„NATIURMORTAS.
Šiuolaikinis kontekstas tradicijoje“

 

“STILL-LIFE.
Contemporary Context in Tradition”

 

NATIURMORTAS

 

Parodoje dalyvauja daugiau nei 50 Lietuvos menininkų: tapytojų, grafikų, skulptorių, keramikų, tekstilininkų, fotografų ir kitų dailės žanrų atstovų. Į šį projektą kandidatavo beveik 200 menininkų. Įvykdžius atranką, dalyvių skaičius ženkliai sumažėjo. Pirmenybė buvo teikiama kūriniams, pristatantiems novatorišką požiūrį į natiurmortą, savo išraiškos forma ar turiniu perduodantiems „naują žinią“, demonstruojantiems „kito kampo“ požiūrį tiek technikos, tiek turinio prasme.
Projektu siekiama išsiaiškinti, kaip natiurmortas atrodo šiandien, kokią įtaką jam daro naujosios meno tendencijos, kaip šis žanras kinta laike, kas jaudina menininką ir kokia forma jis tai perteikia, kiek svarbus apskritai natiurmorto žanras  Lietuvos menininkui, kokią vietą jis užima šiuolaikinėje dailėje? Ar natiurmortas yra tik aplinkos atspindys? Kaip jis išreiškia menininko kūrybinę savimonę ir išraiškos būdus? Paroda padeda atsakyti į visus šiuos klausimus.
Projekte dalyvauja žinomi Lietuvos menininkai: Mindaugas Skudutis, Eugenijus Cukermanas, Linas Liandzbergis, Gintaras Palemonas Janonis, Aleksandra Jacovskytė, Valentinas Antanavičius, Ina Budrytė, Jūratė Mykolaitytė, Bronius Gražys, Arūnė Tornau, Andrius Miežis, Rūta Šipalytė, Martynas Gaubas, Saulius Dastikas, Aleksandras Vozbinas, Marius Strolia, Romualdas Balinskas, Kristina Inčiūraitė, Miglė Kosinskaitė, Nomeda Marčėnaitė, Kunigunda Dineikaitė, Grytė Pintukaitė, Salomėja Jastrumskytė, Marius Jonutis, Ričardas Bartkevičius, Kristina Norvilaitė, Vytautas Tomaševičius, Gediminas Piekuras ir kiti.
Parodos iniciatorė ir kuratorė - tapytoja Meda Norbutaitė.

Daugiau apie natiurmortą...

Natiurmortas (pranc. nature morte - negyvoji gamta) – dailės žanras, kuriame pagrindinis vaidmuo ir dėmesys skiriamas negyviems objektams. Tačiau natiurmortuose vaizduojami ne tik daiktai, bet ir įvairūs augalai, žmonės, gyvūnai. Visais laikais natiurmortas teikė išsamią informacija apie žmogaus buitį, jo aplinką, pomėgius. Be viso ko natiurmorto žanras - tradicinė dailės edukacijos priemonė. Jis buvo, yra ir bus mokymosi piešti, tapyti, fotografuoti daiktus pagrindas, taip pat priemonė studijuoti pasaulio formas, spalvas, faktūras. Nėra dailininko, kuris kažkuriame savo kūrybos etape nebūtų kūręs natiurmorto. Šiandieniniame vartotojiškame pasaulyje mus supa daiktų gausa. Jie „padeda“ ir „trukdo“. Arba mūsų požiūris į juos keičiasi. Meninikui ši gausa gali būti nauji neišsemiami dirgikliai ir išraiškos objektai. Tai gausa naujų medžiagų, formų, faktūrų, tekstūrų, konstrukcijų, kombinacijų ir t.t.
Lietuvos dailėje natiurmorto elementų pasirodė XVIII a. pab. – XIX a. pr. figūrinėse P. Smuglevičiaus, K.Rusecko, V. Neveravičiaus kompozicijose. Profesionaliojoje lietuvių tapyboje XX a. pr. susiduriame su arsininkų natiurmortais. J. Vienožinskis, P. Kalpokas, V. Vizgirda, A. Gudaitis, A. Varnas, V. Kairiūkštis, V. Eidukevičius sukūrė natiurmortų, vaizduojančių gėles, indus, lietuvių liaudies skulptūrą.
Sovietmečiu ryškaus kolorito, emocingų natiurmortų nutapė E. Jurkūnienė, L. Katinas, B. Mingailaitė, A. Petrulis, A. Savickas, V. Bičiūnas, V. Kisarauskas, G. Petrova, L. Tuleikis. 6 - 8 dešimtmetyje natiurmortuose dažnu motyvu tampa gėlės. Tai impresionistiniai M. Cvirkienės, jautrūs A. Petrulio, ekspresyvūs B. Mingailaitės, I. Trečiokaitės-Žebenkienės darbai. Dailininko A. Kuro drobėse matome netradicinius natiurmorto objektus - laidus, elektrinę plytelę. 9 deš. pradžioje Lietuvoje atsiranda siurrealistiniai J. Bogdanavičiutės, J. Mykolaitytes, abstraktūs R. Vaitekūno, hiperrealistiniai A. Švėgždos natiurmortai.
Šiuolaikinės dailės kontekste galime stebėti V. Zarėkos, N. Saukienės, E. Balsiukaitės, R. Vilkausko natiurmortus. Išvykęs gyventi į JAV, tapytojas A. Bareikis kuria natiurmortus - instaliacijas, naudodamas daiktus – šiukšles, juos komponuodamas, transformuodamas ir dažydamas.
Šiandien tiek vaizduojamosios, tiek taikomosios dailės išraiškos formoms įgaunant vis naujus pavidalus, nykstant tradicijai, kanonų riboms, persipinant meno rūšims, kinta ir natiurmorto sąvoka. Ieškant naujų plastikos būdų, vis dažniau menininkų  kūryboje atsiranda tarpdisciplininio meno apraiškų.
Todėl šis projektas - paroda “Natiurmortas. Šiuolaikinis kontekstas tradicijoje” sukvietė įvairių sričių menininkus ne tik pristatyti anksčiau sukurtus natiurmorto darbus, atitinkančius temą, bet ir apmąstyti bei pateikti naujus kūrinius, demonstruojant savą požiūrį į šį žanrą, savo atrastas individualias stilistikas bei  technikas.

Paroda veiks iki 2016 m. sausio 9 d.