching, digital print. 14x14x13,5

 

SKAIDRITE LEIMANE / Latvia
skaidriteleimane@inbox.lv
GOLDEN ROSE. 2011
AUKSINĖ ROŽĖ.
Wire, crochet. 20x15x5

 

KAY SHEILA LAWRENCE / Australia
kaysheilalawrence@gmail.com
TENDRILS. 2011
GARBANOS.
Cotton, silk, polyester, ink, digital print, embroidery. 20x20


 

Tekstilės miniatiūrų bienalė

RŪTA TERESĖ LUCKIENĖ (1935 – 2010) / Lithuania
ILGOS NAKTYS I,II,III. 1998
LONG NIGHTS.
Wool, tapestry. 20x20 (3 pieces)

 

AUŠRA LISAUSKIENĖ & KAMILĖ LISAUSKAITĖ / Lithuania
ausralisauskiene@gmail.com
BELAIKIŠKA I,II. 2011
UNTIMELY.
Synthetic, plexiglas, paper, own technique. 20x20; 20x20


 

Tekstilės miniatiūrų bienalė

DONATAS KRIUKAS / Lithuania
dk.dizainas@gmail.com
DVYNYS. 2011
THE TWIN.
Canvas, photo-sheets, plain weaving, photo-print. 18x23

 

ULRIKE LINDNER / Germany
uhs.vogt@web.de
VULKANSPALTE. 2011
UGNIKALNIO IŠSIVERŽIMAS.
Various fabrics, threads, wire, patchwork, mixed texnique. 20x20x17

 

VELGA LUKAŹA / Latvia
velgalukaza.art@inbox.lv
CONVERSATION WITH UNICORN. 2009
POKALBIS SU VIENARAGIU.
Linen, cotton, silk and gold threads, embroidery, own technique. 10x12,5


 

Tekstilės miniatiūrų bienalė

LINA RINGELIENĖ / Lithuania
lina_ringeliene@yahoo.com
IŠGYVENTI. / Detalė. 2011
TO SURVIVE. / Detail.
Animals materials (guts, crayfish whiskers), surgical sutures, ink, dyeing, weaving. 14x9x9

 

FRANÇOISE MICOUD / France
francoisemicoud@wanadoo.fr
YESTERDAY, THE FIRST FROST. 2011
VAKAR, PIRMOJI ŠALNA.
Metallic threads, pigments (ochre), resin. 20x10x4

 

MARINA MAMYAN / Armenia
marinamamyan@yahoo.com
TANGO FOR BLACK & WHITE PIANOS. 2011
TANGO JUODAM IR BALTAM ROJALIUI.
Viscose, cotton, cardboard tubes, hand weaving, two-layer technique. 4x20x17


 

Tekstilės miniatiūrų bienalė

MAASIKE MAASIK / Estonia
maasikem@hot.ee
HOLY PLACES I – ALTAR. 2011
ŠVENTOS VIETOS I – ALTORIUS.
Wool, linen, cotton, synthetics, wire, tapestry. 20x20

 

CAROLINA MATAMOROS BLANCO / Costa Rica
cm_artefusion@yahoo.com
HARMONY. 2011
HARMONIJA.
Glass, pine-needles, nylon threads, fused glass with coiling intervention. 15x20

 

GRAŽINA MARTINKEVIČIŪTĖ / Lithuania
VAIKYSTĖS PRISIMINIMAS. 2011
CHILDHOOD MEMORY.
Cotton, linen, hand weaving, digital print. 18x20

 

ELINA LUSIS–GRINBERGA / Latvia
elina@elinasart.com
LEFT BEHIND? 2011
PALIKO?
Felt, cotton, synthetics, chenille, hand and machine stitching. 20x20


 

Tekstilės miniatiūrų bienalė

ŽIVILĖ MURAŠKIENĖ / Lithuania
zuvis7@yahoo.com
KITOKS. 2011
DIFFERENT.
Foam, fabric, acrylic paint, own technique. 16x16x18

 

YOKO MATSUMOTO / Denmark
bmghansen@gmail.com
MODESTY. 2011
KUKLUMAS.
Japanese kozo paper, paper and cotton yarn, pinetree, plexiglas, collage, plant dyeing with madder and sappanwood. 20x20x10

 

AINA MUZE / Latvia
ainamuze@inbox.lv
IN STATU MUTANDIS. 2011
Cotton, sticks, metal threads, embroidery, mixed technique. Ø20

 

GIEDRĖ NARBUTIENĖ / Lithuania
giedrenar@gmail.com
ATMINTIES PORTRETAI. 2011
PORTRAITS OF MEMORY.
Dried plants, plastic, cotton, lurex, crochet, embroidery. 19x19


 

Tekstilės miniatiūrų bienalė

UNITA NAGLA / Latvia
unita_nagla@inbox.lv
WAR SOCK FOR ACHILLES. 2011
KARO KOJINĖ ACHILUI.
Stainless steel, ring weaving. 20x20x18

 

NINA NISONEN / Finland
nina.nisonen@luukku.com
HOMO HOMINI LUPUS EST 1. 2011
ŽMOGUS ŽMOGUI – VILKAS.
Nettle, linen and metal yarn, crochet. 15x10x16

 

THERESA NEUHUBER–OBERLEITNER / Austria
theresaoberleitner@hotmail.com
THE ETERNAL FEMININITY. 2011
AMŽINAS MOTERIŠKUMAS.
Nylon stockings, baby comforter, sewing. 18x13x8


 

Tekstilės miniatiūrų bienalė

SUSANNE NIELSEN / Denmark
sasserod@mail.dk
TO BE. 2010
BŪTI.
Flax, cotton, wool, plain weaving. 20x20

 

GORDANA OLUJIC DOSIC / Canada
gordanaolujic@yahoo.ca
SOLDIER AND PUPPY. 2011
KAREIVIS IR ŠUNIUKAS.
Felt, threads, transfer, stitching, burning, vinyl lettering. 20x20

 

SIMONAS NEKROŠIUS / Lithuania
simonasn@yahoo.com
PRAEITIES GARSAI. 2011
SOUNDS OF THE PAST.
Audiocassette, copper. 11x1,6x7

 

MIRJAM PET–JACOBS / The Netherlands
mirjam@mirjampetjacobs.nl
iSOCIETY. 2011
Silk, cotton, copper wire, acrylic, plexiglas, stitching, rolling. 18x12x7


 

Tekstilės miniatiūrų bienalė

MARDI NOWAK / Australia
missmardi@gmail.com
STUCK IN THE SILHOUETTE. 2011
ĮSTRIGO Į SILUETĄ.
Wool, cotton, linen, silk, tapestry. 20x20
ONTO THE SHADOW. 2011
ANT ŠEŠĖLIO.
Wool, cotton, linen, silk, tapestry. 19,5x20
VANISH INTO BLUE SHADOW. 2011
IŠNYKTI MĖLYNAM ŠEŠĖLYJE.
Wool, cotton, linen, silk, tapestry. 19x20

 

EDITE PAULS–VIGNERE / Latvia
textile@latnet.lv
LUCIDITY I, II, III. 2010
RYŠKUMAS.
Metal, wood, cotton, synthetics, mixed technique. 20x20x3,5 (3 piexes)


 

Tekstilės miniatiūrų bienalė

MONIKA PICHLER / Austria
monika.pichler@ufg.ac.at
O.T. – PI 01. 2011
Silk, wax, foil, cardboard, silk-screen print. 15x20

 

PATRICYAN. PATRICIA CASTETS–ROBERT / France
patricyan@hotmail.com
BREAKTHROUGH. 2011
PROVERŽIS.
Wire, aluminium tulle, netting, wool of stainless steel, painting, sewing. 20x20x20

 

GENORATA RAZMIENĖ / Lithuania
DANGAUS ŽYDRYNĖ. 2011
SKY-BLUE.
Cotton, linen, own technique. 17x20

 

LISA REICHMANN / Germany
lisa_reichma@yahoo.de
THE SECRET ENERGY OF LIFE. 2011
GYVENIMO ENERGIJOS PASLAPTIS.
Hemp, jute string, wire, cotton, knotting. 20x12x8


 

Tekstilės miniatiūrų bienalė

ABBEY ROTBART / Israel
abbeyrotbart@gmail.com
“THE ESSENCE OF THINGS”, what will (Survive) when we (Vanish)!
“DAIKTŲ ESMĖ”, kas išliks, kai mes išnyksim!
Dryed lint, human & animal hair, seeds, various found objects (threads, stones, plant, unidentified objects), copper threads, epoxy. 3,5x4x1; 3,5x4x4 (12 pieces)
Technique . . .
1: Collection and documentation of dryer lint according to:
• Color and type of textile/ jeans/t-shirts/towels/etc.
• Family members- DNA (human hair/ animal hair)
• Various found objects- threads, stones, unidentified
objects left in pockets when washed.
2: Embellishment of lint balls.
3: Construction of Individual Pods-
4: Submerging and molding each pod in Epoxy Resin.


 

Tekstilės miniatiūrų bienalė

MICHAEL F. ROHDE / USA
mfrohde@mac.com
MORNING. 2011
RYTAS.
Wool, natural dyes, four selvedge wedge weaving. 16x13 (20x20 with mounting)

 

ELZĖ SAKALINSKAITĖ / Lithuania
elzesakalinskaite@gmail.com
BŪK MATOMAS. 2011
BE VISIBLE.
Luminescence threads, wool, felting, embroidery. (3 pieces)


 

Tekstilės miniatiūrų bienalė

BIRUTĖ SARAPIENĖ / Lithuania
birsar@gmail.com
PRIEŠ SPROGIMĄ (PRIEŠ ATOMINĘ ENERGIJĄ). 2010
BEFORE THE EXPLOSION (ANTI–NUCLEAR POWER).
Plastic, electric connectors, cutting, burning. 20x20x18

 

CLOÈ ROUSSET / France
cle_eau@yahoo.fr
WILD INNER POCKET GARDEN. 2011
LAUKINIS SODAS VIDINĖJE KIŠENĖJE.
Old metal box for pills, lurex, silk threads, wool, sequins, crochet, felting, embroidery. 9x13,5


 

Tekstilės miniatiūrų bienalė

BONNIE J. SMITH / USA
bjs8934@aol.com
SEPTEMBER 11, 2011 – BLUE. 2011
RUGSĖJO 11, 2011 – MĖLYNA.
Fabric, threads, sewing. 20x20
SEPTEMBER 11, 2011 – YELLOW. 2011
RUGSĖJO 11, 2011 – GELTONA.
Fabric, threads, sewing. 20x20

 

UNN SØNJU / Norway
unnsoen@online.no
TWIRLING SNOW. 2011
MIRGANTIS SNIEGAS.
Wool, linen, tapestry. 20x20

 

MARIJONA SINKEVIČIENĖ / Lithuania
marsinkev@gmail.com
ATMINTIS. 2011
MEMORY.
Linen, cotton, tapestry, embroidery. 19x17

 

ELISABETH SCHWINGE / Germany
silkart@elisabeth-schwinge.de
THE FIRMAMENT. 2010
DANGAUS SKLIAUTAS.
Silk, crystals, hardened silk, 320 tubes with crystals on the top. 20x20x10


 

Tekstilės miniatiūrų bienalė

INGE STAHL / Germany
inge.stahl@hallertau.net
CHAIN REACTION. 2011
GRANDININĖ REAKCIJA.
Hair, wire, felting. Ø18, h-3

 

EBBA STÅLHANDSKE / Sweden
ebba.stalhandske@telia.com
SLOWLY GROWING II. / Detail. 2011
LĖTAS AUGIMAS II. / Detalė.
Linen damask, silk, cotton, print and embroidery on painted linen damask. 17x20

 

MAGDALENA SZILKE / Poland
szpilka02@o2.pl
STONES. / Detail. 2011
AKMENYS. / Detalė.
Felt, embroidery, felting. 20x20

 

FLORA SUTTON / Argentina
florsutton@fibertel.com.ar
ENERGY ANCESTRAL. / Detail. 2011
PROTĖVIŲ ENERGIJA. / Detalė.
Copper wire, own technique. 20x20x5


 

Tekstilės miniatiūrų bienalė

MINNAMARINA TAMMI / Finland
minna.tammi.@turku.fi
COLD SPELL IN SPRING. 2011
ATŠALIMAS PAVASARĮ.
Newspaper, magazine, baking paper, mixed technique. 20x20x20

 

JOANNE SOROKA / Scotland
soroka@soroka.plus.com
REAPING WHAT WE SOW. 2011
PJAUNAME KĄ PASĖJOME.
Linen, metal, rayon, painted ash tree seeds, tapestry, braiding, appliqué. 9x17

 

SIGITA STANKEVIČIŪTĖ / Lithuania
ssemiswet@gmail.com
AUGO AUGO DARŽELY. / Detalė. 2011
GROWING GROWING IN THE GARDEN. / Detail.
Linen, cotton, carton, dirt, grass, embroidery. 20x9x4; 18x9x4; 12x12x6

 

GRAŽINA ALEKSANDRA ŠKIKŪNAITĖ / Lithuania
graszke@gmail.com
KASDIEN 9. 2011
DAILY 9.
Linen, cotton, viscose, textile dyes, dyeing, embroidery. 15x15


 

Tekstilės miniatiūrų bienalė

SUMIKO TASAKA / Japan
sei@pa2.so-net.ne.jp
BORN OVER AGAIN. 2010
VĖL GIMĘS.
Aluminium foil, aluminium fiber, silver thread, acrylic paint, sewing, needlework. 20x20x10


 

Tekstilės miniatiūrų bienalė

IRIS TERÁN / Costa Rica
yiyiteran@hotmail.com
PRESERVE. 2011
IŠSAUGOK.
Glass, copper film, wire, recycled things (pins, keys, rings), fused glass with inclusions. 12x14

 

KELLY THOMPSON / Canada
kelly.thompson@videotron.ca
ČIA, TEN, VISUR... 2011
HIC, ET, UBIQUE…
QUI, LA, OVUNQUE…
HERE, THERE, EVERYWHERE…
Cotton, linen, silk, double weaving pick up. 15x21 (3 pieces)


 

Tekstilės miniatiūrų bienalė

DANIELA TODOROVA / Bulgaria
astrea@cablebg.net
DIARY OF ANGEL. 2011
ANGELO DIENORAŠTIS.
Hand made paper, kozo, rice paper, collage, own technique. 20x17x1

 

SUSAN TUCKETT / UK
tuckett.sj@virginmedia.com
BLESSED ARE THE MEEK, 25 MILLION ARE HUNGRY. 2011
PALAIMINTI YRA NUOLANKŪS, 25 MILIJONAI YRA ALKANI.
Silk, organza, wool, cotton, assembly, embroidery. 10x17


 

Tekstilės miniatiūrų bienalė

LINA ZAVADSKĖ / Lithuania
zavadske@yahoo.com
SILENCIO! 2011
TYLOS!
Maple leaf, embroidery threads, beads, mixed technique. 20x17

 

ROBERTA VAIGELTAITĖ–VASILIŪNIENĖ / Lithuania
roberta901@gmail.com
KELIONINIS RANKŠLUOSTĖLIS. 2011
TRAVELLING NAPKIN.
Paper, linen, woodcut, sewing, mixed technique. 20x20

 

SVAJŪNAS UDRYS / Lithuania
udrys.svajus@gmail.com
PABUČIUOK MANE. 2010
KISS ME.
Fabric, threads, beads, frog’s jackstraw, mixed technique. 16x10x7


 

Tekstilės miniatiūrų bienalė

DANUTĖ VALENTAITĖ / Lithuania
RETRO – NAUJAI / 720 ATODŪSIŲ. 2011
RETRO NEWLY / 720 SIGHS.
Cotton, crochet. 20x20x20

 

EGLĖ VENGALYTĖ / Lithuania
egle.vengalyte@gmail.com
AMŽINIEJI PAŽADAI. 2011
PERPETUAL VOWS.
Silver, textile, own technique.
5x4,6x6,5; 4,2x5x3,6; 4,3x5,3x3,8

 

SABINE ZEILER / Germany
sabinezeiler@web.de
BURLESQUE. 2011
BURLESKA.
Silk organza, shibori. 21x16x9

 

ALMYRA WEIGEL / Germany
almyra27@gmail.com
BRANGUS LAIKAS / M. 2011
PRECIOUS TIME / M.
Hot glue, printer’s ink, wire, gluing. 20x20x20


 

Tekstilės miniatiūrų bienalė

CELITA ULATE SÁNCHEZ / Costa Rica
celita.ulate@lumiesencia.com
ELEGY FOR THE SEA. 2011
ELEGIJA JŪRAI.
Glass, ribbons, laces, seashells, fused glass with textile intervention. 18x2

 

TERESA WOOL / Europe
YES, NO. 2011
TAIP, NE.
Flax, tying, embroidery. 19x19x1


 

Tekstilės miniatiūrų bienalė

RASA ŽMUIDIENĖ / Lithuania
r.vaigeltaite@gmail.com
IŠLIKTI – IŠNYKTI. 2011
SURVIVE – VANISH.
Wood, paper, threads, own technique. 10x17x17; 12x13x17; 10x17x17


 

The seventh International Biennial of Textile Miniatures “Vanish/Survive” is dedicated to the problem of existence of contemporary human. Even 125 artists from 31 country – from the Baltic countries to the most distant parts of the world (Australia, Japan, China, Latin America) in their works reflect on the different
aspects of human existence and the role of individual in the modern world. Opposition between survival and vanishing is analysed by the participants of the exhibition through the interaction of life and death or just being and the beyond world. They tackle the problems of ecology and human responsibility
in the world full of social, political and religious contradictions. They are interested in the future of textile, the problems of its survival and transformations in the contemporary art, as well as the fate of national and spiritual values under the conditions of globalisation. The artists as if seemingly ask – what is awaiting
us tomorrow, what did we find and what shall we leave after ourselves, whether we imprint the footsteps in our time? The works exhibited in biennial are different with respect to style and technique combining both traditional and innovative methods, reflecting individualities of the authors’ and dominating textile tendencies.

dr. Lijana Šatavičiūtė

 

Žiuri komisija: /Jury: prof. Signe Kivi, dr. Jurgita Ludavičienė, Jurga Šarapova, dr. Lijana Šatavičiūtė,
Kuratorė: / Curator: Žydrė Ridulytė
Organizatorės: / Organizers: prof. Eglė Ganda Bogdanienė, dr. Lijana Šatavičiūtė, Dovilė Tomkutė
Koordinatorė / Coordinator: Ilona Janušauskienė
Vertėja / Translator: Daiva Janavičienė

 

Apdovanojimai - Awards