2017 12 20 – 2018 01 20

Paroda

„ŠIANDIEN IR RYTOJ. Jaunieji menininkai iš Baltarusijos“

Parodos atidarymas 2017 m. gruodžio 20 d., trečiadienį, 17 val.

Parodos organizatoriai:

LDS Galerija ARKA,
Vizualaus ir media meno centras „Naujoji kultūros iniciatyva“
Baltarusijos Respublikos ambasada Lietuvos Respublikoje

 

---------------------------------------------------------------

 

The Exhibition

‘TODAY AND TOMORROW. Young artists from Belarus’

Opening of the exhibition on December 20th, Wednesday, 2017 at 5pm

Organizers of the exhibition:
Gallery ARKA,
Visual & Media Art Centre ‘New Cultural Initiative’
Embassy of the Republic of Belarus to the Republic of Lithuania

Jaunieji menininkai iš Baltarusijos

 

Paroda „ŠIANDIEN IR RYTOJ. Jaunieji dailininkai iš Baltarusijos“

 

2017 metais gruodžio 20 dieną Lietuvos Dailininkų Sąjungos galerijoje „Arka“ įvyks parodos „Šiandien ir Rytoj. Jaunieji dailininkai iš Baltarusijos“ projekto atidarymas. Parodoje eksponuojami 39-ių Baltarusijos dailininkų darbai, kurie atspindi skirtingas šiuolaikinės dailės kryptis, technikas ir žanrus (tapyba, grafika, fotografija, objektai).
Parodos tikslas – parodyti Baltarusijos menininkų, nacionalinio vaizduojamojo meno būklę, jo įvairovę ir plėtrą.
Šiuolaikinėje Baltarusijos dailėje harmoningai dera tradicinė ir modernistinė paradigmos: vieni dailininkai laiko save akademinių tradicijų tęsėjais, kiti – stengiasi plėsti akiratį, ieško naujų išraiškos būdų aktualių problemų vaizdavimui. Būdingas didelio formato teminių drobių atsisakymas, kurios buvo itin populiarios praeitų dešimtmečių parodose.
Ryškus parodos bruožas – žanrų, kūrybinių metodų, konceptualių ir techninių požiūrių įvairovė. Didelį susidomėjimą kelia akivaizdus autorių baltarusiškos kultūros sakralinių ir tradicinių vaizdų peržiūrinėjimas: duonos, ornamento, tėviškės.
Daugelis parodos autorių dalyvavo Jaunųjų Baltarusijos dailininkų parodoje „Rudens salonas su Belgazprombanku“.
Parodos organizatoriai yra Vaizduojamojo ir medijos meno centras „Naujoji kultūrinė iniciatyva“ (Baltarusijos Respublika), Baltarusijos Respublikos ambasada Lietuvos Respublikoje ir Lietuvos Dailininkų Sąjungos galerija „Arka“.
Paroda „Šiandien ir Rytoj. Jaunieji dailininkai iš Baltarusijos“ veiks iki  2018 metų gruodžio 20 dienos.

 

Exhibition “TODAY AND TOMORROW. Young artists from Belarus”

 

“Today and Tomorrow. Young artists from Belarus” exposition presents 39 young artists working in different styles. The main goal of the exhibition is to show the face of the fine art of today in all the diversity of its development. The name “Today and Tomorrow” is an attempt to bring together authors, which have become famous already, and those who are just about to. Most authors took part in the selling exhibition of young Belarusian artists “Salon d’Automne with Belgazprombank” that was visited by about 30 000 people within 3 years in Minsk, which implies that this project is one of the most successful ones in the Republic of Belarus.

Painting, graphic artworks, photography and objects, all that can demonstrate a wide panorama of Belarusian fine art at its present stage of development. Belarusian art seamlessly includes traditional and emphatically modernistic artistic paradigms; in given circumstances, some artists see themselves as adherents of the Belarusian academic tradition, while others try to expand the visual range, looking for new expressive means for presenting modern day problems. In the same time, the refusal of large-format, subject-thematic paintings typical for the Belarusian exhibitions of the past decades, is becoming more and more noticeable. In today's art of Belarus, there is an original plastic means gradual crystallization, and the aesthetic influence fullness becomes a priority for young artists. A significant variety of genre forms, creative methods, conceptual and technical approaches is an exhibition striking feature. Of particular interest is the obvious rethinking of traditional, sacred images of Belarusian culture by the authors: bread, patterns, ancestral home.

“Today and Tomorrow. Young artists from Belarus” exposition will be opened from December 20, 2017, till January 20, 2018, in Arka gallery.